Skip to main content

Full text of "Tipe en trucs 2010"

See other formats


I 
Vl<8gSJ€5 J I DOWNLOAD 

£* I W% O 13 pagina's: complete cursus downloaden en afspelen 
Checklist \ best 

otebook met Windows 

Masterclass Duik onder de motorkap 
van Windows 7 NETWERKE t$> 200Mbit thuisnetwerk via het stroomnet 
^t> Installeer de printer in uw thuisnetwerk 25X GRATIS 
F0T0T00LS 

Maatwerk voor alle 
fotoproblemen 

GEHEIME 

SCHATTEN 

VAN GMAIL 

Zo gebruikt u 
e-mail optimaal Bouw uw zakelijk netwerk 
snel en eenvoudig uit 
€3,75 BP8 
710966"501245 00110 E 


Beveiliging: Versleutel uw usbstick! 
Verstuur moeiteloos grote bestanden 
Stap over op een snellere webbrowser TIPSffllCS REDACTIE 

HOOFDREDAaEUR Remco de Graaf 
AD|UNCT-HOOFDREDACTEUR |eroen de |ager 
EINOREDACTEUR Janin Wensinh 

MEDEWERKERS Maikel Dijkhuizen, Dennis Gandasoebrata, 
Frank de Graaf, Robbln Ooljevaar, Onno Karman, Dirk Schoofs, 
Theske Slijkerman, Mark Swarts, Edmond Varwljk 

VORMGEVING Bert Sluyter, Aico Turba (art director) 

ADVERTENTIE-EXPLOITATIE 

Patrick Vernack (salesmanager) 

Telefoon: 023 - 51B 11 00 Fax: 023 - 54G 11 G6 E-mail: sales@idg.nl Gonny Tholen (hoofd marketing), 
Dieudonnee Trenidad (jr. brandmanager) 
Telefoon: 023 - 546 11 11 Fax: 023 - 546 11 60 Gerwin van Engelenburg, llva Schuring 
Telefoon: 023 - 546 11 11 Fax: 023 - 546 11 60 

TECHNISCHE REAL1SATIE EN DISTRIBUTE 
Thieme Rotatie; Betapress (distributie Nederland): 
Imapress (distributie Belgie) 

DIRECTIE & UITGEVER 

Lennard Hoogenraad, Rob Koghee (ad{unct) 

CONTAa MET OE REDACTIE 

Telefoon: 023 - 5461122 Fax: 023 - 5461177 
E-mail redactie: redactie@tipsentrucs.nl 
E-mail persberichten; peisinfo@tipsentrucs.nl 
Internet: www.tlpsentrucs.nl 
Adres: Richard Holkade 8, 2033 PZ Haarlem 
Postadres: Postbus 5446, 2000 GK Haarlem 

ABONNEMENT TIPS 6 TRUCS 

De piijs voor een jaarabonnement op Tips 6 Trues bedraagt per editie 1 van 
2010 € 39,95, Per editie 1 van 2010 gaat Tips & Trues In frequentieverschij- 
ning omhoog en zal dan 12x per jaai veischijnen. Bij betallng via automa- 
tische incasso vervallen de administratiekosten van € 2,50 per factuur. Dit 
geldt niet voor (nieuwe) abonnees In het buitenland, met een builenlands 
rekeningnummer. Zij kii|gen een factuur toegestuurd. Voor bezorging naar 
het buitenland, met ultzondering van Belgie, zi|n wij genoodzaakt extra 
verzendkosten door te berekenen In verband met de hoge verzendtarieven. 
Opzegging van uw abonnement dlent uiterli|k 2 maanden voor het verstrij- 
ken van de abonnementsperiode schriftelijk te gebeuren. Voor infonnatie 
over uw abonnement kunt u terecht bij Klantenservice IDG Nederland via 
www.idg.nl/abonnementen, postbus 5446. 2000 GK Haarlem of telefoon- 
nummer: 023-5461133 (lokaal tarief). 

TIPS & TRUCS IS EEN UITGAVE VAN 

© IDG Nederland. Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden 
overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. Het 
verlenen van toestemming tot publlcatie In dit tijdschrift strekt zlch 
tevens uit tot het In enige vorm elektronisch beschikbaar stellen. 
Hoewel aan Tips 6 Trues uiterste zorg is besteed, aanvaarden de redactie 
noch de uitgever enige aansprakeiijkheid voor schade ontstaan door even- 
tuele fouten en/of onvolkomenheden in het blad en/of op de website. 
I55N 1566-5518 
Hil VOORWOORD 
Nieuw gezicht 

Een nieuw gezicht op deze plek, hoewel, misschien 

kent u me al van ComputerlTotaal, waarvan ik adjunct- 

hoofdredacteur ben. Vanaf deze maand houd ik me 

daarnaast bezig met Tips & Trues. En met veel plezier! 

Het optimale uit pc's, software, netwerken of randap- 

paratuur halen, heeft me altijd gei'ntrigeerd. Daar gaan 

we in Tips & Trues dan ook vooral mee door. Kleine 

wijzigingen zullen we wel doorvoeren, zoals de nieuwe 

rubriek Checklist. Hierin geven we u tips rondom een 

bepaald thema. Deze keer gaat het over het uitzoeken 

van een notebook of pc met Windows 7. Volgende keer 

over het uitzoeken van een nieuwe printer. We willen u 

daarbij vooral informeren over wat er allemaal te koop is en wat erbij komt kijken. Zo helpen 

we u niet alleen met het optimaliseren van uw computergebruik, maar ook om vooraf de 

juiste keuzes te maken. Maar we blijven natuurlijk altijd praktische informatie geven. ledere 

maand weer. Veel leesplezier en tot volgende maand! 

JEROENDEJAGER 

ADJUNCT-HOOFDREDACTEUR TIPS & TRUCS 

P.s. Hebt u suggesties voor onderwerpen of zaken waar u meer over wilt lezen? Mail het ons 
naar redactie@tipsentrucs.nl. 
iivfau<;i EC [I mp ffl I! erg eenvoudig Erg eenvoudige tip. In principe moet elke computergebruiker - ongeacnt de ervanng 
(of het gebrek daaraan) - de handeling moeiteloos kunnen uitvoeren. Kennis is niet 
vereist, het doel is snel bereikt. 

Niveau 2: 

Hier gaat het niveau een klein stukje omhoog, maar de tips blijven kort en duidelijk. 

Ook hier geen ingewikkelde handelingen, net als niveau 1 zijn deze tips voor iedereen 

bedoeld. r dan standaard handeli Niveau 3: 

Bij deze tips wordt iets meer van u gevraagd. In plaats van de standaard handelingen, 
wordt verder in de materie gedoken om meer resultaat te krijgen, 

Niveau 4: 

U deinst niet terug voor geavanceerde software-opties? Met deze tips zit u dan goed, 
u zult ze namelijk vaak tegenkomen. Met deze tips duikt u diep in de hard- of software. 
Op dit niveau treft u ook tips voor toepassingen of hardware die niet voor de gemid- 
delde gebruiker zijn bedoeld, zoals bijvoorbeeld het overklokken van de computer. 

Niveau 5: 

Als computeronderdelen als het Windows-register voor u gesneden koek zijn, dan zijn 
dit de tips die u moet hebben. Want met deze handelingen haalt u echt het maximum 
uit de pc. Hier wordt niet geschuwd voor ingewikkelde handelingen als handmatig in 
het register morrelen of het tweaken van Windows door zelf onder de motorkap aan- 
passingen te doen, Dit is voer voor experts! Dit betekent natuurlijk niet dat onervaren 
gebruikers dus niets aan deze trues hebben. Iedereen kan ze toepassen! 

•TIPS & TRUCS 1 INHOUD 

! IPSjdnllbS JANUARI2010 Succesyoi een printer delen 50 Een printer voor al uw computers en draadloos printen 
vanaf de bank zijn de voomaamste voordelen van een 
gedeelde printer. Er zijn meerdere manieren om dit voor 
elkaarte krijgen. In dit artikel behandelen we de beste 
oplossingen. 
Gmail kan veel meer 72 Gmail staat bekend om het grote gebruiksgemak en de 
enorme online opslagcapaciteit. Het kan echter veel 
meer dan u in eerste instantie denkt. Zo kunt u per 
ongeluk verstuurde mailtjes terughalen! Lees snel 
verder en ontdek welke opties er verder nog zijn. Cii i -._, 


RUBRIEKEN Internet via stopcontact /> ifr ♦♦ _*._ -> 
v7 - **»- 
■ 
■ 

© Draadloos internet is mooi 
en flexibel, maar de betrouw- 
baarste en snelste verbinding 
biedt nog altijd de goede oude 
netwerkkabel. Alleen hebben 
maar weinig mensen in hun 
huis overal netwerkbekabeling 
liggen. Het alternatief : inter- 
netten via het stopcontact. 

pagina: 44 Zo werkt Linkedln © Naastdebekende 
sociale netwerken als Hyves, 
Facebook en Twitter, die vooral 
voor de prive-sf eer zijn 
bedoeid, zijn er ook diverse 
zakelijke netwerken. Linkedln 
is het bekendste. Wij vertellen 
hoe u lid wordt en eenvoudig 
een netwerk opbouwt! 

pagina: 58 Linked fH Gratis f oto's bewerken © De sleutel tot het succes van 
gratis software is dat deze vaak is 
gespeciaiiseerd in een kunstje en 
daar heel goed in is. Ook op het 
gebied van fotobewerking is er 
veel leuke gespecialiseerde 
freeware te vinden. De top 25 
tools vindtu hier! 

pagina: 78 
Word abonnee! Voorwoord/colofon Lezerspost Checklist Freeware Beveiliging 123: Snel resultaat in 3 stappen • Moeiteloos bestanden versturen 

• Stap over op een snellere browser 57 

Masterclass URSUS DOWNLOADEN 
N AFSPELEN £) Films en muziek kunt u op veel verschillende 
manieren downloaden. Wat is nu de beste manier? 
En hoe zorgt u ervoor dat u de bestanden kunt 
af spelen? We vertellen van A tot Z hoe alles in 
zijn werk gaat! ■TIPS&TRUCS 
*. LE2ERSP0ST DELEZERS LEZERSPOST 


Windows 7 is geintroduceerd en aan de binnengekomen 
post te merken, bent u er al lekker mee aan de slag. 
Vandaar een paar extra Windows 7-vragen. Maar ook 
niet aan Windows 7 gerelateerde vragen krijgen onze 
aandacht. Zoals over het adresboek in Windows XP dat 
door Outlook Express wordt gebruikt. 

01 Adresboek afdrukken Tip van de maand Ecofont Met plezier heb il< uw artikel in Tips & 
Trues 12-2009 over goedkoper printen ge- 
lezen. Helaas mis il< een stukje over het 
zogenaamde ecofont. Dit is een lettertype 
waar ik erg enthousiast over ben en waar 
je onzichtbaar veel inlet mee bespaart. De 
letters zijn namelijk als het ware geperfo- 
reerd. Voor thuisgebruik is dit lettertype 
gratis te gebruiken. Zie www.ecofont.nl/ 
downloaden.html. Ik hoop dat u deze tip in 
de volgende uitgave van Tips & Trues wilt 
publiceren zodat de lezers er hun voordeel 
mee kunnen doen. Eddy van Veldhuijzen 


-.- ■-- ■ •siii'i ■ - - ■■ --, -■ . 1 a, le vallen de 
witte boiletjes Met het speciale ecofont kunt u veel 
inkt besparen. . Hoe kan ik (op papier) een afdruk maken van mijn 
lijst met contactpersonen uit Outlook Express? 

Jan Consten 

Open daarvoor eerst het adresboek. 
Klik op Start en daarna op Uitvoeren, tik wat 
in en klik op OK. Klik in het linker venster de ver- 
zameling contactpersonen aan die u wilt afdruk- 
ken en maak in het rechter venster eventueel 
een selectie. Klik dan op Afdrukken en kies de 
printer, het afdrukbereik en de afdrukstijl. * Adresboek lloofdldenllicil SI- 

Nteuw >< 

Veiwffderen Pwsonen 
zoeken Jj GedeeW* contactper 
_J Centactpersonen var 02 Partities maken Ik heb een Acer 7715Z gekocht en bij het aan- 
zetten werd Windows 7 geinstalleerd. Nu wil ik 
achteraf op de schijf van 500 GB partities aan- 
brengen. Is dit mogelijk? Zo ja, met welk pro- 
gramma moet ik dit doen? 

M. J. Brandenburg 

Achteraf partities maken is 
zeker mogelijk, alleen niet met het standaard 
schijfbeheer van Windows 7. Losse programma's 
zoals GParted lgparted.sourceforge.net) ofde 
onlangs gratis beschikbaar gestelde Home- 
versie van EASEUS Partition Master 4.1.1 (www. 
partition-tool.com) zijn wel geschikt. De laatste 
werkt direct onder Windows 7, maar kan geen 
64 bit-versies aan. GParted werkt wat ingewik- 
kelder via een boot-cd of usb-stick, maar kan 
vrijwel alles met partities. 

03 Niet compatibel Ik heb net Windows 7 geinstalleerd met een 
upgrade en kreeg al tijdens de installatie de 
melding dat een SCSI/RAID-hostcontroller niet '-:;cx. AM: ..I .-en Typ een naem of selecteei een warn in de fet: werk Telefoonthug £ Aldiukten Beag met afdrukken van, Algemeen Pnrtfer letecteren Printer 
toevoegen 

< Canon_MF_. . . 
opteda'wt Fax SB 'sags <& 

HP_P20I5_CI Microsoft Microsoft XP5 I 
opredalert OfficeDoc... Document.., v Statu:: Geraed 

Locate Eetile yerdeptng kantoor CT en ZOOM 

Opmerking [ VootkeuMn::elng en | 
I Printer loeken. Aldrul.bae*. 

©Ale. 
OSeteclie AldwkdS 

©Memo 

OVisilekaaitje 

OTeJefoor*! tVatM 

Aantal exemplaten 

i : Afdrukken Annulwen Toepaisen O Post / Het kan handig zijn om contacten uit het adresboek van Outlook Express 
te printen. 10 TIPS&TRUCS 20 1 LEZERSPOST 
compatibel is en na de installatie niet goed 
zou werken. Ik heb toch maar doorgezet en 
de controller was na de installatie inderdaad 
niet meer terug te vinden in Apparaatbeheer! 
Onder Vista was de controller nog wel te zien 
en werkte hij goed. Is dit nu nadelig voor de 
werking van de pc of heeft de controller geen 
belangrijke functie? 

Rudi van Driel 

03 Grote tons dat net goat om een extra 
Sata/RAID-controller die als aparte chip op het 
moederbord van uwpc zit. Daarvoorzijn nog 
geen Windows 7 -drivers bescbikbaar. Waar- 
schijnlijk gebruikt u deze extra mogelijkheden 
op dit moment niet, dus kan het geen kwaad. 
U krijgt er alleen last van als u in de toekomst 
veel extra Sata-apparatuur (horde schijven en 
optische stations) wilt bijplaatsen, waardoor 
u die extra Sata-controller nodig hebt. Als er 
tegen die tijd nog steeds geen Windows 7-drivers 
voor zijn, zult u een aparte controller moeten 
bijplaatsen. 04 Draadloos zonder router Ik heb tussen twee XP-computers een netwerk- 
verbinding met een crosslink-kabel. Is iets der- 
gelijks ook mogelijk met de draadloze netwerk- 
kaarten van deze computers? 

M. Liefrink 

04 Jo, dot is heel goed mogelijk. Alle 
draadloze netwerkkaarten moeten dan in de 
Ad-Hoc-modus worden gezet en hetzellde SS/O 
en kanaal gebruiken. Dan kan er een draadloos 
netwerk worden gemaakt zonder router of 
toegangspunt. In sommige gevallen zit er bij 
een draadloze netwerkkaart extra software 
waarmee de pc ats draadloos toegangspunt 
Hebt u een vraag of een opmerking? Mail het 
naar redactie@tipsentrucs.nl. Voor vragen 
en/of opmerkingen over uw abonnement 
of de bezorging van Tips & Trues kunt u 
contact opnemen met onze kiantenser- 
vice (http://idg.nl/abonnementen). ledere 
maand ontvangen we een mailbox vol met 
vragen. Craag zouden we ze allemaai per- 
soonlijk beantwoorden, maar we moeten 
noodgedwongen een keuze malcen. Neem 
ook eens een kijkje op het uitgebreide 
forum van ons zusterblad ComputerlTotaai: 
forum.computertotaal.nl. Daar kunt u ook 
uw vragen stellen. Tip ons! Tip ons en win een HP-printer! 

We zijn altijd op zoek naar goede tips van 
lezers. Stuur daarom uw beste tips naar 
tips@tipsentrucs.nl en maak kans om deze 
HP PhotoSmart Premium Touchsmart Web 
printer ter waarde van € 199,95 te winnen! In 
nummer 3 melden we wie de gelukkige win- 
naar is. 
kan worden gebruikt. In vrijwel alle gevallen 
wordt de snelheid van het draadloos netwerk 
wel beperkt tot I J Mbit/s. OS Thuisgroepen Uit tip 21 op pagina 17 van nummer 11 maak 
ik op dat ik mijn nieuwe laptop met Windows 
7 niet lid kan maken van mijn XP-werkgroep, 
waar de andere computers en printer aan han- 
gen. Is er toch een mogelijkheid bestanden en 
printer tedelen? 

Hank Prinsen 05 Thuisgroepen zijn alleen bruikbaar 
op Windows 7-pc's en zijn handig om snel en 
eenvoudig bestanden te delen. Maar geen nood, 
u hebt helemaal geen thuisgroep nodig. Win- 
dows 7 kan prima overweg met XP- en Vista-pc's 
in een thuisnetwerk. Klik in een Explorer-venster 
op het Netwerk-icoon om alle computers in het netwerk te zien. Zorg wel dat de werkgroep- 
naam op alle pc's dezellde is. 

06 Van pdf naar tekst 

Ik ben op zoek naar software waarmee ik een 
pdf kan omzetten naar een simpel tekstbestand. 
Ik wil een oude publicatie herschrijven, maar 
heb niet zo'n zin om alles over te tikken. Ik durf 
niet zomaar iets te downloaden, maar heb wel 
diverse aanbiedingen gezien. Kunnen jullie ad- 
viseren? 

M. Nooij 

06 U kunt proberen om de tekst in 
uw pdf-lezer te selecteren en dan te kopieren 
en plakken in uw tekstverwerker. Ook kunt u 
A-PDF Text Extractor lwww.a-pdl.com/text) 
gebruiken. Deze kan zelf opgemaakte pdf's 
Imin of meer) op een juiste manier omzetten 
naar tekst. ■rjh A-PDF Text Extractor 


\0 

Open ... Option I 

Extract text 3 t 

Help About.. Current file is: C: VDFs Unvoice 002.pdf 

Pages: 1 

Press Extract burton to extract text 

Begin to extract from C:VDFs\In voice 002.pdf to C:\PDFs\Invoice 002.txt 

Page from 1 to 1 

Extracting page 1. Press Stop button to teminate 

Extraction finished 
O Post 6 U wilt tekst uit een pdf-document halen? Probeer dan eens 
het programma A-PDF Text Extractor. I/20H TIPS&TRUCS 11 * DOWNLOADEN EN AF5PELEN 

OOOK FRANK DEGRAAF Cursus downloaden 
en afspelen 

Binnenhalen op uw pc en afspelen op uwtv Films en muziek kunt u op veel verschillende 
manieren downloaden. Wat is nu de beste 
manier? En hoe zorgt u ervoor dat u de 
bestanden kunt afspelen? We vertellen van 
A tot Z hoe alles in zijn werk gaat! 
Usenet-softwore Codec pack ■ NA5 (optioneel) 
1 Laptop (optioneel) 1 Brandprogramma ■ Mediaspeler (optioneel, aagFrnnvRFFrnH 
T We leggen uit hoe u films en muziek kunt downloaden en die 
vervolgens kunt afspelen. Ti p 01: Down loaden mag nog Controversieel is het onderwerp downloaden zeker. Er zijn uitgesproken 
voorstanders die wijzen op de wettelijke mogelijkheid. Tegenstanders 
gebruiken vaak als argument dat artiesten en filmmakers een normale 
vergoeding moeten krijgen voor hun inspanning, omdat anders muziek 
en films verdwijnen. Op dit moment mag onder bepaalde voorwaarden 
downloaden nog. Dat gaat mogelijk veranderen in de toekomst. Er zijn 
wetsvoorstellen in de maak om over circa drie jaar downloaden aan 
banden te leggen in mil voor het vervallen van de heflingen op bianco 
mediadragers. Profiteer er dus van zolang het nog kan! 131 i- .■:Uf ' •.S^w'i-jiihSft.a, MM - 

e a m 

■"■) 
'-) :- iMiwin I ■» »iuu «w« : *»•» A V ft V l ■>.- ■.■< [,>- ....■...- . 

|0Hl»]i'«T]™'nl-i 
|»MM;|f MJm-nftil-i 
Ml1»i|«Mi— IW- 

■0 .,:::■ • I FWOnwiwiW 

'«» Ovimaa TOW 

IWCkii-wiW 
':■. ■:>. .:.■,...•:-:■ 


. : •■ .. ■.■:,,..- >. ,. 

. -HI tu Omxuuf »»*>— 5«™.* . 

■ ~m Fw Oiri«n»s7X* f-dU 'm' , 
. T*TfnaO*»c-<unT»»4iMttlf»' | 
'CT Cm CWokh ??V ptffXJ w' , 
■1*1 Cm :-a-w.u 7a*wit)IJ*»* » 
1»t «« C*n*ruu> US' twtittr*' | SJUIil 

OM 11 

VMU 
U43U 

'-•■"-I 
':>!•"■ 

•J Id "I QutaM 

Qvu4 
. J..,.. 


MU MTfMiCMnut-. RUOli 

Ml HRlM-OnMak mifi 

«eifa*0™«n«- Will.' 

''-CI— it WUU-. 

i i ■*! tsuf Chnamn XU.I>B>'| Wotu-»w* © T/p / Down/oacten mag vooralsnog wel, maar dat gaat 
mogelijk veranderen in de toekomst Ti p 02: Wat hebt u no dig? Voor downloaden is een pc handig, maar nodig is het allang niet meer. 
Slimme netwerkschijven kunnen vaak worden voorzien van een use- 
net- of bittorrent-programma, zodat deze energiezuinige machientjes 
overdag uw films kunnen binnenhalen die u vervolgens 's avonds kunt 
kijken. Een tweede apparaat dat handig is, is een mediaspeler. Tot een 
jaar geleden kostte deze al snel 250 euro en dan moest u de harde 
schijf er nog bij kopen. Die prijzen zijn gelukkig flink gedaald. Voor 
rond de honderd euro koopt u een mediaspeler als de Xtreamer of de 
Western Digital HD TV speler. Een mediaspeler beschikt vaak over een 
netwerk-aansluiting waardoor het mogelijk is om uit netwerkbronnen 
als een computer of een slimme netwerkschijf te putten. Het voordeel 12 TIPS&TRUCS- I 2010 DOWNLOADEN EN AFSPELEN * van deze spelers is dat ze vrijwel alles op uw televisie kunnen afspelen, 
inclusief HD-audio- en beeldformaten. Op deze wijze haalt u alles uit 
uw HD- of HD ready-televisie. 

9 Tip 2 Het voordeel 
van een mediaspeler 
is dat u films direct op 
uw televisie kunt af- 
spelen zondergedoe. Tip 03: W aarschuwing Downloaden is legaal in Nederland omdat het wordt gezien als het 
maken van een kopie van een bestand dat al op internet aanwezig is. 
Die mogelijkheid wordt geboden door de wet, maar het is natuurlijk wel 
krom dat een kopie van een illegaal geplaatst bestand legaal kan zijn. 
Op dit moment is het echter nog toegestaan films, muziek en plaatjes te 
downloaden voor persoonlijk gebruik. Afspelen in huiselijke kring mag, 
maar in de kantine van de voetbalclub niet. Let op met software, Down- 
loaden daarvan is in vrijwel alle gevallen illegaal. Een tweede aandachts- 
punt is de gebruikte downloadmethode. Methodes waarbij u deelt zoals 
eMule of LimeWire zijn ook illegaal, omdat u dan direct weer bestanden 
verspreidt. Gaat het niet om auteursrechtelijk beschermd werk, dan zijn 
deze methodes overigens wel legaal te gebruiken. 
O Tip 3 Methodes als LimeWire zijn niet geschikt voor het down- 
loaden van auteursrechtelijk beschermde films en muziek. I Een mediaspeler is een 
erg hondige opiossing Tip 04: De aanpak rum In de basis gaat het afspelen op uw televisie simpel. Kies wat u wilt, down- 
load het, maak het gereed om af te spelen en speel het vervolgens af. We 
gaan u helpen om de leukste films en muziek te vinden. Als downloadme- 
thode gebruiken we hoofdzakelijk usenet, omdat het een snelle manier is 
die juridisch ook nog eens redelijk veilig is. De nabewerkingshandelingen 
hangen sterk af van de gekozen afspeelmethode. 
O Tip A In sommige gevallen zijn nabewerkingshandelingen 
nodig, bijvoorbeeld omdat u een dvd-speler wilt gebruiken. Tip 05: Downloadmethodes Downloaden kan op verschillende manieren. Van oudsher zijn de peer- 
to-peer-netwerken (p2p) als die van eMule en LimeWire zeer populair. 
Het aanbod is er gigantisch groot, dus dikke kans dat u vindt wat u zoekt. 
Het nadeel van de p2p-methode is echter dat u meestal verplicht moet 
delen. Op zich is dat niet erg, maar het wordt lastig omdat het wel legaal 

is om auteursrechtelijk 9 Tip 5 Bittorrent 
is populair, maar 
niet geschikt voor 
het downloaden 
van auteursrech- 
telijk beschermd 
materiaal. 
Aooaratuur kiezen In dit artikel laten we zien hoe u op een handige wijze films kunt 
downloaden en afspelen op uw televisie. We realiseren ons terdege 
dat er een prijskaartje hangt aan de apparatuur die we bespreken. 
Het is niet nodig om een netwerkschijf of mediaspeler aan te 
schaffen. We laten ook zien hoe u gewoon gebruik kunt maken van 
een dvd-speler en hoe u een laptop aan uw televisie kunt kop- 
pelen. Dit artikel is dan ook niet bedoeld om van het begin tot het 
einde als een stappenplan uit te voeren. Gebruik de onderdelen die 

u interessant vindt en bewaar de 

rest voor later. Misschien komt 

die mediaspeler er nog wel een 

l<eer. Downloaden en afspelen is 

niet moeilijk en we helpen u met 

het maken van de keuze hoe. 

U hebt geen speciale appara- 
tuur nodig om films af te spelen 
op uw televisie, maar het 
wordt er wel makkelijker door. 
1/2010* TIPS &TRUCS 13 * DOWNLOADEN EN AFSPELEN beschermd werk te downloaden, maar niet te uploaden. Toch kan de 
p2p-methode goed werken, zolang u maar erg oppast met wat u down- 
loadt. Ga er gerust vanuit dat vrijwel geen enkele film of muziek-cd ge- 
download mag worden, omdat u direct verspreidt. In juridische zin zijn 
methodes als ftp of Usenet veel beter. U downloadt dan direct vanaf een 
centrale bron zonder de verplichting zelf te moeten uploaden. Ftp is niet 
echt populair, usenet des te meer. Tip 06: Usenet Om gebruik te maken van usenet hebt u een aantal zaken nodig. Het be- 
langrijkste is toegang tot een nieuwsserver die binaire groepen voert. 
Er is een kleine kans dat uw internetprovider over een dergelijke ser- 
ver beschikt, maar in vrijwel alle gevallen bent u aangewezen op een 
commerciele dienst. Toegang is al mogelijk vanaf ongeveer vijf euro per 
maand. Bij duurdere abonnementen is de maximale downloadsnelheid 
vaak hoger en mag u meer gelijktijdige verbindingen maken. Belangrijk 
is de retentie. Bij usenet worden de oudste bestanden overschreven 
door de nieuwste. Hoe hoger de retentie is, hoe ouder bestanden kun- 
nen zijn voordat ze weer verdwijnen. Bij de meeste providers is de re- 
tentie tegenwoordig meer dan 100 dagen. Op enkele plekken wordt al 
geschermd met 400 dagen, maar let op: dit is een streefgetal en nog 
geen werkelijkheid. Bekende providers zijn onder andere www.eweka. 
nl, www.hitnews.eu of www.newsxs.nl. Sluit daar een proefabonnement 
af of gebruik Google om een alternatief te vinden. 
© Tip 6 Let op de retentie, dat is een belangrijke maat voor 
de kwaliteit van de usenetprovider. Tip 07: Grablt E Naast toegang tot een nieuwsserver hebt u ook een programma nodig 
om de bestanden binnen te halen. Dat kan met een nieuwsprogramma 
als Grablt. Download dat van www.shemes.com en start de installa- 
tie. Klik in het eerste scherm op Next om verder te gaan. Accepteer 
de licentieovereenkomst en kies in het volgende scherm de gewenste 
installatielocatie en de naam in het startmenu. Bij het scherm met de 
additionele taken hebt u de mogelijkheid om een icoon op het bureau- 
blad te laten plaatsen. Waarschijnlijk minder gewenst is het icoontje in 
de taakbalk Snel starten. Laat in ieder geval het onderste vinkje staan 
omdat u daarmee zorgt dat de speciale downloadbestanden met de nzb-extensie met Grablt worden geopend. Een klik op Install zorgt 
ervoor dat de installatie werkelijk begint. Klik tot slot op Finish om 
deze af te ronden. 


f J|'U" 'a* Select AddMonal Tasks 

Mich addtional tasks shodd be performed' 
Select the addtional tasks you would fce Setupto perform whJe mstalltng Grablt. then 
clckNe«t Addtional icons 
V, Create a desktop icon 
Create a QuKk Launch icon 

■I Associate Grablt with HZB fries ■ Back Next j Cancel O Tip 7 Laat in ieder geval het vinkje staan bij de associatie 
van nzb-bestanden met GrablT. Tip 08 : Conf iguratie Grablt xgjjj De instellingen van Grablt zijn beperkt, maar u dient wel een paar zaken 
aan te passen. Start Grablt. In het eerste scherm moet u de nieuwsser- 
ver opgeven waar u een abonnement op hebt genomen. Plaats ook een 
vinkje bij News (NNTP) Server requires a username and pass- 
word. Vul in het volgende scherm uw inloggegevens in en ga verder. 
Laat het vinkje staan om een lijst met groepen van de nieuwsserver te 
downloaden, al is het niet strikt noodzakelijk voor de juiste werking. 
Klik tot slot op Finish om de configuratie af te ronden. Downloads van 
usenet kunnen heel groot worden. Met de standaard instellingen wor- 
den deze in de Downloads-map in uw profiel geplaatst. Kies eventueel 
een andere schijf door te klikken op Edit en vervolgens Preferences. 

Oa Grablt - configuration wizard l»M 
% I 

Type the name of your Internet news (NNTP) 
server. 
News (NNTP) server. 
newsreaderl eweka.n| 
[V] News (NNTP) server requires a username and password. 
Next = fiancel 
— © Tip 8 Vul de naam van de nieuwsserver in. Die hebt u 
gekregen na de aanmelding bij een usenet-dienst. 14 TIPS&TRUCS- 2010 DOWNLOADEN EN AFSPELEN 


Op het tabblad Folders kunt u dan een andere schijf of map selecteren. 
Doe dat alleen voor de Downloads en de Extracted Files. Als u heel veel 
downloadt is het handig een vinkje bij Download Options te plaatsen. 
De bestanden worden dan in verschillende mappen geplaatst al naar 
gelang de groep waar ze uitkomen. Veel downloads hebben namelijk 
een onduidelijke naam en als alles in een map staat, is het lastig te ach- 
terhalen wat wat is. Tip 09: N zb-bestanden mm Downloaden van Usenet is totaal veranderd door de ontwikkeling van 
nzb-bestanden, Vroeger moest u handmatig op zoek in de usenet-groe- 
pen, maar in een nzb-bestand staat precies welke bestanden met welke 
kenmerken uit welke groep gedownload moeten worden. Het is een 
bestand met verwijzingen naar de losse onderdeeltjes die dan direct 
als instructies aan een downloadprogramma als Grablt kunnen worden 
doorgegeven. Als u het bestand opent met het Kladblok, dan ziet u dat 
het een tekstbestand is met een heel lange lijst met bestandsdeeltjes 
en hun bijbehorende codes. Daarmee kan een usenet-programma direct 
op de server het gewenste deel downloaden. De kunst is om geschikte 
bestanden te vinden die u wilt downloaden. Als u die eenmaal hebt ge- 
vonden, dan is het maken van een nzb-bestand een fluitje van een cent. nnar .. NmiDln.cov.'OTO.iub/nA-l. O.CW"> GtCf* r*-~flf~ Op"»» G«U HrtJ 

<-&XT\9t "It 'UtK '- ««-i6i« '.'BTO KIB 1 
<■-- *TB «rvat«d 3/ BimcafCh. I nfe (*tol) ••> 
«iub «rlfU""K:p : r * "urn. nerrtln, torn. OTD/IOOJ'njb" ■ 

if1l« poll tf*"f«fu;jpoiv«i- -post. o'O (olI'OI)" c«t-"::>"6'SJ«6" Subj«l""oll*e!Si.-!B'i-iri e«0W. ors rmk 

.f-ci*p*««9reto«»lt.9lP»rlM.eoneitsi'-9row9»-?ro'*o»»'t.b1n*rlM.e\ , oV , 9r«i*".orowps» 

■staanti •iwirt byx«.-rsn«" n B i**r--r>Jf»*:(Ji*6»0ili=f0Mjri|i«»i'«*i.l 
.iMi.#m b,t«i.-?SS3SI' r.-«fr--4-.bbSd-liB*6n03l4fif«I»M«IMMrt.] Brm*rtwvi«.coi« mmhd 
sr.tca.co^ttyr.trt. 
;s*rvtc«. CCM-'lajMrrt. 

bri^ffvisarvtct. ccw> i«gp«"t> 

bra*HF>iiJ*-vlt*.Cli«'- M)M"I' illfiTnt DyiM-ISMltT n-rO*i- _ 9 _ ><rc»iW»'6«»li("i!(Ml»dH9SMntrt.t br*r«iriie'vle*.CO»". i»j"t^ 
<i*off«i* (jy[.i-':S*i6)' nu»6»r-"10'>Jc*n>Mif<**16*idf»l*dW9i«3r«B». ibrawtttrvictf.iof- s^s--*"!' 
•citqntrt Byr*i-".'*9l9i' rr.^b»r-~l]">i*T61Mift»alSS»df961ad';>9J6Bi"«.o. lbriM*s«rvi«.eotx $*9r»<n> 
<ifijB»rt o.1«rt**?W?&i' «V„r6«r.-i'>»?l0.'|i>f6»«MH0f»lldi49SMr»^i.Hor»<inrtj»rvln.C(»-,St9B«H> 
•I««nfrt L,1«1--:»*M" n.r6«r--14->S£037S4»fea*illlilIff«»dS4»J«rn-i.lib'»rr.«»rv*t«. ;c*-.i»fl'.r;> 
<ktmr* brtw'JiWM" r.tOf--5'^<00'lHj*6**i:U(l*M;*0i-lilJ«r««>J. .ibr»n*o»«-vte«.C**<.'J«3»*lt» 
<lt«Bira: bym>*lS91ir n«*t» , -*irHK>dtei4*fe*aabi4df»ei*dH91«n««i.ltbrar«»«Mvice.co^- segr-er-t •swrtt't Dyiei- ...... . — ..... .- -. .. ..- . — . — - 

.](OTin byies-~:S*229' r.roc-"i:"-l61!il4af6aiiaUcfMi»si»Ji«o«M.'iorir« B m . 

i*r» byt«-"2JM32" nwei>er«*ji">0iVaM*f6Miej4flrMiadi.i««ne*!. lncirc-sieiMcn 

«ri By(«;..?J«iO r L rOer-lfi-.a«6XWJf<:aa:0WOf MiadU9iM'<e..l. llb-*r«xs»ef i1c< 
*ri 9ylti-"211S51' r«rt)*r- - Ji"-£?liWif6i»Jiycf'>SlJ.cWSSMi'«*-i.'.irira"ev.i5«<-.U«. 
mrx Oyr«J-";i»M' n t .nxr- , ;i-»5JbMJiaffiM?aWoT«ia0W*W0o««s.lH>'a''.t«i!*rilci 
— * byt«-"*I«*"" m.i*er-';:"-MJ«ia*«»*»S*dra€lict$*««»n*i.t.l1li'an«*M»fvitt 
pvt*s-'*S*92.r n l r«r. - :i-.;iololiiie*a:*S*ot»«UdS*««ntwi.l1bi'in^ajarvie».« 
Oyt»l-"!SMTl- m«|>ir-'-i;''>lK>03ilafeaa1'lf«lfM:*dlJ»f«Cin««t.Itbr*r*.M»rv1Ct.CH ::.-• :< -■: : 
w learnt. 

.:.!-■ •*'!•'- 

isra>trt bvt«-"H»Tl" m**tr-*l!">ilttO»i*f*aa1dWdfMlnIW««nt«*.tlbr»P»i.M»r\Ict.ew( its*"*"'* 1 

■*i«r*rt byT«i--.M9isr outOtr--;)-.*i::-iHa'eaa;dia(tf»UdJi»Mo«-».;ibrarw«»rv1c».<cc- i*s»«ri> 

aeortrt Dyrei-'fSUOl' «,»*»■.* ?•">«*' .'W*":»*J*W<if *6;jdJl«Hiw*i. ntx ant»j«rs-ic».(cr, tr^rrt, 

UMe*nt bvT*S-"2S*3U" ni 1 rtf.-16 _ 'SS^O*Si»'M«ilidf*el*di:«M'««i.lib'»"— »$irv1ci.(»*.ifow. 

-i»fl»..t byt*f'?S4109" i>urb*r.-40">fJ4eOHatea*4al<dfMl*dW956Cn*u.l(br»nt>HS»rvic».(Ce- *»S»*oS> 

tiMoart byt*i-';U8J«" ni.rbar.' n">l#bbfi4^'M*16SJcf »M*dli*SM**W.ilbriP#*«»tri-i«.<e»' ■i«gr«nt. 

<tMMTt byttl- '11*270' ni.rt>»i--"ll"v0rjf6 t l4if6#*l'llc*«:idli9St:r>«^i.llb'ar*-»i«r 1 (tt.C'-cj«9r4ni. 

«J-M"»rt byt«-"+S«WS9" lUDber-"*?" •fiJ*eIi*f6iJ*Oi.ief ,»*:jdSi?le3"*iij. llbrjne..«er .let ctr- jejuni- 

«i»g»»rt U/l«-*»;iH" nLrttT--JB - >lfiMI*af6»jijeWdf«:adt491M^in.ltb'ai-«-5i«r.lc«. «»- i«ot«nf O Tip 9 Een nzb-bestand is een instructiebestand voor een 
usenet-programma als Grablt. » Usenet is een prima legale 
bron voor films en muziek Tip 10: Vinden op Usenet E Usenet is van oudsher een digitaal prikbord dat vooral bedoeld is voor 
tekstberichten. Door bestanden te verpakken als een tekstberichtje is 
het mogelijk om ze beschikbaar te stellen aan anderen. Het lastige is 
alleen dat een gemiddelde film in duizenden berichtjes wordt geplaatst. 
Om het nog lastiger te maken, worden ook vaak nietszeggende namen 
gebruikt voor de bestanden om antipiraterij-organisaties als Stichting Brein niet op het juiste spoor te zetten. Er is wel een groepsindeling op 
usenet, maar aangezien er van de meer dan 100.000 groepen maar een 
heel beperkt deel wordt gebruikt voor bestanden, hebt u daar niet zo 
veel aan. Een grote rol spelen de usenet-community's. Dat zijn websi- 
tes, soms in de vorm van een programma, waar de mogelijkheid wordt 
geboden om aan te kondigen wat op Usenet is of wordt geplaatst. Vaak 
wordt direct een link geboden naar de benodigde downloadbestanden. 
Wie wil downloaden van usenet heeft in de meeste gevallen een com- 
munity nodig. 
© Tip 10 Usenet-community's zijn onmisbaar bij het 
downloaden, omdat u dan gericht kunt zoeken. Tip 11 : FTD is Als u maar een bron wilt voor usenet, kies dan voor FTD. Met bijna 
600.000 leden is dit verreweg de grootste gemeenschap op internet 
voor usenet, in ieder geval in de Nederlandse taal. In tegenstelling tot 
de andere community's gebruikt FTD een eigen programma. Download 
dat van www.ftd.nu. Via de downloadlink dient u eerst door verschil- a e i © ,,-w t-., TKn.*. — mm i ■ l Q 
| WMUMM 

•jMWMMM l " >'■■' !-■-:•■•• "-.II' I 
| LKait 

0*m-K**mm T— !«*■ 
■>*liMt)MW(CM)4 

I ;*«rio.u.j— ./-■*«..-•.*•"».•. 

•IWC *[•»« UHWMWW l»*«H 

BM*» i-Pwtm ua'J'm. 
"MliMtaMttMMOMWi>>i 

> — ii-IiW U wb* tJMTi 

IHMMIMMatinQartilMki 
■j«.^i|.ri.ii"MOt««w 

PWkVnRKt. 

ioi Ui*nf«n tntCt>MO*t> 
•«a( •■> ■ M Ita U I Ml TmW 
A.IWMOM) 

Se«4rtK **»'*"hi 
annBi IKMI 

us*-. iwutMi««tuai M*xar O T/p / 1 FTD is met Jb/jna 600.000 leden de grootste 
Nederlandstaligeusenet-community. 1/2011 -TIPS&TRUCS 15 


* DOWNLOADEN EN AFSPELEN lende waarschuwingsschermen te bladeren voordat u het bestand kunt 
downloaden. Pak het zip-bestand uit en start de installatie. Die omvat 
niet veel meer dan een paar keer op Next klikken en tot slot een keer 
op Close. Start FTD vervolgens en klik in het startscherm op Nieuw 
Account. Vul een gebruikersnaam in, kies een wachtwoord en vul uw e- 
mailadres in. Als uw e-mailadres zichtbaar is, kunnen anderen u e-mailen 
en dat is mogelijk niet wat u wilt. Het is ook niet nodig, want FTD heeft 
een eigen berichtensysteem. Na de registratie logt u in en klikt u op de 
knop Updaten. De meest recente gegevens worden vervolgens van de 
server van FTD gehaald. Door te bladeren door de categorieen krijgt u 
een goed beeld van de bestanden die u kunt downloaden. Tip 12: Koal a FTD E Om juridische redenen is de knop waar u direct mee kunt downloaden 
uit FTD verdwenen. De oplossing daarvoor is Koala FTD Search dat de 
verloren knop weer terugbrengt. Surf naar www.koalabear.nl en down- 
load Koala FTD Search. Zorg ervoor dat FTD is afgesloten en start Koala 
FTD Search nadat u het zip-bestand hebt uitgepakt. Helemaal rechts in 
de knoppenbalk van FTD staat nu een nieuw icoon. Klik daar met rechts 
op om een nzb-provider te kiezen. De standaard keus Binsearch werkt 
in de meeste gevallen erg goed. Met de knop is het mogelijk om bij een 
post die u interessant vindt het bijbehorende nzb-bestand te vinden. Klik 
op de Koala-knop en Internet Explorer zal starten. 
46 roms) NZBIndex 

Binsearch 

Yabsearch 

Beta. Binaries 

NewzLeech 

NewzBin 

NewsLeecher 

Grablt Dlowan 
xandecs 
hoomer 
maantje86 
rick2721 
timbarretl 
inlOtion 
\*i dracu © Tip 12 Koala FTD Search brengt de om juridische redenen 
verwijderde nzb-knop weer terug in FTD. Tip 13: FTN ¥ Een goed alternatief voor FTD is FTN. Het handige is dat het alleen een 
website is waar u zich voor hoeft aan te melden. Surf naar www.ftn2day. 
nl en registreer u. U kunt een proefabonnement krijgen, maar let goed op 
de voorwaarden. De registratie dient u te bevestigen door te klikken op de activatielink in het naar u gezonden mailtje. Log vervolgens in. De indeling 
lijkt sterk op die van FTD. FTN kent nog wel directe links naar nzb-bestan- 
den, maar die mogelijkheid komt pas beschikbaar als u een reactie hebt 
gegeven, bijvoorbeeld door de poster te bedanken. Kies vervolgens 
voor Click to view files om de afzonderlijke bestanden te zien. Met de 
Download-knop haalt u het nzb-bestand binnen. :. RpUmM 


,•.,*!*•-. 
■ • 


\ 


• ■ 


"»"* *•—•-» 


i*.. »• 


' 


- OVER5TAPrti:HL.NL 

«S-fijB >oivtmi 
/ Eg •Kent* «»«*•• 1- ■■•**•. «lr.W -.< g.H- **. « c— .■— ««aM.i»<*noM.»c>* 
■ fc«p.*l'.IMU ■*.(!«•> II o«-WM««n nhtN>*»M»« O Tip 13 FTN is eveneens een grote community, met een 
vergelijkbare indeling als FTD. Tip 14 : FTA -■ Alle grote usenet-community's lijken een naam te hebben die uit drie 
letters bestaat en begint met 'F'. Bij FTA staan de letters voor Forgive 
Them All. Ook deze community bevat ontzettend veel spots en posts, 
maar u dient er wel zelf wat voor te doen. Na het plaatsen van een 
reactie bij een spot of post komt het vakje met beschermde informa- 
tie vrij. Daar staat de naam van de bestanden in en de groep waarin 
deze zijn geplaatst. Bij FTN en FTD met de Koala-toevoeging wordt 
deze informatie onderhuids doorgegeven aan een nzb-website, maar 
bij FTA dient u dat zelf te doen. Dat is overigens helemaal niet ingewik- 
keld. Goede nzb-websites zijn NZBindex en Binsearch. Noteer in ieder NFO: 


3ATE : 


OS. 10. 200? 
SOtttCi 


: Terminator 
Sei&nc§-?ic 
tion . 1030p - 31u2«y . x2 €4 -MSTiS 

Accie 


?A?. CODNT : 33 x IS 


OKB 


SD3TITLIS : ML-srt 
AUDIO : ACS. S40kbp= 


added 
en r. 


=nd synced ? KKV 
1 3IS lS09kblt'» 


by Men3-ie 


VIDEO 


1910 x =00 


8 1181 


1 icbps 

Protected Message: 

Bestandsnaam: monstie-tsl080 

Aantal: 83 
Pars: 10% 
Newsgroup: a.b.usenet2day O Tip \A Na het plaatsen van een reactie wordt de inhoud van 
het beschermde bericht zichtbaar. Kopieer de bestandsnaam. 16 TIPS&TRUCS- ,?010 4 DOWNLOADEN EN AFSPELEN geval de exacte naam van de bestanden. Nog beter is het als u deze 
selecteert en kopieert door op Ctrl+C te drukken. FTA vindt u op www. 
ftaclub.net. Tip 15; Binsearch m Binsearch is geen community, maar een nzb-website. Die kunt u ge- 
bruiken om in het wilde weg te zoeken, of om een bestandsnaam in 
te voeren die u bijvoorbeeld via FTA hebt gekregen. Surf naar www. 
binsearch.net en vul de bestandsnaam in het zoekveld in. Met de stan- 
daard instellingen zoekt u in de populairste groepen tot maximaal 365 
dagen terug. Wijzig de periode eventueel naar de retentie van uw eigen 
nieuwsdienst. Als die bijvoorbeeld 100 dagen is, dan heeft het weinig 
zin om verder terug te zoeken. Klik vervolgens op Search om daadwer- 
kelijk te zoeken. De resultaten worden onderaan het scherm getoond. 
Plaats een vinkje voor de gewenste bestanden en klik op Create NZB. 
Binsearch zal vervolgens een nzb-bestand voor u maken. Sla deze op uw 
harde schijf op. Als u niets vindt, probeer dan eens te zoeken in de an- 
dere groepen (Search in the other groups). Let ook op de bestandsnaam. 
Een veelvoorkomende tout is 'filmnaam cdl (2)'. Haal eerst de (2) weg en 
probeer het opnieuw. U hebt dan het eerste deel gevonden. Herhaal de 
zoektocht, maar dan met filmnaam cd2 om het tweede deel te vinden. :'EST3» , .WI.;vr. , -?«..^r.i--~i.r:~. ■ ■• .1.- 


v • P«5*j- »...i»r$- r*,,. H . Search! (- ■■-■-.- -'"i-.i-i..-- • March » tr* mott popuUi poi** w*<cfi hi 0* Mrttr group* m ' ' imi^ monetize your 
webtfte? and social apps © Results Subject 

(Vni : 'mcmBe-H10•0.n^D■ ; "** m* «m op - 
*b"*-ip*iTeu*flnc(Ul) 

1 o»y.ce )lp**m*dtt Poster Group I. 1 . .Ll ''.- •.'■ \_ '-'—■• it.- . O Tip 15 Binsearch zal Usenet doorzoeken naar de 
gewenste bestanden. TiplG: NZBindex m Een goed alternatief voor Binsearch is NZBindex op www.nzbindex.nl. 
Het handige is dat deze website in het Nederlands werkt. Op de home- 
page vult u de bestandsnaam weer in het zoekveld in. Vervolgens dient 
u akkoord te gaan met de disclaimer voordat u naar de zoekresultaten 
wordt geleid. De werking is gelijk aan Binsearch. Ook nu kunt u de leef- 
tijd aanpassen en het genereren van een nzb-bestand gaat weer door 
het plaatsen van een vinkje en een klik op de 'Maak NZB'-knop. Handig 
is dat NZBindex suggesties doet voor de zoekterm als deze onverhoopt 
geen resultaten oplevert. 
,-,„ ESS '■ * *! } &:} I Mw.* 1 '..PSy^*. - 3PM * Wti w .* U Grooltc Crocp ■1*1 '•tuttUn :o f ■ 1.VIII..I 


UwKZB SMM*. Omn . »..-, _i 

O Tip 16 Het kost een muisklik extra om akkoord te gaan met 
de voorwaarden, maar dan werkt NZBindex ook erg prettig 
voor het maken van nzb-bestanden. Tip 17: Testen us; Als het is gelukt om een leuke film of muziek-cd te vinden, dan wordt 
het tijd voor een testje. Maak een nzb-bestand en sla het op uw harde 
schijf op. Als u Grablt hebt geinstalleerd met de standaard opties, dan 
worden nzb-bestanden geopend met dit programma. Dubbelklik op 
het nzb-bestand om Grablt te starten. Grablt zal direct het nzb-bestand 
importeren, dat is een klusje dat even wat tijd in beslag kan nemen. 
Start anders Grablt en klik op de 'NZB import'-knop om het instructie- 
bestand handmatig te laden. Grablt gaat direct aan de slag voor u en 
haalt de gevraagde bestanden binnen. Als dat niet lukt, dan verschijnen 

in het vakje rechts on- 
derin foutmeldingen. In 
bijna alle gevallen gaat 
het dan om verkeerde 
nieuwsservergegevens. 
Controleer of u de juiste 
server hebt en of uw in- 
loggegevens goed zijn 
ingevuld. 

O Tip 17 Na een dubbele klik op het nzb-bestand begint 
Grablt met het downloaden. 
Tip 18: Optimaliseren m Met de standaard instellingen maakt Grablt drie gelijktijdige verbindin- 
gen met de nieuwsserver. Dat is voldoende om op een prettige snelheid 
te kunnen downloaden. Hoe meer gelijktijdige verbindingen u mag ma- 
ken, hoe efficienter u uw internetaansluiting kunt gebruiken. Dat heeft 
echter wel een nadeel: u slokt in uw eentje alle beschikbare bandbreed- 
te op, waardoor het voor anderen op uw thuisnetwerk bijna onmogelijk 
wordt om te intemetten. Klik met rechts op de Default Server en kies 
voor Properties. Helemaal onderin kunt u aangeven hoeveel gelijktij- 18 TIPS & TRUCS • DOWNLOADEN EN AFSPELEN * dige verbindingen mogen worden gemaakt. Die waarde krijgt u van uw 
usenet-provider en ligt tussen de vier voor goedkope abonnementen 
en loopt vaak op tot acht of twaalf voor de duurdere varianten. Sla de 
instellingen op om met meer verbindingen te downloaden. Als bij enkele 
verbindingen rode regels verschijnen, dan hebt u deze waarde vermoe- 
delijk te hoog ingesteld. Grablt - Server properties 


J1IIICUMUH (Jdl 


mcid a 
Profile name 


1 Default server 
Hostname: 


Ir.e'.vsrrace! ' e.'.'cKa ilMfe""^:*:"^ 
Port 


119 


Account name: 


mm 


Password: 


MM Server timeout after: 
Short Long 2 minutes Retries on error: 

Less — J More 3 times Maximum allowed connections: Less I Advanced options More 3 connections © Tip 18 Meer gelijktijdige verbindingen zorgen voor 
snellere downloads. 1 Let goed op de 
kwoliteitsaonduiding 
voor u lets binnenhoalt Tip 19: Betere dow nloads ff Bij het in net wilde weg downloaden, loopt u al snel tegen problemen 
aan. Na veel werk blijkt de film in het Russisch te zijn met Italiaanse on- 
dertitels of schokt het beeld zo erg dat u er niet naar kunt kijken zonder 
misselijk te worden. Ook bij muziek kan veel fout gaan. De kwaliteit is te laag of de id3-informatie is niet ingevuld zodat u op uw iPod alleen 
informatie als 'trackOV en 'onbekende artiest' ziet staan. Door vooraf 
goed te bekijken wat u downloadt, wordt het risico op dit soort zaken 
een stuk minder groot. 
O Tip 19 Wie goed oplet voor het downloaden voorkomt 
vervelende zaken zoals de verkeerde ondertitels. Tip 20: Kwa liteitsaanduiding E Films zijn bij de meeste usenet-community's onderverdeeld in categorie- 
en. Ook komt u vaak kwaliteitsaanduidingen in de bestandsnaam tegen. 
Een cam-versie is meestal van heel slechte kwaliteit. De naam verwijst 
naar een camcorder waarmee de opname is gemaakt. In het ergste ge- 
val heeft iemand een kleine videocamera de bioscoopzaal ingesmok- 
keld en is de opname uit de losse pols geschoten. Een cam-versie is 
alleen een optie als u de film per se wilt zien en er nog geen betere 
kwaliteit beschikbaar is. Telesyncs (TS) zijn een stuk beter. Het gaat 
nog steeds om een opgenomen film, maar wel op een statief in een 
lege zaal. Het geluid is van goede kwaliteit, al hoeft u vaak niet meer dan 
stereogeluid te verwachten. Telecines (TC) komt u nog af en toe tegen. 
Bij een TC zijn zowel het beeld als geluid direct op digitale wijze van de 
bron gekopieerd op een speciale kopieermachine. De kwaliteit is vaak 
vergelijkbaar met een dvd en datzelfde geldt voor het geluid. . <*.».:«:* I IVMWhM"B J mgtourious 8aslari 7 - 


tttMhrt*;P» tW| ^»t*I ^ML »l t cnetiWdroOeot.-i»glcuj-<qdeh6«. 
OtMloHMMiUurintia'rMtf l»0\/>a*> 

«l««»<e*vjj(i|hrt**?Sktc»ivfT«OWr*wi}ri»tir. ;*P3 *>.»■» Km *W*tkn-' 
Ml ,":-,• -■■ — MniaiMiuiui«n 

Bntan-Jinum ' Mil ttlr»r»mi»UI 

Hie*wit)t«Me») ■ ft K"M» © Tip 20 Let op, het mag hier wel om een HD-film gaan, 
maar de bron is een cam. Verwacht er dus niets van. ■ TIPS & TRUCS 19 # DOWNLOADEN EN AFSPELEN Tip 21: R 5, rips, screeners R5 staat voor regiocode 5 en dat is het Oostblok, Rusland, India en 
Afrika. Die films zijn vaak van heel goede kwaliteit, al komt het geluid 
meestal uit een andere bron. Films met deze aanduiding zijn aanraders. 
Datzelfde geldt voor screeners. In de meeste gevallen gaat het om dvd- 
kwaliteit, al moet u rekening houden met opzettelijke verstoringen als 
stukjes film die in zwart-wit zijn of meldingen dat de film alleen bedoeld 
is voor recensenten. Rips komen meestal van een dvd en dat is vrijwel 
altijd dik in orde. Let wel op wat er bij staat. Veel dvd's zijn van het dvd9- 
formaat geconverteerd naar dvd5 en daarbij kan dataverlies optreden. In 
veel gevallen worden bijvoorbeeld minder gebruikelijke ondertitels ver- 
wijderd en dat is vervelend als het om het Nederlands gaat. 
FIN ID: 

Poster: 

Category: 

Filename: 

Newsgroup: 

Status: 

Http Link: 
Part %: 

Download NZB: 
NFO: 

Views: 

Date post added: -£ 9OT (Gewnardeerd medewerker) PANDOBUM.lt5.CUSTOH.NL.SRr.rsr ' 
PAND0RUM.R5.CUST0M.NL.SRT r92 a.tj.ooneless 
•^ Finished 

6*W Reply to si.ir.li I, I.-- I Not svailsble J 3316 
09-11-3009 18:46 © Tip 21 Een R5 staat in de meeste gevallen garant voor 
een goede kwaliteit. Tip 22: T oevoegingen Naast de soort film is de bestandsnaam vaak nog uitgebreid met meer 
kwalificaties. Een nuked film kunt u beter links laten liggen omdat er iets 
mis mee is. Films met de aanduiding repack of proper zijn vaak gerepa- 
reerd. Internal is een term die wordt gebruikt binnen de groep die de 
film verspreidt en is geen kwaliteitsmaatstaf. Ondertitels worden vaak 
aangeduid met nlsubs of custom subs, al kan het in het laatste geval ook 
om een andere taal gaan dan het Nederlands. Tot slot komt u vaak het 
televisietype tegen. PAL is de Europese standaard, terwijl NTSC in Ame- 
rika wordt gebruikt. Moderne televisies en dvd-spelers slikken moeite- 
loos alle formaten, dus dat hoeft geen belemmering te zijn. 
' - @ Tip 22 Let op 
de toevoegingen. 
Daar kunt u vaak 
al uit afleiden hoe 
het met de kwaliteit 
is gesteld. Tip 23: HD-formaten ff HD-formaten zijn interessant als u een mediaspeler hebt om films mee te 
vertonen op uw HD-televisie. Bij alle community's staan ze in een apart 
hoekje om duidelijk het onderscheid te maken met de rest. Heel veel 
mis kan er niet mee gaan. Als u een Xbox of Playstation gebruikt, dan is 
het zinnig om op de formaten te letten. Voor de meeste mediaspelers 
maakt het niet uit. Bekende formaten als .mkv en de x264-codec kun- nen op vrijwel alle mediaspelers worden afgespeeld. Ook Blu ray-rips 
geven meestal weinig problemen, mits u een mediaspeler hebt die HD- 
formaten aankan. Let op als de film alleen DTS-geluid bevat. U hebt dan 
een homecinemaset nodig om van het geluid te genieten. 
© Tip 23 HD-formaten leveren meestal geen problemen op. Tip 24: Muziekkwaliteit gnu Bij muziek is de kans minder groot dat er iets misgaat. Problematisch 
zijn de muziekbestanden zonder id3-informatie nog wel, maar die ko- 
men gelukkig steeds minder vaak voor. Zorg ervoor dat u 192 kbit/sec 
als ondergrens hanteert voor gecomprimeerde bestanden. Veel com- 
munity's hebben een apart hoekje voor de ongecomprimeerde varian- 
ten. Een een op een rip zorgt voor maximale kwaliteit. Daar kunt u zich 
geen buil aan vallen, omdat het altijd is om te zetten naar de gewenste 
vorm. Let wel goed op bij verzamel-cd's, zeker als ze pas uit zijn of nog 
uit moeten komen. In veel gevallen gaat het dan om knutselwerk van 
iemand die alle nummers zelf achter elkaar heeft geplakt. De kwaliteit 
kan dan nogal wisselend zijn. 
--J- 


© Tip 24 Het is lastig als bij muziek de id3-informatie niet goed is 
ingevuld. Dat is eenvoudig te controleren in de Verkenner. Tip 25: NAS Het nadeel van een computer die de hele nacht aan blijft staan om uw 
downloadtaken uit te voeren, is dat deze nogal wat stroom verbruikt. 
Als u toch al een netwerkschijf (NAS) hebt voor het centraal opslaan van 
bestanden, dan is het leuk om eens te kijken of deze ook downloadtaken 
voor u kan uitvoeren. Bij veel netwerkschijven is dit het geval, zeker bij 
de wat duurdere. Die bieden de mogelijkheid om via bittorrent te down- 
loaded maar usenet komt ook steeds vaker voor. Of uw schijf dergelijke 20 TIPS&TRUCS DOWNLOADEN EN AFSPELEN * mogelijkheden heeft, hangt af van het merk en type. Gebruik Google 
om te zoeken op de naam van uw schijf met de toevoeging SABnzbd. 
Bij schijven van Qnap en Synology komt u dan al snel op pagina's met 

duidelijke instructies. Voor Sy- 
nology surft u naar www.merty 
made.com/syno/ en voor Qnap 
staan verschillende oplossingen 
op het forum: forum.qnap.com. 9 Tip 25 Voor Synology- 
schijven is SABnzbd* als een 
kant-en-klaar installeerbaar 
pakket beschikbaar. Tip 26: Installatie SABnzbd+ q^TD Het is onmogelijk om een eenduidig recept te geven voor de installatie 
van SABnzbd+ op een NAS, simpelweg omdat de verschillen in hardware 
te groot zijn. Gebruik Google om het juiste recept voor uw netwerkschijf 
te vinden. We vertellen hoe het werkt bij Synology-schijven om te laten 
zien hoe simpel het is. Download het SABnzbd+-pakket van www.mer 
tymade.com/syno en start Internet Explorer. Surf naar het IP-adres van 
uw NAS en log in. Klik vervolgens op Pakketbeheer. Kies voor Instal- 
leren en ga naar het volgende scherm. Bij Bladeren bladert u naar 
SABnzbd+ en daarna kiest u voor Upload. Klik dan op Next in de vol- 
gende schermen en tot slot op Finish. Selecteer het pakket en klik op 
de Start-knop om het te activeren. Klik vervolgens op Info om de url te 
krijgen waaronder SABnzbd* bereikbaar is. 
© Tip 26 SABnzbd* wordt bediend met een webbrowser. Tip 27: Configuratie SABnzbd+ nflD Net als Grablt dient u ook SABnzbd+ de eerste keer te configureren. Klik op Con- 
fig en vervolgens op Servers. Hier moet u de gegevens van de nieuwsser- 
ver invullen. Bij Host vult u het adres van de server in. Het poortnummer is 1 19 en het aantal verbindingen wordt door de usenet-provider aange- 
geven. Zet geen vinkjes bi| SSL of bij Backup server en vul uw inloggege- 
vens in. Klik op Add server om de instellingen op te slaan. Ook dient u 
de downloadmappen te wijzigen door op Config en vervolgens Folders te 
klikken. Maak met de webinterface van Synology een map aan, bijvoor- 
beeld Downloads, en vul deze in het scherm van SABnzbd+ in. De Tempo- 
rary Download Folder wordt /volumel /Downloads/Temp en de Completed 
Download Folder wordt /volumel /Downloads/Complete. Let op de hoofd- 
letters. Indien u de tip uit het kader 'SABnzbd* op een pc' hebt gevolgd, 
dan wordt al de standaard downloadmap onder uw gebruikersnaam ge- 

bruikt. Bij andere net- 
werkschijven dan die 
van Synology zijn de 
mappen waarschijn- 
lijk anders, maar dat 
is dan ook het enige 
verschil. De werking 
is voor de rest het- 
zelfde. '■r .j' .:..■ :-J~i ;abrttt I &OSI tar, 

Temporary Download Folder: 

Location to slot* unprocessed downloads 

/volumeliOowilcaas 

Minimum free space lor Temporary Download Folder. 
Auto-oause «hen free space is beneath this value. 


Con»l«ed Download Folder: 

(can be overruled b. usei-defined catagonesj 

f-Wwmei/Downloads/Ccmplete 

Permissions lor completed downloads: 

Set permissions pattern lor completed (ilesrfoWers, octal notation onli i 

0777 

Watched Folder: 

FcJder to monitoi lor .nzo and zip files. Watched Folder scan speed: 

Number of seconds between scans for .nib files Folder conlninirtB llio user scripts: 

folder containing user scnpts for post-processing <5 Tip 27 Let op de 
mapnamen. De 
meeste netwerk- 
schijven maken 
gebruik van Unix 
en Downloads is 
een andere map 
dan downloads 
(let op de hoofd- 
letters). Tip 28: SABnzbd+ gebruiken nun SABnzbd+ kent heel veel opties en het voert te ver om ze hier allemaal 
te behandelen. Het prettige aan SABnzbd-t- is dat het automatisch kan 
repareren en uitpakken. Ga naar het startscherm van SABnzbd+ en zorg 
Wilt u liever SABnzbd* gebruiken op uw computer? Dat kan. 
Download de Installer-versie van het programme van www. 
sabnzbd.org en start de installatie. Accepteer de licentievoorwaar- 
den en doorloop de eenvoudige installatie. Klik op Finish om de 
installatie af te sluiten. Als u dat hebt gedaan, start Internet Explo- 
rer en wordt de website http://localhost:8080/sabnzbd/ geopend. 

Voegdeze pagina toe 
aan uwfavorieten. 
De configuratie en 
werking van depc- 
versie van SABnzbd* 
is vrijwel gelijk aan die 
van de NAS-versie. SABnzbd* kunt u 
net zo eenvoudig 
installeren op een 
pc of een Mac. 
TIPS & TRUCS 21 4 DOWNLOADEN EN AFSPELEN ervoor dat u een nzb-bestand hebt. Klik op de knop Bladeren bij Add 
File en kies bij het achterste pulldownmenu voor +Delete U zorgt er 
dan voor dat alles automatisch wordt uitgevoerd. Indien nodig zal er 
worden gerepareerd en ook uitgepakt. De bestanden worden kant-en- 
klaar neergezet in de map die u hebt gekozen bij Completed items in 
het instellingenscherm. Downloaden is nu niet veel meer werk dan het 
uploaden van een nzb-bestand naar de netwerkschijf en daar gebeurt 
alles automatisch. Het is een kwestie van wachten tot er een mapje in 
uw downloadmap verschijnt met de film. 
AM '0*. L^-nWd CI. i i, „.IM 0«»wl. O Tip 28 Voeg het nzb-bestand toe en laat uw netwerkschijf 
rustig het downloadwerk uitvoeren. Ti p 29: A f spelen E Na het downloaden komt u toe aan het leukste deel: het afspelen. Af- 
hankelijk van de bestanden die u hebt gedownload, volgen nog wat 
nabewerkingshandelingen. Als u een mediaspeler hebt aangeschaft, 
dan zijn die handelingen overzichtelijk. Veel meer werk dan het verstu- 
ren per ftp of het plaatsen op een externe schijf of usb-stick is het niet. 
Ook als u uw laptop gebruikt om af te spelen op televisie is het betrekke- 
lijk overzichtelijk. Anders wordt het als u een dvd-speler wilt gebruiken. 
Dan is het nodig om de bestanden te branden op een dvd en in veel 
gevallen zijn nog omzettingen nodig. Dit is het meest tijdrovende traject. 
Als uw budget het toelaat, dan is een mediaspeler een zeer fraaie oplos- 
sing. 
© Tip 29 Met een mediaspeler wordt het afspelen op uw 
televisie een stuk eenvoudiger. Ti p 30: Mediaspeler E Onmisbaar is de mediaspeler niet om films en muziek af te spelen op uw 
televisie, maar handig is het zeker. De simpelste uitvoering is een harde 
schijf met uitgangen voor beeld en geluid. Op iets duurdere modellen 
is het mogelijk om een usb-stick of externe harde schijf aan te sluiten, 
waar de films vervolgens van worden afgespeeld. Nog een stap hoger 
komen netwerkpoorten in beeld en interne harde schijven. Het prettige 
is dat u de speler dan overal mee naar toe kunt nemen. Minder prettig 
is dat de bestandsoverdracht in de meeste gevallen tergend traag gaat. 
Denk gerust aan minimaal een uur voor een HD-film en dat betekent dat 
u al snel dagen bezig bent om een schijf van 1000 GB te vullen. De net- 
werkpoort maakt het echter wel mogelijk om gebruik te maken van con- 
tent op internet als YouTube, Flickr of diensten als Live365. ■UanBKWH-ii JViU IKS3CS3 % • Q - • - '•»*•- »»*■•*«• i*.- •• 
uw bmadcAUmg 

fool Recommendations 
I WDIO MYS11C Find Stations That Plav ■••- • ■■ ...!.-' ■a Hm« I t».»ii| >i — M_t --^m-il i © Tip 30 Veel spelers met een netwerkpoort kunnen gebruik- 
maken van internetdiensten als YouTube, Flickr of Live365. I U kunt ook een laptop voor 
het of spelen op tv gebruiken Ti p 31: Video- uitgangen ff De specificaties van mediaspelers zijn vaak nogal lastig te doorgronden. 
Er wordt gegoocheld met codecs, ondersteunde formaten en uitgan- 
gen. De belangrijkste uitgangen zijn: composiet, super-video, compo- 
nent en HDMI. De composiet-uitgang herkent u aan de gele tulpstekker. 
Als u van plan bent om vaak gebruik te maken van oudere televisies, 
dan is dit een aansluiting die u nodig hebt. Er bestaan verloopblokjes 
naar de meer gangbare scart-aansluiting achterop oudere televisies. 
Minder vaak voorkomend, maar een goed alternatief is super-video of 
S-Video. Modernere televisies beschikken ook over HD-ingangen. Als u 
gebruik wilt maken van HD-formaten, dan is component met een rode, 
groene en blauwe tulpstekker een mogelijkheid. Beter nog is de HDMI- 
aansluiting die op vrijwel iedere moderne televisie te vinden is. Handig 
is dat er voor deze aansluiting ook switchboxjes te koop zijn, zodat het 
mogelijk is om een enkele HDMI-aansluiting op uw televisie te delen met 
meerdere apparaten. 22 TIPS&TRUCS- /20I0 * DOWNLOADEN EN AFSPELEN 
• Tip 31 De gele videoaansluiting komt van pas bij oudere 
televisies; voor HD-beeld gebruikt u de HDMI-aansluiting.. van de coaxiale of optische digitale geluidsuitgang. Steeds meer films 
zijn voorzien van Dolby surround of zelfs DTS-geluid. Vrijwel alle spelers 
kunnen dat doorgeven aan uw A/V-versterker. Dan blijft er nog een pro- 
bleemgebied over: een stereogeluidssysteem waar u toch DTS-films op 
af wilt spelen. Enkele spelers als de Popcorn Hour beschikken over een 
licentie voor het decoderen van DTS-geluid naar stereo. Bij deze spelers 
hebt u dan wel geluid, bij andere zonder deze decodeermogelijkheid 
niet. Dat is iets om op te letten, zeker omdat er steeds meer films zijn 
met alleen een DTS-geluidstrack. Tip 32: Resoluties ff De beeldkwaliteit van televisies is de laatste jaren met sprongen vooruit 
gegaan. Vroeger was de PAL-standaard het meest gangbaar. Die wordt 
nog steeds gebruikt voor het normale televisiesignaal. De Amerikaanse 
tegenhanger is NTSC, een standaard die u vaak bij films uit de VS ziet 
staan. Geen zorgen, moderne televisies en apparatuur als mediaspelers 
of dvd-spelers slikken al deze standaarden. Een stap hoger staat de HD- 
standaard 720p. 720 staat voor het aantal verticale beeldlijnen en de 'p' 
voor progressief. De andere vorm is interlaced en die wordt afgekort 
met 'i'. Het beeld op uw televisie wordt lijn voor lijn opgebouwd. Bij een 
progressieve beeldopbouw worden alle lijnen achter elkaar ververst, 
terwijl bij interlaced het scherm in twee delen is verdeeld. Om en om 
worden de even en oneven lijnen ververst. Dat zorgt ervoor dat slechts 
de helft van het beeld per tijdseenheid hoeft te worden ververst. Pro- 
gressief zorgt voor beter beeld, maar stelt ook hogere eisen. Om die 
reden is de 1080i-standaard met een veel hogere resolutie kwalitatief 
ongeveer vergelijkbaar met 720p. De top is 1080p waar maximale reso- 
lutie wordt gecombineerd met de beste beeldopbouw. HD Ready-tele- 
visies zijn in staat om 720p weer te geven en bij Full HD is dat in ieder 
geval 10801, maar meestal zelfs 1080p. Tip 34: Waar moet u o p letten? ff Full HD 
HD Ready 


NTSC © Tip 32 Resolutie en beeldopbouw bepalen onder meer de 
kwaliteit van het beeld. Tip 33 : Geluid De meeste mediaspelers hebben twee uitgangen voor het geluid. Stan- 
daard is meestal de stereo-aansluiting en die is herkenbaar aan de witte 
en rode tulpstekkers. In veel gevallen wordt geluid via de HDMI-aanslui- 
ting ook ondersteund, zodat u maar een kabel nodig hebt naar de te- 
levisie. Bezitters van een homecinema-systeem kunnen gebruikmaken Mediaspelers verschillen in prijs en mogelijkheden, maar koop er wel 
een die past bij uw behoefte. Het heeft niet zoveel zin om een topkwali- 
teit mediaspeler te kopen als u thuis nog een ouderwetse televisie hebt. 
Mediaspelers verschillen in de ondersteunde uitgangen voor beeld en 
geluid en de afspeelmogelijkheden. Instapmodellen bieden in de regel 
geen ondersteuning voor HD-materiaal. Dat betekent dat u bent aan- 
gewezen op DivX/Xvid-films en kopietjes van dvd's. Laat u niet van de 
wijs brengen. Veel van deze spelers pronken met HD-kreten als 720p 
en 1080i, maar daar wordt 'upscaling' mee bedoeld. Het beeld wordt 
als het ware opgeblazen naar een hogere resolutie. De kwaliteit wordt 
daar niet beter van. Veel van deze spelers worden verkocht onder de 
naam mediaschiif. 
© Tip 3A Mediaschijven hebben meestal geen HD-mogelijk- 
heden, maar pas op: ze zijn tegenwoordig bijna even duur 
als echte HD-spelers. Tip 35: HD-spelers ff Een stap hoger komen HD-spelers in beeld. Deze bieden echte HD-moge- 
lijkheden en dat ziet u op uw televisie. Let op: er zijn enkele spelers op 
de markt gebracht die wel de Matroska-mediacontainer ondersteunen 
(.mkv), maar niet de h.264-codec die daar altijd voor wordt gebruikt. Een 
voorbeeld is de Woxter i-cube 500. Daar hebt u dus niet zoveel aan. Spe- 
lers die wel echte HD-mogelijkheden bieden zijn onder andere: Popcorn 
Hour A-110, Popcorn Hour c-200, Dvico Tvix M6500A, Dvico Tvix R-2230, 
Dvico Tvix M6600N, Eminent EM7075, HDX-1000, Icy Box IB-MP309, 
Woxter 750, Xtreamer, AC Ryan PlayOn! HD en Western Digital HD TV 
Live. Let wel op de typenummers. De speler van Eminent heeft een klei- 
ner broertje, de EM7071 , maar die biedt veel minder mogelijkheden dan 
de EM7075. 24 TIPS & TRUCS • DOWNLOADEN EN AFSPELEN * © Tip 35 Let op bij 
de typenummers; 
het verschil tussen 
de spelers kan 
grootzijn. 
instellingen van de televisie gelijk te maken aan de instellingen van de 
mediaspeler. In de praktijk betekent het dat u op de mediaspeler kiest 
voor 1080p als u een Full HD-televisie hebt en 720p als het om een HD 
ready-variant gaat. Tip 38: Netwerkbronnen H Bestanden verplaatsen naar de harde schijt van een speler is een tijd- 
rovende klus en lang niet alle spelers beschikken over deze opslagmo- 
gelijkheid. Bestanden beschikbaar stellen via uw netwerk kan op ver- 
schillende manieren. Een eenvoudige manier is via een gedeelde map. 
Andere mogelijkheden zijn via een UPnP-server of via Microsofts DLNA, 
veel spelers zijn voor deze Microsoft-diensten gecertificeerd. Inloggen 
is vaak geen probleem doordat u een toetsenbord op het scherm krijgt. 
Het invoeren van gebruikersnaam en wachtwoord is wel erg lastig, maar 
dat hoeft gelukkig maar eenmaal. Daarna kunt u gebruikmaken van de 
netwerkbron en films afspelen. Tip 36: Mediaspeler gebruiken jgrrj Sluit de mediaspeler aan volgens de handleiding. Indien u niet over een 
homecinemaset beschikt, betekent het meestal dat u de speler aansluit 
met een HDMI-kabel die voor beeld en geluid wordt gebruikt. Sluit de 
speler eveneens aan op het netwerk als die mogelijkheid bestaat. Indien 
u wel over een homecinemaset beschikt, dan is het raadzaam om de 
digitale geluidsuitgang te gebruiken en deze door te lussen naar uw A/V- 
versterker. U kunt dan gebruikmaken van Dolby surround- of DTS-geluid. 
Doorloop de setupwizard. Dat is meestal nodig als u een nieuwe harde 
schijf hebt geplaatst. Controleer ook direct of er nog firmware-updates 
zijn. Indien mogelijk is het handig als u de ftp-functie activeert. U kunt 
dan films vanaf uw computer uploaden. 
... *Mr. l-r<irr>ti>win lia » «Mi«- »-»*f . iHivwnm n i m >—^^ MVfMWUM F.O—Hr ^MMM 


J— ...•-j.-. •llMi JMJ-J O — w (WW biu l^nMaiwin «n) 


© Tip 36 Ftp is handig om films snel op de harde schijf van uw 
mediaspeler te zetten. Tip 37: Af speelmogelijkheden ron De afspeelmogelijkheden hangen erg af van het type mediaspeler dat 
u hebt gekocht. In veel gevallen is het mogelijk om direct af te spelen 
vanaf de harde schijf van de mediaspeler. Blader door de mappen om de 
film te vinden en dan te starten. De maximale kwaliteit haalt u door de 02 Q, Network Browser 

03 Q DlskStallon 

04 @ \W0: Frank! (UniuiihorlMd) Moillu Soiirco I I 

Woi) Sonrtooa ■ i O Tip 38 De meeste spelers hebben geen moeite om gebruik te 
maken van UPnP-diensten of gedeelde mappen. Tip 39: Ondertitels Bij de meeste films zitten de ondertitels er gewoon bij. Vooral bij DivX- 
en Xvid-films worden deze nogal eens los meegeleverd. Zorg er in die 
gevallen voor dat de naam van het ondertitelingsbestand en het filmbe- 
stand gelijk zijn, bijvoorbeeld: filmnaam.avi en filmnaam.srt. Plaats beide 
bestanden in dezelfde map en uw mediaspeler pikt ze op. Bij modernere 
mediacontainers als .mkv zitten de ondertitels in het bestand zelf. Het 
heet om die reden ook een containerbestand, omdat er zowel beeld, ge- 
luid als ondertitels in kunnen zitten. Ook is het mogelijk dat er meerdere 
ondertitels of geluidssporen worden meegeleverd. Die kunt u selecte- 
ren met de afstandsbediening. Uiteraard kunt u ook een los onderti- 
telingsbestand gebruiken. Als u geen ondertitels hebt, dan is het de 
moeite waard om een kijkje te nemen op www.subtitlesnl.com, www. 

nlondertitels.com, 
www.opensubtitles. 
org/nl of www.on 
dertitel.com. 

9 Tip 39 Let 
wel op dat u de 
juiste ondertitels 
downloadt, want 
het is vervelend 
als ze niet syn- 
chroon lopen. 
1/2010- TIPS &TRUCS 25 4 DOWNLOADEN EN AFSPELEN Tip 40: Laptop upn Een laptop is handig om uw films mee af te spelen op uw televisie. Als u 
moeizame conversies van DivX- en Xvid-films naar net dvd-formaat wilt 
voorkomen, gebruik dan een laptop als u geen mediaspeler wilt aan- 
schaffen. Of net kan, hangt echter wel af van de mogelijkheden van 
uw laptop. In veel gevallen zit er een VGA-aansluiting op. Die kunt u 
aansluiten op de VGA-aansluiting van uw televisie. Met behulp van de 
Fn-knop is net meestal mogelijk om van beeldscherm te wisselen en u 
kunt zo afspelen op uw televisie. Modernere laptops beschikken soms 
ook over een DVI-uitgang. Er zijn verloopkabels beschikbaar naar HDMI. 
Overschakelen naar uw televisiescherm gaat meestal op dezelfde wijze 
als bij VGA. Displayport komt ook voor, maar deze standaard is nog niet 
echt algemeen geaccepteerd. Als het om een Displayport++-aansluiting 
gaat, dan zijn er verloopstukjes naar HDMI en DVI beschikbaar. 
O Tip 40 Aansluiten van uw laptop op een moderne televisie is 
meestal alleen een kwestie van dejuiste kabel gebruiken. Tip 41: Codecs q3 Voorwaarde voor het kunnen afspelen op uw televisie is natuurlijk wel 
dat de film op de laptop afspeelbaar is. De meeste formaten worden 
al ondersteund, maar zeker bij exotischer mediabestanden is het vaak QJ Setup - Combtn-0 ^omrr, 


Hr~9^^| 
COMBINED 

COMMUNITY 

G>DEC 

Pack 


Completing the Combined 
Community Codec Pack Setup 
Wizard 

Setup has finished metalling Combined Commurrty Codec Pack 
on your computer The appfcatton may be launched by 
selecting the installed icon*. 

Otck Finish to exrt Setup 


| <Back ||_ finish 

nodig dat extra codecs worden geinstalleerd. Het is handig om een 
codec pack met een verzameling codecs te installeren. Onderdeel 
van codec packs is ook vaak VobSub, wat handig is voor het vertonen 
van ondertitels. Dat werkt op dezelfde wijze als bij een mediaspeler: 
zorg ervoor dat de bestandsnamen met uitzondering van de extensie 
voor de ondertitels en films gelijk zijn. Surf naar www.codecpack.nl en 
download K-Lite Codec Pack standard en installeer het. Een goed al- 
ternatief is de CCCP-verzameling die u van www.cccp-project.net kunt 
downloaden. Na de installatie is het mogelijk om films af te spelen op 
uw laptop en televisie. Tip42: Dvd's LT Op mediaspelers is het afspelen van een dvd-rip of dvd-image geen pro- 
bleem. Als u bent aangewezen op een normale dvd-speler, dan dient u 
een stapel glimmende schijfjes in te slaan en het programma ImgBurn te 
downloaden van www.imgburn.com. Installeer het vervolgens. Branden 
is heel simpel. Als u een image hebt gedownload en dat is een bestand 
van ongeveer 4,5 GB, dan kiest u voor Write Image File to disc. In het 
geval van een bestandsrip hebt u meestal een VIDEO_TS-map. Die kunt 
u branden met de optie Write files/folders to disc. Brand vervolgens de 
dvd en bekijk deze met uw dvd-speler. 
O Tip 42 Als u alleen een dvd-speler hebt, dan is branden op een 
beschrijfbare dvd ook nog een optie. Tot slo t 

Mediaspelers hebben het gat tussen uw televisie en computer flink ver- 
kleind en met prijzen die beginnen rond de 100 euro zijn ze wellicht ide- 
aal om te vragen aan de Kerstman. Het aansluiten van een laptop op uw 
televisie is een goed alternatief, maar wie nog helemaal is aangewezen 
op normale apparatuur kan altijd gewoon een dvd branden. Veel kijkple- 
ziertoegewenstlO © Tip 41 Het CCCP codec pack is recentelijk nog ververst 
en is een goede keus. 26 TIPS&TRUCS- CHECKLIST ROBBIN OOIJEVAAR CHECKLIST 

Bent u toe aan een nieuwe pc? Dan wordt het er een met 
Windows 7. Maar op welke specificaties moet u letten en waar 
moet u verder naar kijken bij de aanschaf ? In deze checklist 
bespreken we de belangrijkste zaken die u moet weten bij het 
uitzoeken van een notebook of pc met Windows 7. Ti p 01: Systeemeisen LTQH 

Er is een verschil tussen systeemeisen en 
aanbevolen systeemeisen. De systeemeisen 
van Microsoft zijn de minimumeisen. De aan- 
bevolen systeemeisen om prettig met Win- 
dows 7 te werken vindt u in dit artikel. Afge- 
zien van de verschillende Windows 7-versies 
zijn er technisch gezien twee smaken van het 
besturingssysteem: 32 bit en 64 bit. Volgens 
Microsoft hebt u voor de 32 bit-versies van 
Windows 7 minimaal een 1 GHz-processor no- 
dig. Ook is 1 GB werkgeheugen vereist en 16 
GB schijfruimte. Voor de 64 bit-versie is dit 2 
GB werkgeheugen en 20 GB schijfruimte. De 
grafische kaart moet DirectX 9 aankunnen en 
voldoen aan WDDM 1.0 (Windows Display Dri- 
ver Model). Voor de installatie hebt u een dvd- 
romspeler of -brander nodig. Bij de aanschaf 
van een nieuwe pc of notebook is dit meestal 
niet nodig omdat het besturingssysteem al is voorgeinstalleerd. Meer informatie over de 
systeemeisen vindt u achter de gelijknamige 
link onderaan de website www.windows7.nl. Tip 02: Desktop-pc? Q De keuze tussen een desktop-pc of notebook is 
eenvoudig en hangt af van een belangrijke vraag: 
'Heb ik per se een vaste desktop-pc nodig?' Als 
u hier geen duidelijk antwoord op hebt, luidt het 
advies: koop een notebook. Notebooks zijn over 
het algemeen stiller, zien er beter uit en nemen 
minder ruimte in beslag. Als u de notebook 
permanent op een vaste plek gebruikt in huis 
met de stekker in het stopcontact, verwijder 
dan wel de accu. Het kost anders onnodig ex- 
tra energie om de accu steeds (bij) te laden. De 
voordelen van een desktop-pc zijn de uitbrei- 
dingsmogelijkheden en een betere prijs/presta- 
tieverhouding in het hogere segment. Nadeel is 4> S>Hsemvereilten voor Window! 7 - Microsoft Window? - Window; Internet tiptoer 

00* w- * —a-» l miiioioftcom i f" Syitecmvvetitcn veer Window* 7 - Microsoft VYL. Pi - Q • m * P»9fn«» Bev«*oin9- E*I* W , t ' Windows 
NederUnd Mfltgen | Alle Mrcrosof ' Startpagina Ontdele Windows Producten WinV*1 Downloads Hulp en ondeisteurvng 
Sidfipagina Wmoowv 7 Wa! is Windcws 7 Compare ^unaies vergefijten 

Systeemvereisten voor Windows 7 All u Windows 7 wilt Instilltrtn op uw pe. hebt u hot volgende nodig: 

• I gjojtwna iOHii ol sneito H-M isSo) otfriM i*ai processor 

• 1 gnjabvle (GB) RAK :32-bru) of 3 GS RAM ScJ-btt' 

■ 16 SB bcschiktwe iinidiumitt (32-Mil of 20 GB «M-briS! 

• Gtafrsch D«ea«: 9-apparaal met bet suiurptogtamma WOOM 10 of hoger 
Aanvullendo vereisten voor het gebrulb van bepaalde functies: 

• inter nettcegang ihis'.oor kunnen kosle n in reKemng worden gebracht) 

Internet | Bcvei»gde modui; urlgeschBleld Meer om le verkennen 

• Wmdows 7 kopen 

• Een upgrade urtvoeren naar Wfcndoves 7 

• Oebelanynifcttt nineties betjjr.en 

• Grata Iheinas bureaubladarhlergrondtn 
en gadget; ■ „ • MOOS - vaak het uiterlijk en de ruimte die het apparaat 
opslokt. Wat betreft prestaties en prijs doet een 
notebook nauwelijks onder voor een desktop- 
pc, zeker als we naar normaal computergebruik 
kijken: downloaden, films kijken, muziek luiste- 
ren, tekstverwerken en internetten. 
G Tip 2 Nieuwe computer nodig? Vergeet 
de desktop-pc, koop een notebook! Tip 03: Netbook Ziet u een goedkope notebookaanbieding met 
Intel Atom-processor? Dan is het een netbook. 
Dit type computer blijft een vreemde eend in 
de bijt. Een netbook is ideaal voor onderweg 
of als mini-notebook voor erbij. Vanwege het 
kleine scherm en pietepeuterige toetsenbord is 
het voor de meeste computerliefhebbers geen 
alternatief voor thuis. Netbooks met Windows 
Vista zijn er nauwelijks, de meeste draaien Win- 
dows XP of een Linux-versie. De speciale Win- 
dows 7-versie voor netbooks heet Starter en is 
de meest uitgeklede versie van Windows 7. Tip 4: Ondersteuning QJ De vraag of uw huidige computer in staat is om 
Windows 7 te draaien, wordt eenvoudig beant- 
woord met Windows 7 Upgrade Advisor (www. u - '■ **»»»•• ' UetjMde i*MM .« ™— ■*-- Im. © Tip ; Een overzicht van de minimale systeemeisen vindt u op www.windows7.nl. © Tip 4 De Windows 7 Upgrade Advisor 
kijkt of uw huidige computer en randap- 
paratuur Windows 7 aankan. 28 TIPS&TRUCS- CHECKLIST 
De aanschaf van een nieuwe computer met Windows 7 
nodigt uit om er iets leuks of handigs bij te kopen. 
Dit zijn onze favoriete accessoires: Netwerk harde schijf - Een netwerk harde schijf (NAS) is de meest 
gebruiksvriendelijke manier om bestanden, foto's, muziek en films te delen 
met meerdere pc's. U koppelt het apparaat aan uw thuisnetwerk, waarna u er 
vanaf al uw computers draadloos en bedraad bij kunt. Een NAS van 1 TB kost 
ca. €100. Wifi-printer - Een draadloze printer heeft alleen een stroomkabel nodig, 
u kunt het apparaat dus (bijna) overal in huis neerzetten. De printer is toe- 
gankelijk voor alle computers in uw thuisnetwerk. Externe usb-schijf - Een back-up van uw dierbaarste bestanden is een 
must. In Windows 7 hoeft u weinig te weten over waar wat staat opgeslagen. 
Het enige dat u nodig hebt, is een externe usb-harde schijf. Koop de kleine 
variant, dan hebt u geen stroomkabel nodig. De back-up is snel gemaakt in 
Windows 7 via Configuratiescherm, Systeem en beveiliging, Back-up maken 
en terugzetten. De back-upschijf is ook ideaal om grote bestanden, zoals 
films, mee te transporteren. Versleutelde usb-stick - Om gegevens veilig te vervoeren, kunt u 
een versleutelde usb-stick aanschaffen. Windows 7 Ultimate-gebruikers 
hebben dit niet nodig. Deze versie heeft BitLocker To Co aan boord. Hiermee 
kunt u externe opslag eenvoudig beveiligen. Voor alle overige (en oudere) 
Windows-versies is er TrueCrypt (www.truecrypt.org). TrueCrypt biedt een 
gratis encryptie-oplossing voor harde schijven en andere opslagmedia zoals 
usb-sticks. Lasermuis - lets meer uitgeven aan een muis lijkt weggegooid geld, 
maar een goede muis is goud waard. Koop voor ca. € 20 a € 30 een lasermuis, 
die doet het op elk oppervlak! Notebookgebruikers opgelet: een draadloze 
lasermuis is leuk, maar let op het formaat van de usb-ontvanger. Koop een 
exemplaar waarvan deze zo klein mogelijk is, bijvoorbeeld de Logitech V450. 
Deze heeft een mini-ontvanger die nauwelijks uitsteekt zodat u de adapter 
onderweg niet hoeft te verwijderen. TV-tunerkaart - Alle versies van Windows 7 (Starter niet meegerekend) 
hebben Windows Media Center aan boord. Hiermee kunt u films kijken, door 
uw foto's bladeren en muziek luisteren. Met een DVB-T tv-tunerkaart ontvangt 
u tv van de publieke omroepen. Daarnaast kunt u live tv-uitzendingen pauze- 
ren enopnemen. 
■TIPS&TRUCS 29 CHECKLIST 
Welke kiezen? _EE Net als bij Windows XP en Windows 
Vista zijn er ook van Windows 7 verschil- 
lende versies. U kiest een versie bij de 
aanschaf van een nieuwe pc. Ultimate is 
de uitgebreidste versie van Windows 7, 
kost ook het meest en is wat betreft extra 
functies alleen interessant voor de echte 
computerliefhebber. Windows 7 Profes- 
sional vervangt Windows Vista Business 
en mag gezien worden als de zakelijke 
versie. Windows 7 Starter is de meest 
uitgeklede versie, is niet los te koop en 
zien we in de praktijk alleen terug op som- 
mige netbooks. Het meest gangbaar en de 
beste keuze is Windows 7 Home Pre- 
mium. Meer informatie over de verschil- 
lende versies vindt u op www.windows7. 
nl, onderaan de pagina bij Leer Windows 7 
kennen, Versies vergelijken. Oem mm Als u een nieuwe computer aanschaft 
met Windows 7, koopt u een oem-versie 
van het besturingssysteem. Oeze hoort 
specifiek bij deze pc of notebook. U kunt 
een oem-versie niet op meerdere syste- 
men installeren of activeren. Windows 
7-upgrade is bedoeld om een computer 
met Windows Vista of Windows XP op te 
waarderen naar Windows 7. De standaard 
versie van Windows 7 die in een doos in 
de winkels ligt heet de retailversie. 
Deze variant is het duurst, maar daar 
staat tegenover dat u het product meer- 
dere keren kunt activeren. Ook krijgt u de 
installatie-dvd's voor zowel de 32 bit- als 
64 bit-versie. Het is het voordeligst om 
Windows 7 aan te schaffen met een 
nieuwe computer (oem-versie). 
Op nieuwe computers met Windows 7 
is een oem-versie van het besturings- 
systeem voorgeinstalleerd. microsoft.com). Dit draait onder Windows XP 
en Vista. Er wordt gekeken of uw systeemspe- 
cificaties overeenkomen met de systeemeisen 
voor Windows 7. Daarnaast controleert Win- 
dows 7 Upgrade Advisor of er mogelijk proble- 
men kunnen optreden met uw bestaande hard- 
ware, bijvoorbeeld uw geluidskaart of printer. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de 
32 bit- en 64 bit-versie van Windows 7. Tip 05: 64 bit? L¥ Steeds meer programma's hebben 64 bit-onder- 
steuning en maken dus optimaal gebruik van 
een 64 bit-versie van Windows 7. Een 64 bit- 
versie van Windows 7 draait (vrijwel) alle 32 bit- 
programma's probleemloos. Heikel punt voor 
oudere hardware zijn de stuurprogramma's, 
bijvoorbeeld van uw printer, telefoon of mp3- 
speler. De stuurprogramma's moeten een 64 
bit-versie zijn, anders werkt het niet. Controleer 
voor de zekerheid de website van de fabrikanten 
van uw randapparatuur of er een 64 bit-stuur- 
programma beschikbaar is. Het voornaamste 
voordeel van de 64 bit-versie van Windows 7 is 
de maximale omgang van het werkgeheugen. 
De 32 bit-versie kan tot 3,3 GB werkgeheugen 
aanspreken, de 64 bit-versie heeft deze beper- 
king niet. Tip 06: Processor De processor, ook wel CPU genoemd, is het 
hart van uw computer. Processors zijn er met 
een kern (single core), twee kernen (duo core) of vier kernen (quad core). Intel en AMD zijn 
praktisch de enige twee processorbouwers. 
Intel is marktleider. Een single core-processor 
is niet meer van deze tijd, koop minimaal een 
exemplaar met twee kernen. Voor een note- 
book is een dual core voldoende, quad core is 
nog veel te duur voor deze groep computers. 
Voor een desktop-pc, zeker als u een veeleisen- 
de computergebruiker bent en met het oog op 
de toekomst, is een quad core-processor het 
overwegen waard. Als u niet veeleisend bent 
en uw computer alleen gebruikt om te internet- 
ten, films te kijken en muziek te luisteren hebt u 
voldoende aan een dual core-processor. 
© Tip 6 Koop geen computer met een 
single core-processor, maar kies 
minimaal voor dual core. Tip 07: Werkgeheugen Om prettig met Windows 7 te werken is 2 a 3 
GB werkgeheugen wenselijk. Het plaatsen van 
meer dan 4 GB is alleen handig voor de 64 bit- ; Windows 7 Upgrade Advisor 
32-bits rapport 64-bit; rapport 

Q TdugrmrOverxicht bj Rapport optlaan W Afdrukken Syiteeni 


Detail i 


- 


! Aangepaste inu.ill.it ie vereist 


U moet ten aangepaste instaliabe uitvoeren van 64- 
farti Window: 7 en vervolgens uw programma's 
opnieuw installeren. Zorg ervoor dat u een back-up 
van uw bestanden maafct voordat u begint 


Maat verbmding met internet voor belangnjte 


= 
informatie over de aangepaste initallatie 
O Window* Mail en Ouderlifk 


Deze onderdelen njn in Windows 7 met meer 

toericht (FUteren van 
webinhoudl O Meer informal* van Dell Inc. Oniit-itlMiKiinii wiMir WinHowi beichikbaar. vergelijkbare programma's voor 

Windowj 7 zijn verkrijgbaar bij andere 

softwarefabrikanten. 

Meer informatie op de Micioioft-webstte 

Dell Inc. heeft een website waoropuwellicht meer 
informatie fcuntvinden over het uitvoeren van 
Windows 7 opuwpc. 
Meer informatie op de website van Dell Inc. 

1 1'- t<.>U.-ii -•>•' .-.n.l-nt-i.r.t rt- n-hn nl »i<inl ..fir. 


Sluiten © Tip 5 De 64 bit-versies van Windows 7 kunnen meer dan 4 GB werkgeheugen aan. 30 TIPS&TRUCS- !/201( CHECKLIST versie van Windows 7. Als u regelmatig veel 
vensters open hebt staan met grote bestanden, 
kan meer werkgeheugen een positieve invloed 
hebben op de snelheid. Een goede computer- 
aanbieding met slechts 2 GB werkgeheugen 
hoeft u echter niet te laten liggen. Werkgeheu- 
gen is een van de weinige pc-componenten die 
u in de toekomst snel en voordelig kunt op- 
waarderen. Dit geldt ook voor notebooks. 
© Tip 7 Windows 7 werkt prettig bij 2 63 
GB werkgeheugen. Tip 08: Harde schijf I. L De harde schijf dient als opslag voor uw ge- 
gevens en de installatie van uw besturingssys- 
teem Windows 7. Windows 7 stelt geen hoge 
eisen aan de harde schijf. Groter is beter als 
het niet te veel kost. Ter indicatie: de meeste 
mensen krijgen een 160 GB schijf met moeite 
vol. Voor notebooks is een schijf rond de 300 
GB gangbaar en een goede keuze. Desktop-pc's 
zijn vaak uitgerust met 500 GB of 1 TB (1 024 GB). 
Bij desktop-pc's is schijfruimte in de toekomst 
eenvoudig uit te breiden door een nieuwe schijf 
bij te prikken. Dit is bij de meeste notebooks 
niet mogelijk. Een SSD (solid state) is een harde 
schijf zonder bewegende delen. De omvang van 
SSD's en zeker de prijs staat niet in verhouding 
tot een 'normale' harde schijf. SSD's zijn op dit 
moment nog te kostbaar en zien we in de prak- 
tijk alleen terug in high-end notebooks voor de 
zakelijke markt. 

Tip 09: G rafische k aart LW-LU 

De grafische kaart, ook wel videokaart genoemd, 
zorgt voor de weergave op uw beeldscherm. 
Windows 7 stelt minimale eisen aan de kaart (zie 
tip 1). In de praktijk kunt u er vanuit gaan dat de 
grafische kaart voldoet voor Windows 7 als u een 
pc of notebook aanschaft met Windows 7 er op. 
Er zijn twee type grafische kaarten: geintegreerd 
op het moederbord of als losse insteekkaart 
(adapter). Bij notebooks is de kaart vrijwel altijd 
geintegreerd. Vervangen is in de toekomst niet 
mogelijk. Bij desktop-pc's is dit ook steeds vaker 
het geval, wel hebt u hier de keuze om een be- 
tere videokaart (bij aanschaf of in de toekomst) 
te plaatsen. Voor normaal gebruik voldoet een 
geintegreerde kaart prima. Bent u van plan om 
veel te gamen, dan is een aparte videokaart met 
eigen geheugen de moeite waard om u over te 
laten informeren. © Tip 9 Grafische kaarten zijn er in twee 
smaken: geintegreerd op het moederbord 
of als losse insteekkaart (foto). Tip 10: Aan sluitingen fE © Tip 8 Een schijf van ca. 300 GB is in de 
praktijk vaak ruim voldoende. Vrijwel alles wat u met uw computer kunt ver- 
binden, heeft een usb-stekker. Firewire, ook 
wel IEEE 1394 genoemd, komt minder vaak 
voor. In de meeste gevallen hebt u alleen iets 
aan firewire als u een digitale videocamera 
hebt die hiervan gebruikmaakt. Alle overige 
Een standaard 4:3-beeldscherm is 
praktisch niet meer te krijgen, bijna alle 
schermen zijn breedbeeld. Windows 7 
maakt hier beter gebruik van dan voor- 
gaande besturingssystemen. Bij netbooks 
is de breedbeeldschermverhouding minder 
prettig, omdat u dan vaker moet scrollen 
om bijvoorbeeld een webpagina te lezen. 
De keuze van de omvang van een desktop- 
pc monitor is persoonlijk en hangt af van 
wat u prettig vindt. Voor notebooks geldt: 
hoe groter het scherm, des te logger het 
apparaat en hoe sneller de accu leeg is. Als 
u de notebook thuis gebruikt, is een groter 
scherm geen probleem, maar wel iets om 
rekening mee te houden als u ook onder- 
weg wilt werken. Let verder op het glim- 
mende laagje voor het beeldscherm. Veel 
notebooks hebben dit. De laag zorgt voor 
een prachtige weergave van films, maar 
heeft ook een hinderlijk spiegeleffect. Multi-touch m Aanraakschermen waar u alleen maar 
op kunt drukken zijn uit te tijd, multi- 
touch wordt het helemaal. Multi-touch 
is bekend van o.a. de iPhone. Nieuw in 
Windows 7 is de ondersteuning voor dit 
type beeldscherm. Microsoft noemt dit 
Windows Touch. Met een standaard 
touchscreen speelt uw vinger voor 
muispijl. U kunt deze verplaatsen en 
ermee klikken. Met multi-touch kunt 
u met meerdere vingers het scherm 
bedienen om bijvoorbeeld in te zoomen 
op satellietbeeldmateriaal of om een foto 
te vergroten. Een beeldscherm met deze 
functionaliteit is echter op dit moment 
nog te kostbaar voor de meesten van ons. 
Windows 7 ondersteunt 
multi-touch beeldschermen. 1/2010- TIPS &TRUCS 31 
CHECKLIST randapparatuur voldoet meestal aan de usb 
2.0-standaard. De opvolger usb 3.0 komt nog 
niet voor in de praktijk. Een 64 bit-versie van 
Windows 7 ondersteunt geen (oude) 32 bit- 
stuurprogramma's. Als u dus een 64 bit-versie 
van Windows 7 overweegt, is het goed om 
uit te zoeken ol de fabrikant van uw randap- 
paratuur een 64 bit-versie van het stuurpro- 
gramma heeft. Veel stuurprogramma's zijn 
al geintegreerd in Windows 7. De Windows 7 
Upgrade Advisor geeft ook advies op dit ge- 
bied (zie tip 4). Tip 11: Blu ray? ff Kijkt u nu al regelmatig dvd's of gedownloade 
films op uw pc of notebook? Dan kan een blu 
ray-speler interessant zijn. Vooral de beeld- 
schermen van notebooks zijn zeer geschikt om 
een blu ray-film op te kijken. Voor wie geen zin 
heeft om de dure blu ray-schijfjes te kopen, kan 
ze ook huren in de videotheek (als deze nog 
bestaat in uw woonplaats...). De prijs van blu 
ray-branders is nog erg hoog en daarom alleen 
interessant als u een huiskamer blu ray-speler 
hebt en hier schijfjes voor wilt branden. Voor 
de opslag van gegevens is optische media als 
dvd of blu ray minder geschikt. U kunt hiervoor 
beter een externe harde schijf of usb-stick ge- 
bruiken. Netbooks hebben geen plek voor een 
dvd-brander of blu ray-speler. 
© Tip n Blu ray-films zien er prachtig uit 
op een notebook; schijfjes zijn te huur bij 
de videotheek. Tip 12: Draadloos D3 Alle notebooks hebben standaard een geinte- 
greerde adapter om via wifi verbinding te ma- 
ken met uw draadloze netwerk of internetver- 
binding. Windows 7 ondersteunt alle gangbare 
draadloze standaarden. De snelste variant is 
802.1 In, maar als u een goede notebookaan- 
bieding vindt met een 802.1 1g-adapter hoeft u 
deze niet te laten liggen. De 802.1 1 n-standaard 
is alleen wenselijk als u regelmatig grote hoe- 
veelheden bestanden kopieert via uw thuisnet- 
werk. Om te internetten maakt het niet uit of 
u een snelle 802.1 1n of langzamere 802.1 1g 
gebruikt. 
zonder draadloze netwerkadapter 
de winkel uitloopt. Deze wordt bij 
de meeste pc's niet standaard mee- 
geleverd. Kosten voor een losse usb 
wlan-adapter zijn ca. € 20. 

© Tip 13 Koopt u een 
desktop-pc met Win- 
dows 7? Vergeet de 
draadloze netwerk- 
adapter niet! S 4* © Tip 12 Windows 7 ondersteunt alle 
soorten draadloze netwerken. 

Tip13:W achtwoord LHJD 

Na de installatie van uw Windows 7-computer 
wilt u waarschijnlijk snel het internet op. Bij een 
bedrade internetverbinding is dit eenvoudig: 
netwerkstekker er in en klaar. Om verbinding 
te maken met uw draadloze netwerk, hebt u 
meestal de naam van het netwerk (S5ID) en 
wachtwoord nodig. Als u dit niet meer weet, 
kunt u WirelessKeyView (www.nirsoft.net) 
gebruiken op uw huidige computer. Hiermee 
achterhaalt u de naam en het wachtwoord van 
uw draadloze netwerk. Let op dat als u een 
desktop-pc met Windows 7 aanschaft u niet Tip 14: Beveiliging ff Een ding dat u wel mag vergeten bij de aanschaf 
van een nieuwe pc met Windows 7 is de bevei- 
ligingssoftware. Microsoft Security Essentials is 
gratis voor Windows XP, Vista en uiteraard ook 
voor Windows 7. De concurrence stuitert en 
heeft er van alles op aan te merken, maar dat is 
misschien ook wel uit angst voor de eigen por- 
temonnee. Waarom betalen voor iets dat legaal 
gratis te krijgen is en ontwikkeld wordt door 
's werelds grootste softwarehuis? Microsoft 
Security Essentials is niet voorgeinstalleerd op 
Windows 7, maar u kunt de beveiligingssoftware 
gratis downloaden en installeren vanaf www. 
microsoft.com/security_essentials. O £ Micioioft Security Etsent*ls '" Iffl HH 
ft Start 
l&i Bijwefken <Q Gruhirricnk <$ liMrllingcn Mitmscft Secunty Essentials tontroleert en beschemit de computei Scanoptiei: 

Yolledig 
Aangepast..- © Realtime beKhcnvng: Aan 

Q Defmtttes van vinjssen en spywere. BIJgewcikt ^u scannen °v Initellingcn van geplande scan 

Volgende scan: zondag rond 2:00 (Snclte Kan) | Oe planning van scam wipgen O Tip M Microsoft Security Essentials is gratis, maar u moet het wel nog 
even zelf downloaden en installeren. 32 TIPSSTRUCS- SNELRESULTAATIN STAPPEN DOOR: ROBBIN OOljEVAAR Bestanden versturen 

Zo doet u dat moeiteloos 

Het versturen van bestanden via internet lijkt eenvoudig, 
maar in de praktijk zijn er regelmatig problemen. 
Drie slimme trues om bestanden goed te versturen 
en f outloos te ontvangen. Eerst inpakken De beste manier om problemen met bestanden (en vooral bestands- 
typen) te voorkomen, is door ze eerst in te pakken in een bestandsar- 
chief. Een bekend archiveringsprogramma is Winzip, maar u kunt ook 
de optie Gecomprimeerde mappen gebruiken van Windows. Hiermee 
worden een of meerdere bestanden verpakt in een zip-archief. De ont- 
vanger kan het archiefbestand openen en de originele bestanden uit- 
pakken. Klik met rechts op een bestand of map die u wilt versturen en 
kies Kopieren naar, Gecomprimeerde map. Geef het bestand een 
naam, bijvoorbeeld Foto's verjaardag Eva 2009.zip. Klik vervolgens met 
rechts op het archiefbestand, kies Eigenschappen en controleer de 

bestandsomvang. Is deze 
kleiner dan 5 MB? Dan kunt 
u het bestand probleemloos 
via e-mail versturen. Grotere 
bestanden verstuurt u beter 
via een online bestandskoe- 
rier of drop.io. 

Verpak bestanden In 
een zip-archief voor- 
dat u ze verstuurt via 
internet. Gratis bestandskoerier Een eenvoudige manier om een groot bestand van A naar B te krijgen 
is via een online bestandskoerier. Maak bij voorkeur eerst een zip-be- 
stand aan als u meer dan een bestand wilt versturen. Ga naar de website 
van een bestandskoerier, bijvoorbeeld www.yousendit.com. Gebruik de 
knop Bladeren en wijs uw zip-bestand aan. Geef bij To (aan) het mail- 

adres op van de ontvanger 
en bij From (van) uw eigen 
mailadres. Optioneel kunt u 
een extra berichtje intikken. 
Verstuur het bestand met de 
knop Send it (versturen). 

Gebruik een online 
bestandskoerier voor 
bestanden groter 
dan 5 MB. 

Uw zip-bestand wordt tijdelijk geplaatst op de server van de bestands- 
koerier. De ontvanger krijgt via e-mail een downloadlink en melding dat 
er een bestand klaarstaat. Met een klik op de downloadlink haalt de ont- 
vanger uw zip-bestand binnen. Naast www.yousendit.com kunt u voor 
het versturen van grote bestanden ook terecht bij ww.send2deliver. 
com, www.sendspace.com en www.transferbigfiles.com. Snel droppen met drop.io 

De gratis dienst drop.io lijkt op een online bestandskoerier, maar is toch 
anders. Als u meer dan een bestand wilt versturen, plaats de bestan- 
den dan eerst in een zip-archief. Ga naar www.drop.io en klik op Select 
files. Blader naar het bestand dat u wilt versturen en bevestig met de 
knop Create a drop. Het bestand komt in een bestandsdepot te staan 
en krijgt een eigen webpagina. Het webadres van uw bestandsdepot 
staat boven in uw browser, bijvoorbeeld http://drop.io/pkto6hl en kuntu 
aan anderen geven om de bestanden te downloaden. Met de knop Add 
kunt u nieuwe bestanden toevoegen aan uw bestandsdepot. Optioneel 
kunt u uw drop.io-pagina afschermen met een wachtwoord (admin pass- 
word) en een mailadres instellen voor als u dit wachtoord bent vergeten 
(recovery e-mail). Imple reaHime sharing, 
allaboratlon, and ptesenlatlon. p<* n-yftU-^ teLUiwtii. 9 ti 
Niveau stappenp Van beginner tot expert. 
Hiernaast kunt u de moeilijkheids- 
graad van het stappenplan zien. 1/2010' TIPS &TRUCS 
FREEWARE 

FRANK DEGRAAF ROBBIN OOIJEVAAR 

FREE WARE 

Steeds meer mensen hebben een draadloos netwerk. Helaas is 
het wel gevoelig voor storingen door andere netwerken in de 
buurt. Gelukkig is er een gratis tool die u de boosdoener heipt 
opsporen. Lees snel verder voor nog meer leuke freeware! Plannen ujin Ons leven wordt steeds complexer: werk en 
prive zijn vaak met moeite te scheiden en dan is 
er ook nog zoiets als vrije tijd. Dankzij uTodo is 
dit alles in goede banen te leiden. Het program- 
ma maakt het eenvoudig om taken, werkzaam- 
heden en tijd in te delen. uTodo is handig voor 
kleine dingen die u niet mag vergeten, maar kan 
ook helpen bij grotere projecten. Op de website 
van de makers staat een instructievideo van een 
paar minuten. Bekijk deze om het programma 
snel te doorgronden. I vT«wn8 ' XuCmM 

, *1M*». AOBiu -AllU(o- m;cm Done Pt^itr.AU' AtJuus- 't-doltfli Tsgi 

A M»<wl 
& RotWi 
,/ Ltnoc bam y f«w +«a - p • J lotmrvt op rterm •»«■ : tm • iwmenrvstKiircnfinfKbinm 

• *!»"* (*WuC*fr; 
■B B«»rtouik(Q03 

• 9 Aittrubeve d a WTOwn Uriwnn Tip 1 uTodo houdt bij welke taken 
u moet uitvoeren en wat u niet mag 
vergeten. Fotobewerking LULU 

Het programma Modi is erin gespecialiseerd 
om vooraf ingestelde taken toe te passen op 
grote hoeveelheden afbeeldingen. Dit wordt 

■ -. ^, 


- 


•»<M 


Mm«BMH(lllkMrUfj<M- 
■■ 


' 
■■.,..-, 
taU 


:.-<-'■— u, 


'--"• 


<-*.>(?-int>«.f,.f.CT ■• 

ook wel 'batch processing' genoemd. Zo is het 
bijvoorbeeld eenvoudig om snel honderd fo- 
to's kleiner te maken, te verscherpen of om er 
een kader aan toe te voegen. Ook kunt u een 
watermerk toevoegen. De geavanceerde en 
vooral uitgebreide mogelijkheden maken Modi 
wel minder overzichtelijk voor de beginnende 
gebruiker. 
Modi. Schoo nmaken L UjU 

CCIeaner lijkt heer en meester als het gaat om 
het opruimen van overbodige rommel en tijde- 
lijke internetbestanden. Toch is het goed om zo 
nu en dan een alternatief 'schoonmaakmiddel' te proberen. FCIeaner is zo'n alternatief en 
helpt bij het wissen van uw intemetsporen. 
Het ondersteunt naast Firefox, Internet Explo- 
rer en Chrome vele andere programma's en 
ruimt ook tijdelijke bestanden van Windows op. 
FCIeaner is overzichtelijk. Gebruik de knop Ana- 
lyse voor een snelle inspectie. U krijgt dan de 
hoeveelheid ruimte te zien die het programma 
voor u vrij kan maken. Met de knop Run cleaner 
wordt de schoonmaaktaak uitgevoerd. Naast 
het opruimen van overbodige bestanden kan 
FCIeaner ook uw opstartbeheer onder handen 
nemen en helpen bij het deinstalleren van pro- 
gramma's die u nooit gebruikt. Let op: gebruik 
krachtige hulpmiddelen als FCIeaner met aan- 
dacht en verwijder nooit bestanden of instellin- 
gen waarvan u niet weet waarvoor ze dienen. Surfgedrag LTBD Vraagt u zich wel eens af op welke websites 
u voornamelijk rondhangt? De Firefox-uitbrei- 
ding about:me geeft het antwoord. Geavan- 
ceerde Firefox-gebruikers kennen waarschijn- 
lijk de opdracht aboutxonfig waarmee je alle 
instellingen van de browser kunt aanpassen. 
De uitbreiding about:me werkt op dezelfde 
manier en geeft inzicht in allerlei statistische 
surfgegevens. U installeert about:me het FCIeaner 
FCIeaner Cleaner Uninstaller Wi ndows 1 j Browsers | Appfcaton Hughs I 

B £ Advanced 

J Menu Order Cache 

hdOW Size/location Cache 

B User Assist History 

V; Old Prefetch data 

J ns Log Files 

[3 Thumbnail Cache 

/} Windows Error Reporting 

/ Hotfix Uninstallers 

II ■■ System 

■/ Empty Recyde Bin 

I Clipboard 

J Memory Dumps 

(■U Chkdsk File Fragments 

/ Temporary fifes 

■/ Vn-.do. ■; L:q=i ! *: 

J Desktop Shortcuts 

i/ : Start Menu Shortcuts 

E Quid: Launch Shortcuts 

9 hi Windows Explorer 

J Recent Documents Startup Manager Report Tools Options Information ] Windows 

Advanced (233,52 M) 
Menu Order CatJie (1, 13 K) 
Vtmdow Sfze^ocaoon Cache (7, 79 >0 
ThurnbnaiCache(88,25M) 
Wndows Error ReporBng (145,27 M) 

System (119.16 M) 
Clipboard (9 5) 
Temporary Fife (117,48 M) 
Wndewslog files (1.60 M) 
Desktop Shortcuts (4,76 K) 
Start Menu Shortcuts (80. 1 1 K) 

Wlndov/s Explorer (240,75 K) 
Recent Documents (19 1,95 K) 
Run On Start Menu) (169 B) 
Olher Enjtoer MRUs (48,64 K) 
FCIeaner 1 J 
FCIeaner 1- : Software Analyze Run Cleaner Statistic! 
Tip 2 Modi voert basisfotobewerkingen 
uit op grote hoeveelheden afbeeldingen. '■' Tip 3 FCIeaner is een goed schoonmaakprogramma om tijdelijke bestanden, 
intemetsporen en andere overbodige bestanden op te ruimen. 38 TIPS & TRUCS '2010 FREEWARE a* snelst via https://addons.mozilla.org/nl. Tik ver- 
volgens op de plaats waar u normaal een web- 
site opgeeft about:me in. De uitbreiding wordt 
gestart en toont een overzicht van de websites 
die u het meest hebt bezocht. De sites zijn aan- 
klikbaar waarna de pagina's binnen de site in 
beeld verschijnen. Zo kunt u eenvoudig grasdui- 
nen in uw eigen verleden. De uitbreiding about; 
me is niet alleen handig om uw eigen gedrag na 
te gaan, maar helpt ook bij het terugvinden van 
vergeten websites. jft . C ^ — 


lllll '" Tip 4 De Firefox-uitbreiding aboutme 
vertelt u alles over uw surfgedrag. Nieuwe mail mm Het handige van online maildiensten als Gmail is 
dat u overal en altijd over uw complete mailbox 
kunt beschikken. Niet alleen uw nieuwe berich- 
ten, maar alle berichten die u hebt verstuurd 
of ontvangen zijn toegankelijk. Het enige dat u 
nodig hebt, is een webbrowser, webmailadres, 
wachtwoord en uiteraard een internetverbin- 
ding. Nadeel van webmail is dat u op uw eigen 
computer standaard geen notificatie krijgt als 
er nieuwe e-mail binnenkomt. Scott's Gmail 
Alert maakt dit wel mogelijk voor gebruikers 
van Gmail. Een klein icoontje in uw systeem- 
vak, rechtsonder in beeld, toont dan het aantal 
nieuwe berichten. Ook kan Scott's Gmail Alert 
een deel van de inhoud van de mail weergeven 
zodat u direct ziet of het interessant is. Scott's 
Gmail Alert ondersteunt meerdere Gmail- 
adressen. Voor wie nog geen Gmail-account 
heeft: ga naar www.gmail.com. Hier maakt u 
eenvoudig een gratis adres aan. Optioneel kunt 
u uw huidige mail integreren in Gmail en uw be- 
staande adresboek importeren. Let op: hoewel 
Scott's Gmail Alert prima werkt, ondersteunt 
Google dergelijke notificatieprogramma's niet. 
Foutief gebruik van software van derden met 
uw Gmail-account kan uw Gmail-adres (tijdelijk) 
blokkeren. 

■ Gmail Al 
iMfikil «=^-fe- Tip 5 Dankzij Scott's Gmail Alert krijgt 
u een melding zodro er nieuwe mail via 
Gmail binnenkomt. Schijfletter ran] Mensen die al in het MS-DOS-tijdperk met 
computers speelden, kennen misschien het 
programma subst nog wel. Hiermee was het 
mogelijk om een schijfletter te koppelen aan 
een map (die heette toen nog directory). Virtual 
Subst doet precies hetzelfde, maar dan onder 
Windows. Zo is het eenvoudig om bijvoorbeeld 
de schijfletter M: te laten verwijzen naar de 
map C:\Muziek. De letter M: wordt zichtbaar 
in (Deze) Computer. Start Virtual Subst op en 
kies een schijfletter, bijvoorbeeld M. Klik op het 
vergrootglas en wijs een map aan waarnaar de 
schijfletter moet verwijzen. Plaats een vinkje bij 
Apply virtual drives on Windows startup 
om ervoor te zorgen dat de schijfletterkoppe- 
ling ook na een herstart intact blijft. Bevestig 
door op het plusteken te klikken en sluit af met 
Close. Vanaf nu is de schijfletter M: virtueel ge- 
koppeld aan de map Muziek op uw C-schijf. 
wind.com ' vbtui 


Subn 

the mast ttxtt&ea drectonci with vrtuM <».«; 


--V: -, S 


* 
Virtual Drive M: 
Ofut*k\ 


tf I 


& IM: -| C:«**H 


A 
* H*t 


virtual &r#t on Wnaoc* iunu> 


Owe 8 Tip 6 Virtual Subst koppelt een 
schijfletter aan een map. Kladblok LTPH Alle Windows-versies beschikken over Klad- 
blok. De mogelijkheden van deze extreem uit- 
geklede tekstverwerker zijn beperkt. U kunt 
i&y-M 
Alles-in-een □na Sinds kort biedt Microsoft een volledige 
beveiligingsoplossing voor uw computer. 
Het pakket heet Microsoft Security Essen- 
tials en is gratis. Direct na de introduc- 
tie werd er f link met modder gegooid. 
Concurrenten, vooral die metcommerciele 
programma's waarvoor u elk jaar € 50 
mag neertellen, proberen de oplossing van 
Microsoft in een kwaad daglicht te stellen. 
Omdat een beveiligingsprogramma net 
zo goed is als de laatste aanval die het 
pakket weet tegen te houden, zal alleen 
de toekomst leren hoe Microsoft Security 
Essentials in de praktijk presteert. Wij 
zijn blij met elk gratis initiatief, zeker van 
grote spelers. Wie niets wil betalen voor 
basiscomputerbeveiliging heeft er dus een 
alternatief bij. Wel hebt u voor Microsoft 
Security Essentials een legale Windows- 
versie nodig, anders kunt u het program- 
ma niet installeren. Microsoft Security 
Essentials vervangt Windows Defender 
en biedt uitgebreide beveiliging tegen 
virussen, spyware, Trojaanse paarden en 
andere kwaadwillende software. 
-I Microsoft Security Essentials biedt 
gratis bescherming tegen virussen en 
andere ongenode gasten. l/201'i TIPS&TRUCS 39 
FREEWARE 
U hebt tegenwoordig keuze genoeg als u 
een alternatief zoekt voor Internet Explo- 
rer (IE). Het probleem is alleen dat heel 
veel websites voor IE zijn geoptimaliseerd 
en niet voor andere browsers. Aangezien 
IE zich lang niet aan alle webstandaarden 
houdt, komen sites in andere browsers 
vaak verminkt over. ChromePlus is een 
uitbreiding op de browser Google Chrome 
en voegt daar een aantal handige dingen 
aan toe, waarvan de IE-tab de belangrijk- 
ste is. Als een website verkeerd wordt 
weergegeven, dan klikt u op het icoon aan 
het einde van de adresbalk om de website 
in IE te zien. Naast deze functie zijn er nog 
meer handigheidjes toegevoegd, zoals het 
makkelijk kunnen sluiten van tabbladen 
en de handige 'mouse gestures'. Wie op 
zoek is naar een alternatieve browser en 
Chrome overweegt, kan daarom beter 
voor de Plus-versie kiezen. Let wel op 
tijdens de installatie, want ChromePlus 
probeert het standaard bladerprogramma 
te worden. 
Wie is gecharmeerd van Chrome, 
zal de uitbreidingen in ChromePlus 
zeker weten te waarderen. er bijna niets mee, maar wat u ermee kunt, 
gaat razendsnel. Kladblok wordt vooral door 
(web)programmeurs gebruikt, maar ook om 
even snel een document, tekst of configura- 
tiebestand te bekijken. Notepad++ is een zeer 
goed alternatief voor Kladblok. Zo worden be- 
paalde stukken tekst (zoals code) automatisch 
gekleurd als u bijvoorbeeld in een html-docu- 
ment voor een website werkt. Dankzij uitbrei- 
dingen kunt u Notepad++ voorzien van meer 
functionaliteit, bijvoorbeeld een ftp-program- 
ma om direct uw website te bewerken. Sau-a Icraitn IwM" Uai CMtwo, S f «~u>i hoaf»vcr> ".Uuo wtisotn T 
■X^m Viiam 7 , kJ - -. ! - ... .. • siiconf ;n»^ 

. --«ro«". 'an*'.- 

: natal i -j*a- 

<0(l(C,infig a«Mr*-T»riir* ln|M --. . 

-••'. ■■— ■t i m i t i lli gl— %l li M i* mm «j»a«jj 

•■■■ I Kuftt 


• Tip 7 Notepad** is een krachtig alter- 
natief voor het Windows Kladblok. Bere ik nun Een haperende draadloze internetverbinding 
zorgt voor irritatie. Als u hier regelmatig last 
van hebt, is het prettig om de boosdoener op 
te kunnen sporen. Het programma inSSIDer 
helpt u hierbij. inSSIDer toont alle netwerken in 
de buurt. Zo ziet u snel of uw netwerk het sterk- 
ste bereik heeft. Is het netwerk van de buren 
sterker? Dan kunt u uw computer en draadloos 
toegangspunt dichter bij elkaar plaatsen om 
de verbinding te verbeteren. inSSIDer toont de 
verbindingen in een grafiek, maar ook de uitge- 
breide technische specificaties. Sterke netwer- 
ken in uw buurt met hetzelfde kanaalnummer 
9 Tip 8 inSSIDer spoort alle draadloze 
netwerken op die binnen het bereik liggen 
van uw computer. als dat van uw toegangspunt kunnen storingen 
veroorzaken. Het kanaal van uw buren kunt u 
niet aanpassen, wel uw eigen kanaal. Deze aan- 
passing moet worden gedaan op uw draadloze 
toegangspunt (of modem). Raadpleeg de hand- 
leiding voor meer informatie. Voor de niet-tech- 
neuten onder ons is inSSIDer leuk om te zien 
hoeveel draadloze netwerken er allemaal in de 
buurt zijn. 

vww metav Systeemvak J : Sommige dingen zijn zo voor de hand liggend 
dat het jammer is dat u er een apart program- 
ma voor nodig hebt. Outlook, Windows Mail en 
Outlook Express nemen geminimaliseerd veel 
ruimte in op de standaard taakbalk van Win- 
dows. Dankzij een slim hulpprogramma van 
R2 Studios minimaliseert uw mailprogramma 
voortaan naar het systeemvak naast het Win- 
dows-klokje. HideOutlook is bedoeld voor Out- 
look, HideOE voor Outlook Express en werkt 
voor Vista-gebruikers ook met Windows Mail. U 
vindt de hulpjes op www.r2.com.au onder Soft- 
ware, Tools. Configuratie is niet nodig. Zodra u 
HideOE (of HideOutlook) hebt gestart, minimali- 
seert uw mailprogramma naar het systeemvak 
zodra u op de knop Minimaliseren klikt van uw 
mailprogramma. 
HldeOi 
' r Tip 9 HideOutlook en HideOE zorgen 
ervoor dat uw mailprogramma minimali- 
seert naar uw systeemvak. Ruim tereizen C0 Wie behoefte heeft aan beeld van de aarde of 
ruimte komt al snel terecht bij Google Earth. 
Er is echter een heel interessant alternatief 
waarmee het mogelijk is om door de ruimte te 
reizen: Celestia. De database bevat meer dan 
100.000 sterren en het programma zelf biedt 40 TIPS&TRUCS 1 2010 FREEWARE 
de mogelijkheid om naar de sterren te vliegen 
of planeten te achtervolgen. Download net 
van www.shatters.net/celestia en doorloop de 
eenvoudige installatie. Het is wel aan te beve- 
len om dit op een krachtige computer te doen, 
want Celestia vergt veel van uw processor en 
grafische kaart. Start het vervolgens. Het leuke 
is dat het programma toegankelijk is voor be- 
ginners. Klik op het navigatiemenu en gebruik 
bijvoorbeeld de zonnestelselbrowser om di- 
rect naar planeten te vliegen die u kent. Als u 
meer wilt weten, dan is het aan te raden om 
de rondleiding te volgen in het Help-menu. Ook 
speciale toetsencombinaties zijn in hetzelfde 
menuonderdeel te vinden en helpen u om het 
programma sneller onder de knie te krijgen. 
Leuk is dat er een heel actieve gemeenschap is 
op internet die enorm veel toevoegingen heeft 
gemaakt. Deze uitbreidingen zijn op www. 
celestiamotherlode.net te vinden. 
Celestia, www.shatters.neticelestia 
1 Tip 10 Celestia is een bijzonder uitge- 
breid programma over de ruimte. MouseShade | Een computer kan eenvoudig op een beamer 
worden aangesloten om een presentatie te ge- 
ven. Het lastige is alleen dat het publiek al snel 
de muisaanwijzer kwijtraakt als u wat aanwijst. 
Tip 1 1 MouseShade zorgt ervoor dat 
uw publiek niet wordt afgeleid door niet- 
relevante informatie op het scherm. MouseShade is daar een handige oplossing 
voor. Het programma dimt het scherm en ver- 
licht alleen een cirkel random de muis. De rest 
is wel zichtbaar, maar met duidelijk donkerdere 
kleuren. Het helpbestand van MouseShade is in 
Vista niet beschikbaar, maar de werking is niet 
moeilijk. Start het programma en klik vervolgens 
met rechts op het icoon in het systeemvak om de 
instellingen te wijzigen. Kies in hetzelfde menu 
voor Exit om MouseShade weer af te sluiten. Updates raffl Als u regelmatig uw pc herinstalleert, dan kent 
u het probleem wel van de eindeloze reeks up- 
dates die u dan ook moet installeren. De ene 
update zorgt ervoor dat de volgende weer gela- 
den moet worden en zo bent u wel even bezig. 
Een handig hulpmiddel is WSUS Offline Update. 
Oorspronkelijk is het programma ontwikkeld 
door een Duits IT-magazine, maar het is nu ook 
als zelfstandig product op de markt. Download 
het programma van www.wsusoffline.net (de 
downloadlink staat in de blauwe balk op de 
website) en pak het uit. Na het starten kunt u 
precies aangeven welke updates u voor welke 
taalversie van een Windows-versie naar keuze 
wilt downloaden. U kunt al die updates op een 
cd of dvd plaatsen, maar ook op een usb-stick. 
Na het klikken op de Start-knop wordt het down- 
loaden gestart in een Dos-venster. Wacht tot dit 
proces is afgelopen. Dat kan behoorlijk wat tijd 
in beslag nemen, zeker bij oudere Windows- 
versies waar al heel veel updates voor beschik- 
baar zijn. Het resultaat is een usb-stick of cd 
met alle updates en het bestand Updatelnstal- 
ler.exe dat u op de te updaten computer dient 
te starten. Alle updates worden dan in een keer 
doorgevoerd. WSUS * CM* %-«. S» few «a* -«. :•»• *. 
„.— ww -... -— . n '. H ■ IHIHHII— I 

..«. «-4. «.-- 1— *— •— ■ 'a.-— • 


Tip 12 WSUS Offline Update bespaart 
heel veel tijd als u regelmatig een nieuwe 
installatie van Windows uitvoert. 
Gratis Nero mm Lang, lang geleden was op iedere 
computer het brandprogramma Nero 
geinstalleerd. Het was klein, overzichtelijk 
en voerde z'n taak bijzonder goed uit. 
Bij iedere nieuwe versie werden echter 
meer opties toegevoegd, waardoor het 
programma zwaarder en zwaarder werd en 
dingen begon te doen als het ongevraagd 
installeren van alternatieve mediaspelers 
waar niemand op zat te wachten. Terug 
in de tijd kunnen we niet meer, maar de 
gratis versie van Nero is wellicht weer een 
stap in de goede richting. Dit zwaar uitge- 
klede programma doet weer precies wat u 
er van mag verwachten: branden van cd's 
en dvd's. Let op dat u niet per ongeluk de 
probeerversie downloadt, die is ruim 200 
MB groot in tegenstelling tot de 50 voor 
de gratis versie. Houd er wel rekening mee 
dat de Free Version ervoor bedoeld is om u 
over te halen de volledige versie te kopen. 
Wie echter af en toe eens een schijf wil 
kopieren of bestanden wil branden, heeft 
aan deze gratis versie meer dan genoeg. *.e**<*&3W ■ Q Nero Free Version is een uitgekleed 
brandprogramma dat echter wel 
goed werkt. W20K. TIPS&TRUCS 41 
FREEWARE Conv erteren y 1 1 1 1 

Flash is tegenwoordig het dominante formaat 
voor video op het web. Dat is handig voor in 
een browser, maar het is minder handig als u 
de video op uw lokale computer wilt afspelen. 
Er zijn mediaprogramma's die met dit formaat 
overweg kunnen, maar als u geen zin hebt in 
een alternatieve mediaspeler is het conver- 
teren naar een bekend formaat het handigst. 
Download en installeer de Free FLV to AVI 
Converter van www.fdrlab.com. De werking is 
heel simpel. Blader naar het flash-bestand dat 
u hebt gedownload, kies eventueel een andere 
bestandsnaam voor het doelbestand en klik op 
Start. Free FLV to AVI Converter zal vervolgens 
het mediabestand converteren zodat u het 
overal kunt afspelen. 
Tip 14 TeamViewer is een snelle manier 
om het scherm van iemand anders over 
te nemen. 
-T/erSng you don't see 
the video , but hear One sound, 
you need to install the XviD codec Free - > Easy Duplicate File Finder 

Free - > Eaith Cities 3D Screensaver 

Online Seaich files in Meqaupload. Rapidshare etc. 

Best - > Find MP3s and Pictures Clones on your PC Input FLV video: •'l ; iankVEiownl03osValba293b_Opname_212A l /l llv OulputAVI video: : \U;ers\Frank\Downloaete\a1 ba293b_0pname_212AVI.avi Save output AVI tile into the same loldei Update Status: Converting media file. Video duration progress: 00:00:28 ol 00:00:34 
Version: 1 00:00:03 Status: Converting media file... Tip 13 Free FLV to AVI converter maakt 
afspeelbare bestanden van internet- 
videofilms. Helpen_ Als u iemand op afstand wilt helpen met compu- 
terproblemen, dan is het handig als u een kijkje 
kunt nemen op het scherm. Windows kent daar 
mogelijkheden voor, maar die werken niet altljd 
en zijn omslachtig. TeamViewer is de oplossing. 
Op beide pc's downloadt u het programma en 
start u het. Voor eenmalig gebruik is installatie 
zelfs niet nodig. U krijgt een inlogscherm dat 
bestaat uit twee delen. In het ene deel kunt u de 
inloggegevens van de hulpvragende invoeren 
en in het andere deel staan de gegevens die u 
door dient te geven als u degene bent die hulp 
nodig heeft. De helper krijgt een nieuw venster 
met daarin de desktop van de ander en hij kan alle handelingen uitvoeren die nodig zijn. Uiter- 
aard kan de hulpbehoevende wel meekijken. 
Wie het programma vaker denkt nodig te heb- 
ben, kan beter kiezen voor een installatie op de 
computer zodat TeamViewer direct kan wor- 
den gestart. Het programma is ook handig als 
u vanuit thuis op uw werkcomputer wilt komen 
of omgekeerd. Verder zijn zaken als bestands- 
overdracht ook mogelijk. 
Tear Bureaublad LTDTI Met een voile desktop raakt u al snel het 
overzicht kwijt. Een handige oplossing is Fen- 
ces. Dit programma maakt secties aan op uw 
desktop waar bestanden en snelkoppelingen 
in geplaatst kunnen worden. Een dergelijke 
groep kan in een keer aan de andere kant van uw bureaublad worden 
geplaatst. Zo houdt u 
programma's en bestan- 
den makkelijk uit elkaar 
en krijgt u het overzicht 
weer terug. Na het down- 
loaden en installeren van 
het programma kunt u 
er direct mee aan de 
slag. Na de verplichte 
reboot start Fences en 
kunt u kiezen tussen een 
handmatige en een auto- 
matische indeling. Voor 
beginners is de laatste 
optie het handigst. Lege 
vlakken verwijdert u door er met rechts op 
te klikken en te kiezen voor Delete. Icoontjes 
kunt u eenvoudig oppakken en verplaatsen 
naar een andere groep als de basisindeling u 
niet bevalt. Leuke opties zijn bijvoorbeeld de 
dubbele klik op het bureaublad zelf waarmee 
alle icoontjes verdwijnen. Dat is handig voor 
screenshots. Nog een dubbele klik brengt alles 
weer terug. 

o QuickLinks 

m 


Programs 
Prultcnbalr 


•*- 

iiTancnt 


Ccfatu 
bpio.,. 


■a! 


„ E 


RfcOtaOi 


nt Fl.VIoAMV.dM 


m 

MotncSh* 


e Noo SUrtSnwi 
Folders 

1 

Tip 15 Fences zorgt ervoor dat uw 
bureaublad lekker overzichtelijk blijft. 42 TIPS&TRUCS I 2010 INTERNET VIA STOPCONTACT iOUP EDMONDVARWIJK Internetten 

via het stopcontact 

Overal in huis het net op! Draadloos internet is flexibel, maar de 
betrouwbaarste en snelste verbinding biedt 
nog altijd de goede oude netwerkkabel. 
Alleen hebben maar weinig mensen in nun 
huis overal netwerkbekabeling liggen. Het 
alternatief: internetten via het stopcontact. 
Snel en eenvoudig op te zetten! Tip 01: Stroombekabeling gebrui ken (J /j Boodschappenlijst: 
T We vertellen hoe u een netwerk opzet via het stopcontact. Het idee achter PowerLAN is even briljant als eenvoudig: gebruik de 
stroombekabeling die in ieder huis aanwezig is voor het verspreiden 
van het netwerksignaal door het huis. Stopcontacten zitten overal en 
ook altijd in de buurt van de apparaten die het netwerksignaal nodig 
hebben, zoals een mediaspeler en natuurlijk de computer. Daarbij heeft 

internet via het stopcontact 
niet de nadelen van draad- 
loos internet, zoals het onge- 
lijkmatige signaal dat met de 
afstand snel afneemt en de 
moeite die u moet steken in 
de beveiliging tegen illegale 
gebruikers die ver buiten uw 
huis het signaal kunnen op- 
vangen en misbruiken. 

9 Tip I Stekker erin en 
internetten maar! 
Ti p 02: Oude techniek Netwerken via het stopcontact introduceert weer een hele reeks nieuwe 
technische termen. De officiele afkorting voor het versturen van een com- 
municatiesignaal over elektriciteitsbekabeling is PLC. Dat staat voor Power 
Line Communication, maar ook wordt wel Power Line Carrier als volledige 
naam gebruikt. Bij deze techniek wisselen twee kastjes die met het stroom- 
net zijn verbonden onderling gegevens uit via dat stroomnet. Sinds een 
paar jaar is er apparatuur te koop waarmee dit in huis mogelijk is. Nieuw is 
het echter niet, wel dat het wordt gebruikt om grote hoeveelheden gege- 
vens op een hoge snelheid te versturen. PLC zelf is al zeer oud, Zo worden 
bijvoorbeeld alle lantaarnpalen aan- en uitgezet via een signaal over het 
elektriciteitsnet waarop ze zijn aangesloten. Ook wordt PLC ingezet wan- 
neer u een elektriciteitsmeter in huis hebt die verschillende tarieven voor 
dag en nacht hanteert. Die meter wordt middels een klein signaal over het 
elektriciteitsnet van de ene stand naar de andere geschakeld. Tip 3: Verschillende termen PowerLAN is een samenvoeging van Power en LAN. Andere namen die 
voor netwerken over het stroomnet worden gebruikt, zijn Powerplug en 
Powerline. Deze namen verwijzen naar de twee organisaties die zich be- 44 TIPS&TRUCS- I '2010 INTERNET VIA STOPCONTACT 
zighouden met het ontwikkelen van de techniek. Dat zijn HomePlug Po- 
werline Alliance en Universal Powerline Association. De eerste is meer 
op Amerika gericht, de tweede meer op Europa. Fabrikanten van appa- 
ratus voor PowerLAN zijn vaak van een van deze twee organisaties lid. 
Welk bedrijf van welke lid is, leest u op de websites www.HomePlug.org 
en www.upaplc.org. 
O Tip 3 De powerline-organisaties schermen op het web met de 
vele bedrijven die lid zijn van nun club. Tip 04: Let op bij aankoop K Hoewel er veel merken zijn die PowerLAN-apparatuur verkopen, zijn 
er eigenlijk maar twee producenten van de chips die in die apparaten 
gebruikt worden. Dat zijn DS2 en Intellon. Bekende netwerkmerken als 
Netgear, Buffalo en D-Link gebruiken veelal DS2, terwijl Cisco, Linksys en 
Motorola nun producten baseren op Intellon-chips. Het gevolg van de 
verschillende chips is dat apparatuur van het ene merk vaak niet samen- 
werkt met die van het andere merk. Kies bij de aanschaf van uw eerste 
powerline-apparaat daarom voor een bekend merk dat (vrijwel) zeker 
langer verkrijgbaar zal zijn en houd bij latere aankopen rekening met de 
eerste aanschaf. Het moet namelijk wel kunnen samenwerken. Tip 05: Standaarden _E Er zijn verschillende standaarden voor PowerLAN-apparatuur. De oudste 
is HomePlug 1 .0. Deze heeft een maximale snelheid van 1 4 megabit per 
seconde. Daarna kwam HomePlug 2.0 met een maximale snelheid van 

^___^ 85 megabit. In 2005 
kwam de huidige 
standaard HomePlug 
AV uit. HomePlug AV Apparaat Beejd Help *QdLAN 200 AV Wireless G 
{} Fumwareversie: 33.4 
O MAC-adres:00:OB-3B:4F:6C:47 
V - HomePlug- AV-toestel (via HomePlug) 
sy HomePlug-AV-toestel (via HomePlugl 9 Tip 5 De De- 
volo Informer van 
Devolo speurt op 
het stroomnet 
naar compatibele 
PowerLAN-hard- 
ware. kan tot een snelheid van 200 Mbit gaan en is daardoor geschikter voor 
het streamen van multimedia over het stroomnet. En de volgende stap? 
Fabrikant DS2 heeft al apparatuur voor 400 Mbit aangekondigd. Tip 06: Koop de s nelste & In de winkels liggen momenteel zowel HomePlug 2.0-apparaten als Home- 
Plug AV-apparaten. Hoewel 200 Mbit heel veel lijkt, is de snelheid bij een 
powerline-netwerk eigenlijk half zo hoog. Anders dan bij een netwerk met 
standaard netwerkbekabeling en apparatuur is op een powerline-netwerk 
de snelheid het totaal van alle deelnemende apparaten. Twee apparaten 
delen dus de 200 Mbit en hebben daardoor eigenlijk maar 100 Mbit per 
verbinding tot hun beschikking. En dan is 85 
Mbit gedeeld door twee ineens nog maar 
iets meer dan 40 Mbit, wat voor multimedia 
toch eigenlijk te langzaam is. Koopt u dus 
voor het eerst powerline-apparatuur, koop 
dan zeker de snelste die er te koop is. 

G Tip 6 Snelheid is bij 
powerline-apparatuur nog veel 
belangrijker dan bij gewone 
netwerkhardware. 
I Stopcontocten zitten 
al door het hele huis, 
praktischer kan bijna niet Tip 07: Het opstappunt & Een PowerLAN-netwerk bestaat uit verschillende onderdelen. De be- 
langrijkste daarvan is het opstappunt, waar het intemetsignaal op het 
stroomnet wordt gezet. Voor het intemetsignaal zorgt meestal een rou- 
ter die in of achter het adsl- of kabelmodem zit. Hieruit komt minimaal 
een (maar vaak ook meer) netwerkkabel die de router verbindt met de 
computers op het thuisnetwerk. Net zo'n kabel is nodig om het Power- 
LAN te activeren, samen met een PowerLAN-plug. De laatste is een klein 
kastje met een stekker die in het stopcontact past en een ingang voor 
de netwerkkabel. Het kastje bevat de benodigde hardware om het net- 
werksignaal om te zetten naar een signaal dat via het stroomnet ver- 
spreid kan worden. © Tip 7 Knoop het internet aan 
het stopcontact met het 
opstappunt van het 
powerline-netwerk. 
1 / 201fi • TIPS &TRUCS 45 
INTERNET VIA STOPCONTACT Tip 08: Het afstappunt ff Om profijt te hebben van het netwerksignaal dat nu op de elektriciteits- 
bedrading in huis zit, moet het er natuurlijk ook ergens weer afgehaald 
worden. Dat kan door elders in het huis de tweede adapter in het stop- 
contact te steken, er een netwerkkabel aan te koppelen en die te ver- 
binden met een pc. In de tekening is het blauwe lijntje het standaard 
netwerk met netwerkbekabeling, het rode lijntje is het deel dat over de 
elektriciteitsbekabeling gaat © Tip 8 Haal het internet uit het 
stopcontact met de tweede adapter 
van het powerline-netwerk. 
Tip 09: M inimaa l twe e adapte rs E leder powerline-apparaat is eigenlijk een modem, vergelijkbaar met toen 
er nog werd geinternet door in te bellen bij een provider. De ene adapter 
ontvangt het digitale signaal van het netwerk, zet het om in een frequentie 
en stuurt die over het elektriciteitsnet. De andere adapter ontvangt de fre- 
quentie en zet die weer om in een digitaal signaal dat naar het traditionele 
netwerk gaat. Voor een verbinding zijn dus minimaal twee adapters nodig. 

Veel fabrikanten 
verkopen ook zo- 
geheten starterkits 
van twee adapters 
die gegarandeerd 
samenwerken. 

9 Tip 9 Omdat er 
altijd minimaal 
twee adapters 
nodig zijn, is een 
speciale kit een 
goede eerste 
aanschaf. 
Tip 10: So ort switch K Zodra het signaal van het internet ergens in huis via een opstappunt op 
het elektriciteitsnet is gezet, kan het er op ieder stopcontact worden 
afgehaald. En dat is niet beperkt tot een stopcontact. Het signaal staat 
in het hele huis op alle stopcontacten en er kan dus in ieder daarvan 
een adapter worden gestoken waaraan vervolgens weer een compu- 
ter, gameconsole of mediaspeler kan worden aangesloten. Het elek- 
triciteitsnetwerk is een stervormig netwerk en te gebruiken als een 
soort switch, het netwerkverkeer kan naar net zoveel andere appara- 
ten worden verstuurd als er maar aan het elektriciteitsnet aangesloten 
kunnen worden. © Tip 10 leder stopcontact met 
een PowerLAN-adapter is een 
netwerkpoort waarmee u het 
netwerk 
op kunt. 
Tip 11: Netwerkvereisten mm Behalve minimaal twee powerline-adapters is er nog een belangrijke 
eis aan de configuratie van het thuisnetwerk om powerline werkend te 
krijgen. De powerline-adapters zijn passieve apparaten, Ze doen ver- 
der niets behalve het signaal omzetten in beide richtingen. Een power- 
line-adapter geeft bijvoorbeeld geen IP-adressen uit of verleent andere 
netwerkdiensten als DNS of firewall. Al deze bekende netwerkfuncties 
moeten dus net als zonder powerline-apparatuur op het netwerk wor- 
den aangeboden. Veelal gebeurt dit op de router die dus behalve een 
DHCP-server is en netwerkadressen uitgeeft, ook een DNS-server is en 
bijvoorbeeld uitzoekt welk IP-adres er hoort bij een adres van een web- 
site die u in de browser typt. 
© Tip 1 1 Een router met DHCP-service is onveranderd nodig bij 
een powerline-netwerk. Tip 12: Test met pc mjn Wanneer u een nieuwe powerline-verbinding in gebruik neemt om er- 
gens in huis een niet-computer aan het netwerk te verbinden, is het 
aan te bevelen de verbinding eerst met een pc te testen. De meeste 46 TIPS & TRUCS ■ INTERNET VIA STOPCONTACT 
mediaspelers hebben geen of nauwelijks bruikbare hulpprogramma's 
om de verbinding met het netwerk te tester. Met een computer kunt 
u veel gemakkelijker nagaan of het ook echt werkt. Om te zien of er 
een verbinding is, opent u een Dos-venster via Start, Uitvoeren en dan 
het commando cmd gevolgd door Enter. Met het commando ipconfig 
gevolgd door Enter krijgt u de IP-adressering te zien en via ping en dan 
het IP-adres van de standaard gateway gevolgd door Enter kunt u zien 
of u de router in het netwerk kunt bereiken. Krijgt u 'antwoord', dan is 
de netwerkconfiguratie en bekabeling in orde. » W! CO Ciipyriyht l?RS-zmtl M ■ I Corp. 

ts anrl Si i < LngG I rlnond i, f ,; trwri«ci-*d.ipie»- LflH-verbliMlinir: 

UerbindingcBpoc. DHS-achti 

IP-adrca 

kor 192. 168. 235. 129 
2SS. 255. 255.0 
192.11.8-235.2 «r.<t Sottiny;vF.dnomI>ping 192.1G8.23S.2 »rd van 192. 160. 235. 2: bytc3~32 tijd*26 ns TTb-12U 
•ord Vflft 192.168.235.2: hvtaa-32 tijdd nr. 111.-128 
..ord vflr. 192.160.235.2: hyto="32 tijd<l tk III. LZfl O Tip 12 Test een PowerLAN-verbinding altijd eerst met een pc. I Croot voordeel: 
uw stroomnet is 
ol goed beveiligd Tip 13: Te w einig stopc ontacten Een nadeel van powerline-apparatuur is dat deze een wandcontactdoos 
bezet. Logisch, maar soms wel een probleem. Met een beetje pech is er 
bij het apparaat dat u wilt aansluiten op het netwerk maar een wand- 
contactdoos beschikbaar en hebt u dankzij de powerline-adapter nu wel 
netwerktoegang, maar kan het apparaat niet ingeschakeld worden om- 
dat er geen vrij stopcontact meer is. Een oplossing hiervoor zijn power- 
line-adapters die een extra stopcontact hebben ingebouwd. Fabrikant 
Devolo introduceerde onlangs de dLAN 200 AVsmart+-adapter die dit 
probleem oplost, maar er zijn er meer. Tip 14: Switch gebruiken E Hebt u op een plaats meer dan een netwerkaansluiting nodig, dan zijn 
er meerdere oplossingen. U kunt de netwerkkabel die uit de powerline- 
adapter komt, verbinden met een switch. En op die switch weer andere 
computers aansluiten. 
O Tip 14 Achter een powerline-adapter kan ook weer gewoon 
een switch of hub worden geplaatst om zo meer netwerkpoor- 
ten te creeren. Tip 15: Speciale stekkerdoos r Een andere mogelijkheid om op een plek meerdere computers aan het 
netwerk aan te sluiten is een stekkerdoos gebruiken met ingebouw- 
de PowerLAN-adapter en switch. Een voorbeeld hiervan is de Zyxel 
PLA491. Dit alles-in-een-apparaat wordt met een normale stekker op 
de wandcontactdoos aangesloten. Behalve de elektriciteit haalt deze 
stekker ook meteen het PowerLAN-signaal binnen. Op de stekkerdoos 
kunnen via vier switchpoorten vier apparaten op het netwerk worden 
aangesloten. En dankzij het geintegreerde stekkerblok kunnen ze alle 
vier ook nog eens hun elektriciteit uit het apparaat krijgen. Zowel de 
stopcontacten als de PowerLAN-functie kunnen apart 
in- en uitgeschakeld worden. © Tip 15 De PLA491 combineert 
een netwerkswitch met 
een stekkerdoos. i Tip 13 Ideaal voor plekken waar maar weinig stopcontacten zijn. 
1/20' -TIPS&TRUCS 47 
INTERNET VIA STOPCONTACT Tip 16: Adapters configureren mm Powerline-apparatuur werkt erg eenvoudig. Het grootste deel van de 
configuratie gebeurt automatisch. De adapters communiceren met elke 
andere adapter, zolang ze qua merk en snelheid maar gelijk of com- 
patibel zijn. Soms is echter extra informatie nodig. Zo gebruiken veel 
adapters een netwerknaam om te zien welke andere adapters bij nun 
horen. Die netwerknaam moet dus op alle adapters gelijk zijn. Het instel- 
len van deze extra instellingen gaat via de installatiesoftware die met de 
adapters wordt meegeleverd. Voor de firmware kijkt u het beste op de 
website van de maker van de adapters. Grote kans dat daar een nieu- 
were versie van de firmware staat dan er met het nieuwe product is 
meegeleverd. Itrtiwafc t*p«lo(a> 


^J 


'lr 


MXMdrm 
iiooi 


l'.' I9fbl* 1 >: 
■NwttNM 
MfeWNCMMfM 


CPU.!.." 


1 


* 0«UI b* tOOOOODtlCOCK-WCOr © Tip 16 Met de meegeleverde software laten de PowerLAN- 
adapters zich configureren. Tip 17: Beveiliging Enm De nieuwste versies van powerline-apparatuur ondersteunen encryptie. 
Daarbij worden alle gegevens versleuteld die door een adapter op het 
elektriciteitsnet worden gezet. De gegevens zijn dan onleesbaar tenzij 
iemand de sleutel heeft om ze weer leesbaar te maken. Die sleutel kunt 
u zelf instellen en moet op alle PowerLAN-apparaten die u gaat gebrui- 
ken worden geconfigureerd. Let wel op: een typfout en het werkt niet. 
Voorzichtigheid en rustig werken is dus geboden. Om de gegevens tus- 
sen twee adapters te versleutelen is de software nodig die ter configu- 
ratie met de adapters wordt meegeleverd. Tip 18: Waartegen beveiligen? S: Al uw gegevens op het stroomnet zetten, lijkt vragen om problemen. 
In de praktijk valt het mee. Door de manier waarop uw huiselijke 
stroomnet is aangesloten op het publieke stroomnet hoeft u niet bang 
te zijn dat uw gegevens ook zomaar bij de buren op het stroomnet zit- 
ten. In de verdeelkast, het elektrisch schakelsysteem in de meterkast 
waar bijvoorbeeld ook de aardlekschakelaar op zit, daarin zitten filters 
die signalen zoals van powerline-apparatuur stoppen en dus binnen 
uw huiselijk net houden. Waarom dan toch beveiligen? Beveiligen is 
ook een manier om verkeer te scheiden. Gebruikt u bijvoorbeeld twee 
netwerken door elkaar, dan kunt u door het netwerkverkeer te versleu- 
telen uw netwerk afscheiden van de andere gebruikers. tiMXct/wmiamc 


.in...,(C,,.» 


- -*•* 


;>- j mm. 


•B-. t tap* 


.. , t 


^(jnaiiMal 


- - ooh— cum * ha> 


© Tip 18 De Devolo dLAN 200 klaagt wel dat het draadloos 
netwerk niet beveiligd is, maar zegt niets over het ook niet 
beveiligde powerline-netwerk. Ti p 19: Eenv oudig beveiligen ujm Een aantal leveranciers van PowerLAN-apparatuur heeft de beveiliging 
eenvoudiger gemaakt. Voorbeelden zijn Zyxel, Devolo en Linksys. Boven- 
op iedere Linksys PowerLine-adapter zit bijvoorbeeld een kleine knop. Dit 
is de knop voor 'eenvoudig verbinding maken', zoals Linksys het noemt. 
Met deze knop kan eerst op de ene adapter de initialisatiemodus worden 
gestart en daarna op de tweede of volgende adapter. Tijdens die initiali- 
satie ontdekken de adapters elkaar en stemmen een unieke beveiligings- 
sleutel af. Hoe u precies te werk moet gaan, staat beschreven in de hand- 
leiding. Het is een beveiligingsmiddel dat u vooral moet gebruiken. 
© Tip 19 PowerLAN-apparatuur van Linksys kan via een 
■gemakkelijk verbinden'-knop de communicatie tussen twee 
powerline-adapters beveiligen. 48 TIPS&TRUCS- <20K INTERNET VIA STOPCONTACT 
Tip 20: Firmware Veel problemen bij powerline-adapters worden veroorzaakt door ver- 
schillende versies van de firmware. Veel fabrikanten van powerline- 
apparatuur vernieuwen wanneer een nieuw model in de winkels komt 
de firmware om het nieuwe model te ondersteunen. Deze nieuwe firm- 
ware werkt vaak niet of gebrekkig samen met de firmware op de al 
aanwezige PowerLAN-adapters. Om dit probleem op te lossen kunt u 
voor alle aanwezige PowerLAN-hardware de nieuwste versie van de 
firmware downloaden van de website van de maker. Gebruik dan de 
door de leverancier opgegeven manier om met die firmware de hard- 
ware te upgraden. Dit zal de meeste problemen met PowerLAN-appa- 
ratuur verhelpen. 
as - | MM ; •«.— -. , *.*r *f • U ■ - - ff— !••*»-»■ t»— ft- -,.„„•- . "•bsit qui 
O Tip 20 PowerLAN-apparatuur werkt beter somen wanneer 
deze dezelfde firmware-versie heeft. Tip 21: Printer delen _D3 Wilt u een printer delen in het netwerk? Als de printer een netwer- 
kaansluiting heeft, kunt u die direct met een netwerkkabel aansluiten 
op een PowerLAN-adapter. Ook kunt u er een switch tussen plaatsen. 
Heeft de printer geen eigen netwerkaansluiting maar bijvoorbeeld al- 
leen een usb-poort, dan kunt u de printer via een printserver delen. 
Deze verbindt de usb-poort van de printer met het netwerk. De print- 
server kan direct op de PowerLAN-adapter worden aangesloten, maar 
ook via een tussenliggend netwerkapparaat zoals een switch of router. 
Niet onverstandig is om voordien te kijken of uw router niet een usb- 
poort heeft met functionaliteit voor het aansluiten van extra opslag en 
of een printer. goed zijn als er wel een stekkerdoos tussen zit, draaien we het om. Zijn 
er problemen met de PowerLAN-verbinding en zit in het traject tussen 
de adapters ook een verlengsnoer met een aparte losse stekkerdoos, 
haal die er dan tussen uit. I Printer delen? 

Ook dot kan prima via 

het stopcontact Tip 23: Ook draadloos UJgJ] Hoe handig PowerLAN-apparatuur ook is, er zijn altijd nog situaties 
waarbij een draadloos netwerk handiger is. Bijvoorbeeld voor het ge- 
bruik van een notebook op de accu buitenshuis. Geen stroom nodig 
en dus ook geen powerline-snoer. Devolo levert een PowerLAN-router 
met ingebouwd accesspoint. U kunt dit accesspoint in elk stopcontact 
in huis steken. Het pakt dan via de ingebouwde powerline-adapter het 
netwerksignaal via het stroomdraad op en laat vervolgens via het in- 
gebouwde 802.1 1g-accesspoint notebooks en andere draadloze ap- 
paraten een verbinding maken met het netwerk. Het accesspoint biedt 
WEP- en WPA2-beveiliging, een MAC-filter en de mogelijkheid het 55ID 
te verbergen. O ^ • ^' KJB1UI 


■« 


- - (% 
• «.,-«.--. | •— m*. - Rata .«■-. e gwimkUU. & I..—* dLAN 200 AV Wiiel-ss G 
WUUMUIui i*uo:i 
© Tip 23 Devolo biedt een draadloos accesspoint 
met powerline-techniek. Tip 22: Stekkerblolc ff Op zich mag het geen verschil maken als de powerline-adapter niet 
rechtstreeks op het stopcontact zit aangesloten maar er een stekker- 
doos tussen zit. Is de stekkerdoos echter van een duidelijk mindere kwa- 
liteit, dan kan het wel degelijk invloed hebben op de kwaliteit van de 
verbinding over het stroomnetwerk. De fabrikanten van powerline-ap- 
paratuur adviseren bijna zonder uitzondering geen stekkerdoos te ge- 
bruiken in combinatie met hun hardware. Omdat onze ervaringen best 1/201 .TIPS&TRUCS 49 PRINTER DELEN □DOR ROBBIN OOIJEVAAR Succesvol een 
printer delen 

Mogelijkheden, valkuilen en oplossingen Een printer voor al uw computers en draadloos 
printen vanaf de bank zijn de voornaamste 
voordelen van een gedeelde printer. 
Er zijn meerdere manieren om dit voor 
elkaarte krijgen. In dit artikel behandelen 
we de beste oplossingen. Waarorn delen? 
(Netwerk)printer ■ Printserver (optioneel) t »'#k_ 
I We bespreken de verschillende mogelijkheden voor het 
delen van een printer. Als we het over een printer delen hebben, dan bedoelen we het beschik- 
baar maken van het afdrukapparaat voor meerdere computers. Het delen 
van een printer heeft een aantal voordelen. Een belangrijke is dat u kunt 
volstaan met de aanschaf van een afdrukapparaat. De printer is beschik- 
baar voor alle pc's en notebooks via uw thuisnetwerk. Kabels verwisse- 
len om een afdruk te maken behoort tot de verleden tijd. Ook speciale 
toepassingen, zoals de scanfunctie van een multifunctional, kunnen in 
sommige gevallen gedeeld worden. Afhankelijk van de manier van de- 
len kunt u de printer ook in een andere ruimte plaatsen of in een kast 
wegwerken. 

© Tip 1 Een 
gedeelte printer 
in uw thuisnet- 
werk maakt 
kabels 
wisselen 
overbodig. 
He b ik een netwerk? eg Het delen van een printer gebeurt via een thuisnetwerk. Dit kan bedraad 
met een netwerkkabel of draadloos via wifi. Bijna iedereen met een snelle 
internetverbinding, zeker als deze draadloos is, heeft automatisch een 
thuisnetwerk. Uw internetmodem heeft in dat geval een aantal netwerk- 
aansluitingen om meerdere computers op aan te sluiten. Zo'n aansluiting 
kunt u ook gebruiken voor een netwerkprinter of printserver. Hierdoor 
wordt zo'n apparaat onderdeel van het thuisnetwerk. Tip 2 Bijna iedereen met een snelle internetverbinding 
heeft automatisch een thuisnetwerk. 
50 TIPS&TRUCS '2010 PRINTER DELEN 
Via e en computer ff Een van de eenvoudigste manieren orn uw huidige usb-printer te delen, 
is via de computer waar het aan hangt. Windows beschikt standaard 
over een functie hiervoor. Het enige wat u hoeft te doen, is enkele instel- 
lingen aanpassen zodat de printer gedeeld wordt. Vervolgens kunt u de 
printer op andere computers in het netwerk toevoegen en gebruiken. 
Voordeel van deze methode is dat er geen investering in speciale appa- 
ratuur nodig is. 


Nadeel is dat de 
computer waar 
de printer aan 
hangt aan moet 
staan als u bij- 
voorbeeld met 
uw notebook 
vanaf de bank 
iets wilt printen. © Tip 3 De goedkoopste rnanier om een standaard usb-printer te 
delen, is door de optie hiervoor te activeren in Windows. I Wilt u het eenvoudig 
houden? Cebruik de speciale 
Windows-functie Via usb-printserver Effi Voor een paar tientjes schaft u een losse printserver aan. Dit is een 
kastje waarmee een brug wordt gemaakt tussen een printer met usb-aan- 
sluiting en uw thuisnetwerk. Sommige printservers zijn draadloos, andere 
kunt u alleen bedraad aansluiten. In het laatste geval wordt de printserver 
met een netwerkkabel aangesloten op uw internetmodem (of ,~ 

router). Hiermee wordt de printer onderdeel van uw thuisnet- 
werk. Als uw thuisnetwerk draadloos werkt, kunt u de bedrade 
printserver ook draadloos gebruiken. 

© Tip 4 Een (draadloze) printserver 
verbindt een standaard 
usb-printer met uw 
thuisnetwerk. 
de meeste usb-printers wel (gedeeltelijk) aan de praat te krijgen met een 
printserver. Bij multifunctional met bijvoorbeeld een scanfunctie vol- 
doet een goedkope printserver in de praktijk echter slecht of helemaal 
niet. Gebruik een aparte printserver dan ook alleen als u zeker weet dat 
uw printer wordt ondersteund door de betreffende printserver. Ook 
kan een aparte printserver een nadelige invloed hebben op de afdruk- 
snelheid. Dit verschilt per merk en type printer. Koop daarom nooit een 
printserver die u niet kunt terugbrengen/sturen naar de winkel. •& Canon MP620 series Printer - US8001 
Optie Inktdetails Help 13 V De ptintei is onfoie. 

De inkt is bijna op Bekqk de inktdetal:- ■fJ.PJ Documentnaam Microsoft Word - TT01 Piintei ... 
Eigenaar. Robbin 

Afdrukpagina's: , Aldrukriiweeigeven... Afckvfcken annuteien « Tip 5 Printservers zijn slecht in tweerichtingsverkeer. Modem, NAS of router arm Sommige internetmodems hebben een usb-aansluiting voor een printer. 
Dit geldt ook voor een aantal netwerk harde schijven (NAS) en (draad- 
loze) routers. Hiervoor geldt hetzelfde als voor een goedkope standaard 
usb-printserver: compatibiliteit blijft een heikel punt. Soms lukt het om 
in ieder geval de printfunctie aan de praat te krijgen, maar bereidt u voor 
op installatieproblemen. Als u handig bent en u hebt al een apparaat in 
uw netwerk met een gei'ntegreerde printserver, dan is het de moeite 
waard om het te proberen. Baat het niet, dan schaadt het ook niet en 
kost het u alleen tijd als het niet lukt. 19 
"> Tip 6 Sommige netwerk harde schijven of internetmodems 
hebben een geintegreerde usb-printserver. Printserver-problemen Het voordeel van een usb-printserver is dat u op een voordelige rnanier 
uw printer aan uw thuisnetwerk koppelt. Het grootste nadeel is de com- 
patibiliteit. Goedkope printservers werken vaak slechts in een richting. 
De meeste printers communiceren in twee richtingen: de printopdracht 
wordt naar de printer verstuurd en de printer praat terug over o.a. de 
inktniveaus en voortgang van de afdruktaak. Met kunst en vliegwerk zijn LLyjJ Tip 07: Netwerkaansluiting cnii] Een eenvoudige rnanier om een printer te delen met andere computers 
in uw thuisnetwerk is met een netwerkprinter. Deze heeft naast een 
usb-aansluiting ook een ingang voor een netwerkkabel. Het grootste 
voordeel van deze oplossing ten opzichte van alle overige methoden is 
dat de netwerkfunctie wordt ondersteund door de printerfabrikant. Het 
stuurprogramma (driver) op de computer en de printer zijn dus goed TIPS&TRUCS 51 
PRINTER DELEN op elkaar afgesteld. Dit vergroot de kans dat u alle functies van het ap- 
paraat ook daadwerkelijk aan de praat krijgt. Vaak moet de printer een- 
malig via usb worden aangesloten om alle netwerkinstellingen te doen. 
Voor alle netwerkprinters geldt: volg de handleiding stap voor stap, dan 
is de kans op installatieproblemen klein. 

Aangepaste instaliatie Stuurprogramma en on line handleiding 
Tolail g«biuikle ruuntt: • 
Ottll r*l LKSMU-Deiurw] wt 


5 ^ MPDiiveis 


isow! ^ ^1 0n l,ne hamSoiding 


Toepassing 


1 »5J|Cai»nUNelwoikTool 


3 
me 

J 
imub 

J 

10 MB 


E y£>MPNavigatotEX 


- .^EasyJ'holoPmHEX 


- ^Solution Menu 


v ^jMyPnnter 


5 Adobe RGB (1998) 


Altai waran « Tip 7 Volg altijd de handleiding en installatiewizard van de 
fabrikant om uw printer met uw netwerk te koppelen. : Draadloze printer UflD Een draadloze printer is in principe hetzelfde als een netwerkprinter. 
Als extraatje is er het wifi-gedeelte waarmee u de printer zelfstandig 
en alleen voorzien van een stroomkabel kunt laten communiceren met 
uw draadloze netwerk. Het instellen kan, afhankelijk van merk en type 
printer, complex zijn. U hebt vaak de naam van uw draadloze netwerk 
en een beveiligingsleutel nodig. Bij de instaliatie is het exact opvolgen 
van de handleiding een must. Na de eerste instaliatie kunt u de printer 
praktisch overal in huis neerzetten en gebruiken. De afdruktaken verlo- 
pen via uw thulsnetwerk. Alle computers die bedraad of draadloos zijn 
verbonden met uw thuisnetwerk kunnen de printer gebruiken. ■ Tip 8 Een draadloze printer 
is de slimste en gebruiks- 
vriendelijkste manier om 
een printer te gebruiken op 
meerdere computers. 

Netwerkprinter install eren m De instaliatie van een printer met geintegreerde netwerkfunctionali- 
teit, al dan niet draadloos, is tweeledig. Allereerst moet het apparaat 
in uw netwerk worden geinstalleerd. Dit hoeft maar een keer te ge- beuren. Vaak is hiervoor een usb-kabel nodig om de printer te voor- 
zien van de juiste (draadloze) netwerkinstellingen. Zodra de printer 
deel uitmaakt van uw thuisnetwerk, installeert u de printersoftware 
op alle computers waar u de printer wilt gebruiken. Het is van belang 
dat u de stappen in de handleiding of installatiewizard van de printer 
opvolgt. Hiermee voorkomt u vreemde fouten en doorloopt u de in- 
staliatie van de net- 
werkprinter snel en 
probleemloos. C«Miori 


PIXMA MP620 series 


iV 


SvMMtvtnmiaiavniNuhtiiKKjiMiilBuOn^-al 


.***w 


Eenvoudlge Instaliatie 
...-r- frj 


'#> 


WDtWllW 


H| 
iMnw mia J» nrqwnr* i una*" a* *i»tmeUmn* 1 


HUM) 


m w Tt^m u at wtntumt* vftnw STip9Demeeste 
netwerkprinters 
hebben een 
goede wizard 
die u eenvoudig 
door het installa- 
tieproces leidt. ■ Het best werkt een 
printer met ingebouwde 
netwerkfunctionoliteit Tip 10: M ultifunctional q^m Een multifunctional kan niet alleen afdrukken, maar ook documenten 
scannen. Vergeet deze functies als u een goedkope losse printserver 
gebruikt, in de praktijk kunt u dan meestal alleen afdrukken. Een multi- 
functional met (draadloze) netwerkfunctionaliteit is vaak wel goed wer- 
kend te krijgen zodat u de scanner kunt gebruiken op elke computer 
in het thuisnetwerk. Lukt dit niet? Dan bieden veel multifunctional een 
slimme manier om hier omheen te werken. Plaats, indien mogelijk, een 
usb-stick (of andere geheugenkaart) in de multifunctional. Scan uw do- 
cument op de multifunctional (dus niet vanaf de computer!) en laat de 
scan bewaren op de usb-stick. Meestal zijn de opties jpg-afbeelding en 
pdf aanwezig. Vervolgens kunt u de stick inlezen op de computer waar 
u het document nodig hebt. 
O Tip 10 Problemen met scannen bij een netwerk- 
multifunctionol? Scan direct naar een usb-stick en 
lees deze uit op uw computer. ' Windows-instelling [TffD Als u een printer deelt via een Windows-computer, is het goed om te we- 
ten hoe Windows omspringt met gebruikersrechten, Deze tip is niet van 
toepassing op een printer met ingebouwde of losse printserver. Stel dat 
u een printer deelt die is aangesloten op uw pc en u wilt die gebruiken 52 TIPS&TRUCS 2010 PRINTER DELEN 
vanaf uw notebook. Als het delen correct is ingesteld, maar de printer 
wordt niet gevonden op de notebook (of wel gevonden maar afdrukken 
lukt niet), zorg er dan voor dat de Windows-gebruikersnaam en -wacht- 
woord overeenkomen. Als bijvoorbeeld op de computer de gebruiker 
Geert met wachtwoord tofu66 is ingesteld, stel dan ook deze gebruiker 
met hetzelfde wachtwoord in op de notebook. U vindt de gebruikersac- 
countinstellingen in Windows XP via Start, Configuratiescherm, Gebrui- 
kersaccounts. In Windows Vista opent u Start, Configuratiescherm, Ge- 
bruikersaccounts en ouderlijk toezicht, Gebruikersaccounts. - 1^- : 
j 'ig,- GthtuitMi.ir.-au 
tf.t'i'] St**Acn Bt(W E« 


n Htip 

Uv* gebiuikeiKicawm wijzigen 

Uw wMtCKwim «f j">fi . 

IWWM. ■! Robbin 

f ' - . . ^ . ■'•' -■■"' ■ .1 ::y.'i 
-LmttiM-ViQcn 
1 

O Tip 11 Zorg ervoor dat gebruikersnaam en wachtwoord 
overeenkomen als u een gedeelde printer op een andere 
computer wilt benaderen. Tip 12: Wizard Ne twerk in stellen mp Voordat u een printer deelt op een Windows XP-systeem, is het aan te 
raden om eerst uw thuisnetwerk goed in te stellen. Open Start, Confi- 
guratiescherm, Netwerk- en intemetverbindingen en klik op Een 
thuisnetwerk of klein bedrijfsnetwerk instellen. De wizard Net- 
werk instellen wordt gestart. Doorloop de stappen door steeds op Vol- 
gende te klikken. Geef de computer een naam en stel een werkgroep 
in. De computernaam moet uniek zijn, bijvoorbeeld Notebook, Woon- 
kamer of Studeerkamer. Stel op alle computers dezelfde werkgroep in: 
MSHOME. Kies in een van de laatste schermen voor Doorgaan met 
de wizard, ik hoef de wizard niet op andere computers uit te 
voeren. Een herstart van uw 
computer is noodzakelijk. Her- 
haal deze procedure op al uw 
Windows XP-computers. © Tip 12 Geef de computers 
in uw thuisnetwerk een 
unieke naam, maar kies bij 
de naam voor de werkgroep 
overal voor MSHOME. tfMMM ■" •— fc«,t.»-« ~«.« <•«•»• * :..,«* ,-™™-.:ikEa"y!i. '.:■-■ IJ. Tip 13: Comp uternaam in Vista n¥H Windows Vista neemt het minder nauw met werkgroepen en computerna- 
men, maar u kunt deze eenvoudig aanpassen. Ga naar Start, Configura- 
tiescherm, Systeem en onderhoud, Systeem en klik achter Instel- 
lingen voor computernaam en domein wijzigen op Instellingen 
wijzigen. Klik nogmaals op de knop Wijzigen en geef een unieke naam 
op voor uw computer, bijvoorbeeld Notebook, Woonkamer of Studeerka- 
mer. Vul bij Werkgroep (net als bij alle andere computers in uw netwerk) 
MSHOME in. Bevestig met OK en herstart de computer. Tip 14: Ins tellingen Vista iff *■ Om een gedeelde printer die is aangesloten op een Windows Vista-sys- 
teem zichtbaar te maken voor andere computers in het thuisnetwerk, 
loopt u de volgende instellingen na. Kies Start, Configuratiescherm, 
Netwerk en internet, Netwerkcentrum. Zorg ervoor dat bij Delen 

en verkennen de op- 
ties Netwerkdetectie 
en Printers delen ac- 
tief zijn. Activeer ook de 
optie Bestanden de- 
len. Als u straks de prin- 
ter niet kunt benaderen 
omdat er om een ge- 
bruikersnaam of wacht- 
woord wordt gevraagd, 
schakel dan de optie 
Met wachtwoord be- 
veiligd delen uit. 

© Tip 14 Activeer netwerkdetectie in Windows Vista en zorg 
ervoor dat het delen van de printer is geactiveerd. Tip 15: D elen i nXP m: Als u een printer die is verbonden met een Windows XP Home-computer 
wilt delen, ga dan als volgt te werk. Open Start, Configuratiescherm, 
Printers en andere apparaten, Printers en faxapparaten. Er ver- 

schijnt een lijst met de geinstalleerde printers. Klik met rechts op de printer 
die u wilt delen en kies Delen. Kies voor Deze printer delen en geef de 
printer een korte naam zonder spaties en speciale tekens, bijvoorbeeld 
Canon of HP. Bevestig met OK. 
« Tip 15 Kies een korte naam 
voor de printer die u wilt delen 
met anderen in uw thuisnetwerk. Tip 16: Delen in V ista 


_E Het delen van een usb-printer in Windows Vista is eenvoudig. Ga naar Start, 
Configuratiescherm en klik onder Hardware en geluiden op Printer. 
Er verschijnt een lijst met de geinstalleerde printers. Klik met rechts op de 
printer die u beschikbaar wilt maken voor andere computers en kies Delen 
en vervolgens Opties voor delen wijzigen. Plaats een vinkje bij Deze 
printer delen en bevestig met OK. \I20K. TIPS&TRUCS 53 
PRINTER DELEN Tip 17: Prin ter benaderen or JProblemen? ra Voordat u kunt afdrukken naar een printer die op een andere compu- 
ter is gedeeld, moet u de printer installeren. We laten zien hoe u de 
gedeelde printer Canon die aan de computer Studeerkamer hangt, in- 
stalleert op de notebook Woonkamer. Zorg ervoor dat de printer is inge- 
schakeld en de computer Studeerkamer aan staat. Gebruik op de note- 
book de toetsencombinatie Windows-toets+R Geef nu de opdracht 
WSTUDEERKAMER gevolgd door Enter. De gedeelde bronnen op de 
studeerkamercomputer verschijnen in beeld. Klik met rechts op de prin- 
ter Canon en kies Verbinding maken. De printer wordt geinstalleerd. 
Hiervoor is mogelijk de installatie-cd nodig. Als u deze niet meer hebt, 
dan kunt u deze downloaden van de website van uw printerfabrikant. 
Bovenstaande methode werkt het best, maar u kunt de printer ook op 
een andere manier vinden. Een netwerkprinter kunt u in Vista ook toe- 
voegen via Start, Configuratiescherm, Printers. In Windows XP gaat dit 
via Start, Configuratiescherm, Printers en andere apparaten, Printers en 
faxapparaten. Gebruik de knop Een printer toevoegen en laat uw 
computer zoeken naar 
netwerkprinters. 

- : Tip J 7 Open de ge- 
deelde bronnen van 
een andere compu- 
ter via WCOMPUTER- 
NAAM en voeg de 
gedeelde printer toe. 

De beste omschrijving die we van PrinterShare kunnen geven, 
is 'faxen zonder telefoonlijn'. PrinterShare is een gratis programma 
waarmee u kunt afdrukken via internet. U kunt thuis vanaf de 
bank een handleiding uit de printer van uw schoonmoeder laten 
rollen. PrinterShare moet op beide computers zijn geinstalleerd. 
Elke PrinterShare-installatie krijgteen uniek nummer. Het delen 
van een printer met andere PrinterShare-gebruikers is eenvou- 
dig. Er wordt lijstje met gei'nstalleerde printers getoond. Klik een 
printer aan en klik vervolgens op Share (delen). De andere partij 
klikt op Find a printer en geeft uw unieke PrinterShare-nummer 

op. PrinterShare maakt 
een virtuele printer aan. 
Afdruktaken die u hier 
naartoe stuurt, kunt u 
uit een andere printer 
laten rollen waarvan u 
het nummer kent. De 
eerste pagina bevat 
overigens reclame. 
Prln< 

www.printer 
com £* U»r C~Or [(rip 


£3 


Bail 


PrinterShare' 

8hara 

l.oc.il plUKcis 
Pwn. 


-ii../ ; 


SUftJi 


por 

trthOUMUwB) 


Nddw 

-ShMd 
-:N»wiofc i 


UnstiMp Properties 
Itumoio pitman 
PH* 

CraiMPQlMMiWa 

POf 


OOnkw 


Omm 

■-.:■•■ j ■■< 
FmflpnrMf 

PrinterShare 
maakt afdrukken 
via internet 
eenvoudig. Bij het delen of benaderen van een gedeelde bron kan er van alles mis- 
gaan. Soms maken we zelf een (kleine) fout, andere problemen met ge- 
deelde printers lijken onverklaarbaar. In het laatste geval is het goed om 
de instellingen van uw beveiligingssoftware na te lopen en dan met name 
de firewall. Verkeerde instellingen geven vage problemen met gedeelde 
printers. Zo kan een firewall bijvoorbeeld het delen van printers (en be- 
standen) blokkeren. Hier wordt geen melding van gemaakt, u merkt al- 
leen dat het delen of benaderen van gedeelde printers (of mappen) niet 
lukt. Als u de standaard firewallfunctie van Windows gebruikt, vindt u 
de instellingen in Vista terug via Start, Configuratiescherm, Beveiliging, 
Windows firewall. In Windows XP vindt u de standaard Windows firewall 
via Start, Configuratiescherm, Netwerk en internetverbindingen. O Windows Firewall Algeme< i Uitzondeiingen G avanceetd Windo i f F i r e wa ll h l nH- a ait h i t lenkomende netwerkveibindingen. met 
uitzondeiing van de hieronder geselecleeide piogiamma's en services. Als 
uitzondeiingen toevoegt. weiken programma's mogelijk beter. maar het 
beveiligingsiisico kan hieidoor ook toenemen. 

Pw gi em wa ' B e n wwhw Naam 

Bestands- en piinteideling 

nFvtcmhnrcaiihlaM Hulp op af stand 
□ UPnP-framework Progiamma toevoegen . Poor! loevnegen. Bewerken... 


" - ~"i»!)«infflni^B^BaMri|fi^ o Tip JS Problemen met printen of het delen van een printer? 
Controleer de instellingen van uw firewall. inten naar documen We denken bij afdrukken al snel aan papier, maar voor digitaal 
transport van documenten is er een andere oplossing: pdf-be- 
standen. Een pdf-bestand is een digitale versie van een document 
dat op iedere computer met een pdf-leesprogramma geopend kan 
worden. Het document ziet eruit zoals de maker het bedoeld heeft, 
alsof u de papieren versie in uw handen hebt. Er zijn verschillende 
gratis programma's die een virtuele printer installeren. Alles wat 
u afdrukt naar deze printer wordt omgezet naar een pdf-bestand. 
Bekende voorbeelden van gratis programma's waarmee u pdf 's 
maakt, zijn PrimoPDF, CutePDF writer en Pdf995. Speciaal voor 
Office 2007-gebruikers heeft Microsoft een eigen pdf-programma 
uitgebracht. De naam van deze uitbreiding is Microsoft Opslaan 
als PDF XPS. U vindt de uitbreiding door op de naam te zoeken in 
Google. Na installatie kunt u pdf-bestanden opslaan via de Office- 
knop, Opslaan als, PDF. 
PrlmoPOF, www.primopdf.c. 
CutePDF wriiei, wvvtv.uutepii 
Pdf99S, www.pdf99S.com 54 TIPS&TRUCS SNEL RESULTAAT IN ? STAPPEN Sneller browsen 

Stap over op Google Chrome 

Firefox was misschien we! de eerste serieuze aanval op 
Internet Explorer, de standaard webbrowser van Windows. 
Inmiddels zijn er meer interessante alternatieven, zoals 
Google Chrome. Stap eenvoudig in drie stappen over! DOOR: ROBBIN OOIJEVAAR --"-""' """- Downloaden en installeren 

Voelt Internet Explorer 8 en zelfs Firefox traag aan? Dan wordt het tijd om 
een nieuwe webbrowser uit te proberen. Google Chrome kunt u installeren 
naast uw bestaande webbrowser. Ga naar www.google.com/chrome en 
controleer of de pagina in de Nederlandse taal verschijnt. Pas dit eventueel 
aan in hettaalmenu. Klik op Google Chrome downloaden. De installatie 
begint automatisch en wordt zonder lastige vragen voltooid. Houd het 
laatste installatiescherm in de gaten. Dit venster heet 'Welkom bij Google 
Chrome' en is te herkennen aan de knop 'Start Google Chrome'. Klik op 
Deze instel I i n gen aanpassen. Geef aan uit welke webbrowser Google 

Chrome de instel- 
lingen mag over- 
nemen. Standaard 
is dit Internet Ex- 
plorer. - ■ »*•' •«•> •—• ICue^li- chiome Geef tijdens de 
installatie aan 
uit welke web- 
browser Google 
Chrome de in- 
stellingen mag 
overnemen. - Favorieten importeren Ook als u de laatste stap van de installatie niet hebt uitgevoerd, is het 
nog steeds eenvoudig om instellingen uit een andere webbrowser over 
te nemen. Klik hiervoor op het icoontje van de gereedschapsleutel en 
kies Bladwijzers en instellingen importeren. Selecteer uw vorige 
browser uit het menu 
(Firefox of Internet 
Explorer) en geef aan 
welke gegevens u wilt 
overzetten. U hebt de 
keuze uit Favorieten, 

Importeer uw 
huidige instellin- 
gen van Firefox en 
Internet Explorer in 
Google Chrome. Zoekmachines, Opgeslagen wachtwoorden en Browsergeschiedenis. 
Bevestig met de knop Importeren. Herhaal dit als u de instellingen 
uit meerdere webbrowsers wilt overnemen. Google Chrome is snel en 
werkt intuitief, zeker als u Internet Explorer gewend bent, Een over- 
zicht van handige functies van de browser vindt u op www.googie.com/ 
chrome. Klik op Meer informatie over Google Chrome en bekijk de 
instructiefilmpjes om een goede indruk te krijgen. 

Stap 03 : Standaard browser? 

Als u meer dan een webbrowser op uw computer installeert, krijgt deze 
software vaak 'ruzie' met elkaar. Bij het opstarten van een van de brow- 
sers vraagt deze om de standaard webbrowser te worden. Een stan- 
daard webbrowser is de browser die wordt opgestart als u bijvoorbeeld 
op een link klikt in een e-mail. Start u een andere webbrowser op, dan 
stelt deze dezelfde vraag. Deze 'strijd' kunt u eenvoudig oplossen door 
bij dit verzoek de optie 'Deze controle altijd uitvoeren tijdens opstarten' 
uit te schakelen. Als u de standaard webbrowser wel wilt aanpassen, 
open dan in Windows Vista Start, Standaardprogramma's, Pro- 
grammatoegang en standaardprogramma's instellen. Windows 
XP-gebruikers vinden dit onderdeel direct in het startmenu. Bij de stan- 
daardprogramma's kunt u zelf de voorkeurswebbrowser instellen. nm 


. 


JaEL 


'■•"*-- 


•* 


*"-« • I 


"■— 


. WN 


6 


B30BBI 

Mmmm 


-,...l.>Mf|ii 


- 535 
NHlBH 


| tt (J MM || «• Geef bij 
' Program - 
matoegang 
en standaard- 
programma's 
instellen' 
aan welke 
webbrowser 
uw voorkeur 
heeft. 
Niveau stappenplan Van beginner tot expert. 
Hiernaast kunt u de moeilijkheids- 
graad van het stappenplan zien. 1/ 2010' TIPS &TRUCS LINKEDIN ONNOKARMAN Zo werkt Linkedln 

Zet snel een zakelijk netwerk op Naast de bekende sociale netwerken als 
Hyves, Facebook en Twitter die vooral 
voor de prive-sfeer zijn bedoeld, zijn er ook 
diverse zakelijke netwerken. Linkedln is 
het bekendste en met vijftig miljoen leden 
verreweg ook het grootste. Wij vertellen hoe u 
lid wordt en eenvoudig een netwerk opbouwt! 
at gaan we doenl Linked H We laten zien hoe het zakelijk netwerk Linkedln werkt en 
wat u er allemaal mee kunt. Aanme l den bij Linkedln mm Als u nog geen account hebt bij Linkedln, ga dan naar www.linkedin.com 
en vul het formulier in onder Join Linkedln Today. Vul uw voornaam, 
achtemaam en e-mailadres in en bedenk een wachtwoord van minimaal 
zes karakters. Vul wel uw echte naam in, want anders bent u straks niet 
te vinden. Kirk als u alles hebt ingevuld op de knop Join Now. Z> »**«**> Ura* 1 1*1 **, - UoOa ■■*. 


Linked. J 

•■ciwnge intotmnlion. to*** anil oppwtuniuit* 


'mN»- 
„ _ -vy -".'i— w» ***ojii, 


l-IU" 


Kmm 


M M *— ^K-~— W»- 


BMM 


■*ur~a>"" 


•^am ■*•(■> ■■'■ »" 'n ■" 


»M-M 


:,: 
-....i IBM 


— ■—» 
— 7/p I Aanmelden voor Linkedln is gratis en eenvoudig. Profiel aa nmaken LJ UrtedLM Voor een zakelijke netwerksite als Linkedln is het raadzaam om zoveel 
mogelijk informatie in te voeren die belangrijk kan zijn voor gei'nteres- 
seerde personen en bedrijven. Nadat u op Join Now hebt geklikt, komt u 
in een volgend scherm, waar 
het aanmaken van uw profiel 
echt begint. Vul uw land in, 
postcode, of u werkt, wer- 
keloos bent of bijvoorbeeld 
studeert. De volgende vel- 

I Tip 2 Direct bij stop 
twee begint u al met 
het aanmaken van 
uw profiel. 
58 TIPS & TRUCS LINKEDIN 
den zijn afhankelijk van wat u opgeeft. Alle velden zijn verplicht, dus vul 
alles in en klik op Create my profile. Bevestig uw e-mailadres Voor u net profiel verder kunt invullen, moet u eerst uw e-mailadres 
verifieren. Als het goed is, hebt u een mailtje van Linkedln ontvangen. 
Klik op de link in het mailtje om uw e-mailadres te verifieren. U komt nu 

op een pagina waar u nog- 
maals dient te controleren 
of het e-mailadres klopt. 
Klik op Confirm. U krijgt nu 
de optie om e-mailadressen 
in te vullen van collega's en 
dergelijke, maar omdat het 
niet handig is om dit hand- 
matig te doen, klikt u op 
Skip this step. Linkedln 


,..,...!,.- 


**»■** 


Mmt 


"—"- 


— — 


"— «■ 


»fll»H |M"I— ■ 


MM 


"- 1 -^-. -.!.-« — T— ■ llM-Hfl'tf.-.V j 
l—« — l 


■ N*nt 


°**— "•—«"■*•»'• 


-"""—•■" 
*..».... 


''"'"' 


nHKHMwriiHraoMiaiH 


rnn'ttm 

Tip 3 Klik op de link in de wail van Linkedln om uw e-mail- 
adres te bevestigen. I Zorg voor zinvolle 
informatie in uw profiel Profiel verde r invullen ff Nu uw profiel is gecreeerd, komt u in het hoofdscherm van Linkedln. 
Zoals u ziet, is het nog een beetje kaal. Links ziet u een balkje dat 
aangeeft hoever u bent met het invullen van uw profiel. Nu wordt er 
aangegeven dat het profiel 0% compleet is. Maar dit gaat u snel veran- 
deren. Klik aan de linkerkant in het menu op Profile. Op deze pagina 

kunt u alles gaan invul- 
len. Begin bij het begin. 
Klik op Edit achter uw 
naam om de Basic Infor- 
mation op te geven. 

Tip 4 Het profiel is 
nu nog vrijwel leeg, 
maar dat gaat snel 
veranderen. 
Basisinformatie 5 Bij het aanmelden hebt u al een paar dingen ingevuld. In het scherm met 
de basisinformatie vult u de velden in die voor u van toepassing zijn. 
Bent u een vrouw en getrouwd? Vul dan - als u dit wilt- uw meisjesnaam 
in achter Maiden Name. Bij Display Name (schermnaam) kunt u ervoor 
kiezen om uw volledige naam te tonen, of alleen uw voornaam en de 
eerste letter van uw achtemaam (voor meer privacy). Bij Professional 
Headline vult u een korte, pakkende omschrijving in van uzelf. Hoe ziet 
u uzelf? Hoe wilt u dat bedrijven en personen u zien? U kunt hier ook gewoon uw beroep invullen. Vul tot slot uw postcode en de bedrijfstak 
waarin u werkzaam bent in en klik op Save Changes om de gegevens 
op te slaan. • ~ u— O — - — 


I Tip 5 De Basic Infor- 
mation van uw profiel 
is het eerste dat in het 
oog springt. Bekijk uw profiel ledere keer als u wijzigingen aanbrengt aan uw profiel, kunt u snel even 

checken hoe het eruit komt te zien door op het tabje View My Profile 

te klikken. Linkedln wordt door Google en andere zoekmachines gein- 

dexeerd. U kunt zelf bepalen wat 

er allemaal publiekelijk van uw 

Linkedln-profiel te vinden is, daar 

komen we in tip 17 nog op terug. 

Als u op de link Public Profile klikt, 

ziet u hoe dit eruitziet als mensen 

via een zoekmachine op uw profiel 

stuiten. I Tip 6 De publieke profielen 
op Linkedln worden door 
zoekmachines geindexeerd. Nieuwe vormeevin Linkedln is op het moment van schrijven aan het experimenteren 
met een nieuw design. Wanneer dit wordt ingevoerd, is niet be- 
kend, maar begin november is een selecte groep al overgegaan. 
Het grootste verschil is dat het navigatiemenu aan de linkerkant 
naar boven verschuift. Mocht het nieuwe design op het moment 
dat u dit leest inmiddels zijn ingevoerd, dan weet u dat u in som- 
mige tips dus niet links in het menu moet klikken, maar aan de 
bovenkant. Voor de werking maakt dit echter niet uit, het is 
vooral 'cosmetisch'. 
W2010 TIPS&TRUCS 59 
LINKEDIN Zo volledig mogelijk .ff We gaan weer terug naar uw profiel. Klik op de Back-knop van uw browser 
en vervolgens op net tabblad Edit My Profile. Vul het profiel verder in, 
waarbij het belangrijk is om zoveel mogelijk informatie te geven. Linked- 
In wordt namelijk door bijna elk bedrijf gebruikt om nieuwe werknemers 
te zoeken. U hebt het misschien erg naar uw zin in uw huidige functie, 
maar het kan geen kwaad om verder te kijken, nietwaar? En Linkedln is 
niet alleen een online cv, het is veel meer dan dat. Zo is het bijvoorbeeld 

voorondernemerseenbij- 

zonder interessant sociaal 
netwerk om in contact te 
komen met klanten of op- 
drachtgevers. Hoe u Lin- 
kedln ook wilt gebruiken: 
een zo goed mogelijk in- 
gevuld profiel is een must. 
Vul dus alle relevante 
informatie in over uw hui- 
dige functie, uw vorige ba- 
nen, uwopleiding, etc. ■ Tip 7 Vul uw profiel 
zo volledig mogelijk in. UMQ - — Pas u w url aan URU Standaard is uw publieke profiel onder een url als http://nl.linkedin.com/ 
pub/julius-karman/17/6ba/89 te bereiken, Dat is natuurlijk niet heel han- 
dig als u bijvoorbeeld de link naar uw profiel op uw visitiekaartje of in 
uw e-mailhandtekening wilt zetten. U kunt de url gelukkig aanpassen. 
Klik hiervoor op Customize your URL. Vervolgens kunt zelf het achter- 
ste deel van de url kiezen. Het is natuurlijk handig om hier uw voor- en 
achternaam in te vullen. De url wordt in ons voorbeeld: www.linkedin. 
com/in/juliuskarman. Lrt.au 
Tip 8 U kunt 
de url van uw 
publieke profiel 
eenvoudig aan- 
passen. Voeg een f oto toe cnm Als u 
weet straks tientallen of zelfs (vele) honderden contacten hebt, dan 
u ongetwijfeld niet altijd precies meer wie wie is. Een foto helpt 

dan, ook al is het formaat 
slechts 80 x 80 pixels. Dit 
geldt uiteraard niet al- 
leen voor uzelf. Klik dus 
op Add Photo, blader 
naar een (portret)foto op 
uw computer en klik op 
Upload Photo. Maak 
een uitsnede van uw ge- 
zicht door het gele vierkant 
te verslepen, te vergroten 
of te verkleinen en klik op Tip 9 Ook een foto mag op uw profiel niet ontbreken. 
Bepaal zelf wie uw foto mag zien. 
ia'-conta Een van de mooie eigenschappen van Linkedln is dat u niet alleen met uw di- 
recte contacten bent 'verbonden'. Zoals u in het dagelijks leven mensen via via 
kunt kennen of leren kennen, zo kan dit ook bij Linkedln. Een bekende theorie 
- die het eerst door de Hongaarse schrijver Karinthy Frigyes werd geopperd - 
is dat iedereen op aarde via een netwerk van maximaal zes niveaus met elkaar 
verbonden is. Deze theorie heet 'The six degrees of separation'. Linkedln gaat 
niet verder dan drie 'degrees'. U hebt uw eigen directe contacten (1), die weer 
nun contacten hebben (2), die ook weer contacten hebben (3). U kunt uw net- 
werk bekijken door op Contacts, Network Statistics te klikken. Als u contact 
met iemand wilt leggen die in het netwerk van een van uw connecties zit, dan 
kunt u dit doen middeis een Introduction. U stuurt dan een verzoek naar uw 
directe contact, die het dan als hij of zij dit wil, doorstuurt naar de persoon 
met wie u contact wilt. U hebt de beschikking over vijf Introductions. Als de 
Introductions op zijn, of als u het te omslachtig vindt, kunt u er ook voor 
kiezen om te upgraden naar een betaald account. Dan kunt u bovendien alle 
Linkedlnners bereiken door een InMail (een mailtje via Linkedln) te sturen. 
U kunt losse InMails kopen (dit kost $10 per stuk!) of een betaald abonnement 
nemen. Dit wordt voornamelijk door medewerkers van personeelszaken en 
headhunters gebruikt. Een abonnement is er vanaf $24,95 per maand, waar- 
voor u onder andere drie InMails per maand kunt sturen. tinted L) if—"" "^mu.« >%«mo«m> wmhiuwi ri|MMV«Mq« Your Network of Tnisfeti Professionals u, ihmwiwimiwhi 

, Ihib^mi 

V*ti, l-M .<••... iMiMlWIMfK J1JU ... rw« .- 


«2 

J1I7W* 
IJ1TJW- tii,, LMfwfln MtXwon- Mole About Your Network ■f. Sli 60 TIPS & TRUCS 
LINKEDIN Save Photo. U kunt nu nog aangeven wie de foto mag zien (iedereen, al- 
leen uw connecties of uw netwerk). Kirk tot slot op Save Settings als u 
tevreden bent. Een statusbericht E Net zoals bij bijvoorbeeld Facebook, M5N en Hyves, kunt u ook bij Lin- 
kedln aangeven 'wat u zoal bezighoudt'. Klik onder Profile, Edit My 
Profile op What are you working on? en wijzig uw status. Kies 
eventueel nog Edit om te bepalen wie het bericht mag zien en klik op 
Save om uw status op te slaan. Hebt u een Twitter-account? Dan kunt u 
dit sinds kort ook integreren in Linkedln. Het statusbericht van Linkedln 
wordt dan automatisch geupdated door Twitter (zie tip 25). S' Ed* My PioMt | linltdln - MoiOU FWo. 

fititind Scatrtoi Bcfld fieschitdtnii Sljtfivijitii iffit Qclp 

Qj Edll MrPiDfil* | Ihriu^lo Linked Jii | p«opi. join Attonxl lfp#i But lip«.1> . An»w»ft CompjnlM Staith PoopR. - 
8 Tip 10 What are you working on? Ook in Linkedln kunt u 
statusberichten posten. Contacten toevoegen UrJIB O c o-»-~ Nu u het profiel grotendeels hebt ingevuld - Linkedln geeft inmiddels aan 
dat het voor 75% compleet is - is het tijd voor de volgende stap. Het toe- 
voegen van contacten. Want een (sociaal) netwerk zonder contacten, 
dat heelt niet zoveel zin. U kunt zelf op zoek gaan naar bekenden en col- 
lega's door te zoeken met de zoekbalk rechtsboven, maar de eerste keer 
werkt het het snelst om gebruik te maken van de importmogelijkheid. 
Klik links in het menu op Contacts. Klik vervolgens op Start building 
your network. Hebt u een e-mailadres bij Hotmail, Gmail of Yahoo? Vul 
dat e-mailadres dan in en geef uw wachtwoord op als daar om wordt 

gevraagd. Linked- 
ln toont nu al uw 
e-mailcontacten 
en laat zien wie er 
allemaal al een ac- 

TipUVoeg 
snel contacten 
toe door uw 
e-mailcontacten 
te importeren 
uit bijvoorbeeld 
Gmail. u*Mia — - _ count op Linkedln hebben. Selecteer de mensen die u toe wilt voegen 
en klik op Send Invitations. Met een paar keer klikken kunnen de ge- 
nodigden u toevoegen. \ Denk wel even no over wie 
u ols contact uitnodigt Han dmatlg toevoegen qjm Met het importeren van uw e-mailcontacten in de vorige stap hebt u 
waarschijnlijk het gros van de mensen die u kent al wel uitgenodigd. Maar 
als u iemand tegenkomt, bijvoorbeeld op uw werk of op een congres en 
u wilt hem of haar toevoegen aan uw Linkedln-netwerk, dan kunt u dit 
snel en eenvoudig met de zoekfunctie doen. Vul de naam in en klik op 
Search. Klik op Add to network en geef aan hoe u deze persoon kent: 
bijvoorbeeld als (ex-)collega, klasgenoot of vriend. Pas indien gewenst de 
standaardtekst nog aan (maar het is algemeen geaccepteerd om gewoon 

de standaardtekst te ge- 
bruiken) en klik op Send 
Invitation. Hij of zij ont- 
vangt nu een mailtje met 
uw uitnodiging met een 
Accept-knop om deze te 
accepteren. 

C Tip 12 Geef aan wat 
uw connectie met de 
persoon is en pas 
eventueel de tekst 
van de mail aan. 
Alleen bekenden (T Omdat Linkedln een erg groot netwerk is, komt het regelmatig voor dat u 
meerdere personen met dezelfde naam tegenkomt. Als u iemand aan uw 
netwerk wilt toevoegen die u niet blijkt te kennen, dan kan hij of zij u na- 
tuurlijk weigeren. Een keer is niet erg, maar als dit relatief vaak gebeurt, 
dan maakt Linkedln het moeilijker voor u om te connecten. ledere keer 
als u iemand vervolgens toe wilt voegen, bent u verplicht om een geldig 
e-mailadres van deze contactpersoon op te geven. Pas hier dus mee op en 
nodig alleen mensen uit die u daadwerkelijk kent! Uw netwerk zal zich nu 
langzaamaan steeds verder uifbreiden. 
Standaard staat Linkedln op Engels ingesteld. Helaas is de website 
nog niet naar het Nederlands vertaald. De enige talen die op dit 
moment beschikbaar zijn, zijn (naast Engels) Duits, Frans en 
Spaans. Als u de site liever niet in het Engels, maar in een van 
deze andere talen wilt, klik dan helemaai rechts bovenin op Lan- 
guage en maak uw keuze. 62 TIPS&TRUCS '2010 LINKEDIN 
B Tip 13 Als 
meerdere mensen 
aangeven u niet 
te kennen, maakt 
Linkedln het u 
lastiger. a LWwdLJ — . -. — — = :::■;-.. E-m ailinstellingen miD Standaard staat Linkedln zo ingesteld dat u alle e-mail die via Linkedln 
wordt gestuurd ontvangt. Als iemand met u in contact wil komen, dan 
kan dat. Dit kunt u echter aanpassen. Klik rechts bovenin op Account 
& Settings en daarna onder Email Notifications op Contact Set- 
tings. Hier kunt u aangeven of u Introductions en InMail (zie kader 
"Via via'-contacten') wilt ontvangen, of alleen Introductions. Verder kunt 
u ook nog aangeven waar u wel en niet in geinteresseerd bent onder 

Opportunity Preferences. 
Tot slot kunt u nog 'advies' 
geven aan mensen die met u 
in contact willen treden. Klik 
op Save Changes om alles 
op te slaan. I Tip 14 Bij Contact Set- 
tings kunt u aangeven 
of en hoe u benaderd 
wilt warden. Uitnodigingen filt eren cr Als u bijvoorbeeld vaak wordt uitgenodigd door mensen die u niet kent, dan 
kunt u hier een filter op plaatsen. Dit wordt niet aangeraden, maar u kunt er uw 
redenen voor hebben natuurlijk. Klik weerop 
Account & Settings 
en vervolgens op Invi- 
tation Filtering. Hier 
kunt u aangeven of en 
hoe u wilt dat er wordt 
gefilterd, 

S Tip 15 U kunt 
filteren op wie u 
uit kan nodigen, 
maar dat wordt 
niet aangeraden. 
Wie bekijlct uw pro fiel? Wilt u zien wie uw profiel heeft bekeken? Klik op Home en vervolgens 
aan de rechterkant onder Who's viewed my profile? op See more. 
Afhankelijk van wat mensen in hun privacyinstellingen hebben aangege- 
ven bij Account & Settings, Privacy Settings, Profile Views, krijgt u hun 
naam en headline of een omschrijving te zien. Als men heeft gekozen 
voor Don't show users that I've viewed their profile, dan ziet u vanzelf- 
sprekend niets. YOU prof* US teen vewefl B> 8 people IB We Ml 15 
leyt. mwno: 


■ h»ta»l"«l|>lMlD link*! 

To see lira % ' ' ^J»f 

lull itsl ol who ■ . 

viewed your 14 f 
pratlle anil ■ • 

mole upgiBfle Now <IIH»MM|* *»■' ■ Tip 16 Afhankelijk van de gekozen privacyinstellingen, kunt u 
zien wie uw profiel bezocht Privacy Als u rechtsboven op de link Account & Settings klikt, ziet u onder Pri- 
vacy Settings de privacyopties. U kunt bijvoorbeeld aangeven of u bena- 
derd wilt worden voor marktonderzoeken, of uw contacten kunnen zien 
wie uw connecties zijn, enzovoort. De belangrijkste privacyinstellingen 
vindt u echter niet waar u ze zou verwachten. De instellingen voor uw 

publieke profiel - dat voor iedereen revNeeFneauNi «L Public Prollle -.- ■ (-.-• :.» i«. zichtbaar is en door zoekmachines 
wordt geindexeerd - vindt u onder 
Profile Settings, Public Profile. U 
kunt kiezen voor het volledig blok- 
keren (None off) of per punt aange- 
ven wat er wel en niet mag worden 
getoond. Maak uw keuze en klik op 
Save Changes om de nieuwe in- 
stellingen op te slaan. 

Tip 17 De belangrijkste pri- 
vacyinstellingen vindt u onder 
Profile Settings. Public Profile. Lin kedln Croups EE Naast gewone connecties heeft Linkedln ook Groups, waarin bijvoor- 
beeld mensen van hetzelfde bedrijf zijn verenigd. Ook zijn er Groups 
voor interessegebieden of geografische gebieden, Groups voor I/ 20 1 TIPS&TRUCS 63 
LINKEDIN (oud)studenten van scholen en universiteiten, etc. Klik in net menu op 
Groups en daarna op het tabblad Groups Directory. Aan de rech- 
terkant kunt u de directory doorzoeken. In dit voorbeeld zoeken we op 
'programming', waarna er maar liefst 819 Groups worden gevonden. De 
Groups met de meeste leden staan bovenaan. aa- c ^ o~ — 

UnlodQJ. n* j*. SB ■ ■ | O i H li | 'i 1 fe*. 1.1 rMju W4 
j-ij-™ y ■» ■ WlMHH«»mlll»«ll«ll9lMMII Quant °*""«— «»<■■»— 


.'...,.... 


c-j 


CrpDla ■ Grouo 


■an ..- * i m -■■>" 


oimnnm 


php MPMHMN " f.."r.-n-.t~... I"- ^*i.tn«utaM*Hrorajp .-■-»« Tip 18 Erz//n duizenden Linkedln Groups. Lid worden Als u een Group hebt gevonden waar u lid van wilt worden, klikt u op Join 
this group. Kies hierna of u het groepslogo op uw profiel wilt tonen, of 
- en hoe vaak - u e-mails van deze Group wilt ontvangen, of u Announce- 
ments (aankondigingen) wilt ontvangen en of andere leden van de groep 
u mogen mailen. Klik op Join Group om u definittef aan te melden. In 

veel gevallen moet 
uw toetreding tot de 
groep nog wel worden 
goedgekeurd door de 
beheerder, in de prak- 
tijk zult u echter zon- 
der problemen binnen 
een of enkele dagen 
worden toegelaten. 

Tip 19 Kies de 
gewenste opties 
en klik op Join 
Group om u aan 
te melden. 
Discussieren 


Een van de handige opties van groepen is dat u met andere groeps- 
leden kunt discussieren. Niet alle groepen hebben deze mogelijkheid 
echter geactiveerd. Een Discussion is in feite een forum, waar u vragen 
kunt stellen en beantwoorden. U vindt dit 'forum' op het tabblad Dis- 
cussions. 
• Tip 20 Discussieer met 
andere groepsleden in het 
Discussions-'forum'. Vacatures ff Als u op zoek bent naar een baan, kijk dan eens in de groepen waarvan 
u lid bent op het tabblad Jobs. Hier kan iedereen die lid is van de groep 
gratis vacatures plaatsen. Ook kunt u zelf een bericht plaatsen om bij- 
voorbeeld kenbaar te maken dat u op zoek bent naar een nieuwe 
baan, of dat u op zoek bent naar 
personeel. Met de juiste, rele- 
vante groep kunt u zo dus heel 
gericht zoeken! 

Tip 21 Groups zijn ook 
handig als u op zoek bent 
naar een nieuwe baan of 
juist naar personeel. Een Group begin nen m - iff Wilt u zelf een Group starten, bijvoorbeeld voor uw bedrijf of vereni- 
ging? Klik dan op Groups, Create a Group. Het wijst zich eigenlijk 
vanzelf: vul alle verplichte velden in en maak onderaan de keuze of de 

_ groep voor iedereen zon- 

der meer toegankelijk is, 
■ 1 of dat u - als beheerder 
van de groep - eerst toe- 
stemming moet geven. 
Vervolgens kunt u de 
groep promoten door 
mensen uit te nodigen 
via bijvoorbeeld e-mail. Tip 22 Zelf een 
Group starten is 
ook mogelijk. Con tacten exporteren cgm Wilt u contacten uit uw netwerk makkelijk kunnen e-mailen? Exporteer 
dan gewoon uw contactenlijst. Klik in het menu op Contacts en klik on- 
deraan de lijst op Export Connections. Kies een exportformaat (.csv is 
meestal het handigst), vul de tekst van het Security image in en klik op 
Export. De contactenlijst kunt u vervolgens in Excel openen, waarna u de 
e-mailadressen kopieert en plakt in het (BCC-)adresveld van het mailtje. 64 TIPS&TRUCS 2010 
LINKEDIN !«■« I k ii ■ ir* i».--t— . » » > ■■ *»• r>* 

Q - c •? a ~ — •— 
UnkedOa .'..« mi ... 
[M(CM«clon»|l-— O u t Cm «mH |°wMiPw w | IMrma n— ll | 

Export Linkedln Connections ....■■ v.',. ;■■ HGGVrN/ »— — t l— .»! | !■*■.!■ . ■ Tip 23 In een keer al uw contacten exporteren is eenvoudig. 

, Via het tobblad Jobs speuren 
¥ naar een leuke boon Uw profiel promoten OBD Als u een website of weblog hebt en u wilt laten zien dat u ook op 
Linkedln te vinden bent, dan kunt u gebruikmaken van de speciale Lin- 
kedln-buttons. Ga naar www.linkedin.com/profile7promoteProfile, kies 

een knop uit en kopieer 
de html-code die achter 
de knop te vinden is. Plak 
deze code op de gewens- 
te plek in uw website en 
voila: u biedt bezoekers 
een mooie mogelijkheid 
om met u 'te connecten'. 

© Tip 24 Linkedln 
voorziet in een tiental 
promotiebuttons in 
diverse formaten. 
Twitter [$m Zoals veel sociale netwerken biedt ook Linkedln de mogelijkheid om an- 
dere websites en applicaties te koppelen aan uw Linkedln-profiel. De 
laatste toevoeging is de integratie van Twitter. Hebt u een Twitter-ac- 
count en wilt u de tweets ook op Linkedln tonen? Klik dan op Profile. 
Edit My Profile, Add Twitter account. Vul in het scherm dat wordt 
geopend uw inloggegevens van Twitter in en klik op Allow om toe- stemming te verlenen. Kies tot slot nog of u alle tweets wilt tonen op 
Linkedln, of alleen de tweets die u voorziet van de 'hashtag' (tin. Klik op 
Save Settings om alles op te slaan en terug te keren naar Linkedln. 
m Ot*toMi M MEDWORCE IIMI **. art** 1 ) lV*rdlti Bvdrn gtlEUtd mil; je flit actflMil Tip 25 Met Twitter 
uw statusberichten 
op Linkedln bijwerken 
kan sinds kort ook. WordPress CMM 

Pmi I .iit.Jimn 
Connc<noni ■ SodBfl.cd*/-toi«iKUtD(AFOHC£ 

• Soflmr* Otvttopti at (Off Nit* mm 
Cpmmmcatiotu 

• n Sp-cuHl m Lamm HX 

• Syit»m» Enp*-*' * l*™»» "WC 

• Tecfmath. L*niY«n««l Emdhiwn LTf 
Als u een WordPress-weblog 
bijhoudt, kunt u alle of een 
gedeelte van de weblogbe- 

C Tip 26 Ook uw Word- 
Press-weblogberichten 
kunt u publkeren op 
Linkedln. lUHumA^ Linkedln dringt er op aan om alleen mensen toe te voegen aan uw 
netwerk die u daadwerkelijk kent. De voornaamste reden hiervoor 
is om de integriteit van het netwerk intact te houden. Een andere 
reden is waarschijnlijk om te voorkomen dat iedereen met iedereen 
in contact kan komen zonder hiervoor te betalen. Niet iedereen is 
het daarmee eens. Als u op Linkedln een beetje om u heen kijkt, 
zal het u wellicht al zijn opgevallen: veel mensen hebben meer 
dan 500 contacten. Dit kunnen mensen zijn die inderdaad een 
enorm aantal mensen kennen, maar in veel gevallen gaat het om 
zogenaamde Open Networkers. Deze Open Networkers gebruiken 
Linkedln juist om met zoveel mogelijk mensen in contact te kun- 
nen komen, om zo wereldwijd snel de juiste mensen te kunnen 
vinden om zaken mee te doen. Aan u de keus hoe u uw netwerk 
wilt vormgeven: een netwerk met alleen mensen die u kent en 
vertrouwt, of een open netwerk waaraan u iedereen toevoegt, ook 
al kent u ze niet persoonlijk. Er zijn diverse Croups te vinden, zoals 
de LION's (Linkedln Open Networkers), waar u zich aan kunt mel- 
den. En iedereen die u uit deze groep toevoegt aan uw netwerk zal 
de uitnodiging zonder meer accepteren. De meeste Open Networ- 
kers plaatsen hun e-mailadres bovendien gewoon in hun profiel, 
zodat u ze hoe dan ook kunt uitnodigen. 66 TIPS&TRUCS LINKEDIN 
richten ook op Linkedln integreren. Klik in het menu op Applications 
en selecteer WordPress. Klik aan de rechterkant op Add application. 

Vul de url van uw weblog in en maak een keuze of u alle recente bench- 
ten wilt opnemen, of alleen de berichten die u in WordPress voorziet van 
de tag linkedin. Klik op Save om de instellingen op te slaan. Polls □jm Als u een poll wilt houden onder uw contacten, ga dan naar Appli- 
cations, Polls en klik op Add application. Vul een vraag in en de 
(maximaal vijf) mogelijke antwoorden. Selecteer desgewenst of de poll- 
antwoorden in willekeurige volgorde worden getoond (Rotate the order 
of the answers) en kies uw publiek. De optie Your 1st degree connecti- 
ons is gratis en waarschijnlijk de beste optie (of u moet benieuwd zijn 

naar wat professionals in de VS vinden en daar veel geld 
voor over hebben). Klik tot 
slot op Post Poll. Uw net- 
werk krijgt nu de melding dat 
u een poll hebt aangemaakt. 
U kunt de resultaten van 
de poll volgen door op uw 
Homepage rechts onderaan 
op de poll-vraag te klikken. _.-- 


i i 


—"■'zrjrsz- 


—.J 


"~ 


„ ,..„..., 


I- 

I Tip 27 Vraag naar de 
mening van uw netwerk 
met een poll. My Trav el cbuj Bent u vaak op reis voor uw werk en wilt u dit delen met uw netwerk? 
Dan is de applicatie My Travel ideaal. Ga naar Applications, My Tra- 
vel en klik op Add application. Als u al een reisbestemming hebt, 
vul dan deze informatie in en selecteer de optie No, I want to sign 
up om een Tripit-account aan te maken. Vul uw e-mailadres in en uw 
stad en klik op Next. In het volgende scherm kunt u mensen in uw net- 
werk die ook gebruikmaken van deze app toevoegen. Klik op Next en 
verstuur een uitnodigingsmailtje door op Send te klikken. Als het goed 
is, hebt u inmiddels een mailtje ontvangen van Support at Tripit, met 
een link om uw registratie te activeren. Als u op de link in dit mailtje 

klikt, wordt u gevraagd om 
Trnftt nog e en wachtwoord in te 

stellen. Dat is alles. Vanaf 
nu kunt u op uw Linkedln- 

L«r« ■•( up your application 
On ■ mi tuv ■ *i> upeon">Q •■*«•- 
' ■ - H U i «-,.... 
1' <n' 
t.vaa.. utf40M iSnuUH 
Oa »". M'#» • Tnpn Mcnwnf> 
• WIMkMiia 
■Ml •**••■ ihilmMHi i* 
mi* profiel uw trips bijhouden en bekijken waar de mensen in uw netwerk 
heen gaan. Ook kunt u statistieken zien over onder andere de totale 
reisafstand van u en uw contacten. Op de iPhone ff ^.UT-Motilo ■=■ " 21:14 


13 ',4 SB 


My p,o<i!c Connections 


Invite 


Tq 


< 


* 


D Volkar* & NaQcUmil - Da Club van Daltl 
Studeil ThinkTanks & Inrtovalton pr 

Stiv. IUON) Wk..-.. . CHC. PUP. rCAM 

Network 3 0(10*' 16 0- m - P"OQram 
Winrich Schmundt (LION) 

COO al Saifjapor* Cheap Moshng 
Km PiaaM. CPA (UOH MOO.] fl>*fH»*«*hcp 

Associate Portnoi al ShetfTree Heal). Alfredo Acosta 

Expetienced Neiwork £>v;i > - 

Pralyush Agarwal Mobiele site Hebt u een iPhone? Down- 
load en installeer dan de gra- 
tis Linkedln-app uit de iTunes 
App Store en u hebt altijd uw 
Linkedln-netwerk bij de hand. 
Erg handig als u snel de con- 
tactinformatie van een van 
uw connecties wilt bekijken 
om bijvoorbeeld een e-mail- 
tje te sturen! 
Tip 29 De Linkedln-app 
is gratis te downloaden 
in de iTunes App Store. ff Hebt u geen iPhone, maar wel een smartphone met internettoegang? 
Surf dan naar de mobiele website van Linkedln. Deze is te vinden op 
http://rn.linkedin.com. Zoals u zult zien, is de site sterk uitgekleed en 
vereenvoudigd voor mobiel gebruik, waardoor hij sneller zal laden en 
minder dataverkeer genereert. Linked C3 Search Linked, ,i 


By Keywords » Search 
Searcn 

1 Updates 

2 Contacts 

3 Profile ; 

4 Invite 

5 Settings 

6 FeedPacX 

7 Sign Gut 

Unfcedln 6 2009 Onno K»rm«n 

Freelance IT journalist al 

UEDI*f ORCE i Ccsn NMMIIUf 

(■nh*Qlngm«dU44nD 

Amsterdam vea tlemertanda 

PuMsMnfl 

Summary 9a«l»tBes FamHM t Edncaaon Acrtinnnji 

'■■':■ - ,t -- 

Summary 

Eisenenced In writing. editing coprecMing and 
"■■ ■ '"; -lagaUM M - ■■' ■■■- '■' ■-- 
content renorts press i?le lies and newsletters wee 
design and logo design 

Kerwotes qualilt crealrrt earl* adopter consistent 
mcrcugnness accurac, attention tc detail last mini er ■paoMOM 

Internet new media HMZO anaWr-S SEC ma 
engine opnmttaowi software. Hardware, photography 
gadgets wed design logo design ICT IT MCSE 

MCF-i B Tip 28 Met My Travel kunt u zien hoeveel (buitenlandse) 
reizen u en uw contacten maken. Tip 30 De mobiele site van Linkedln is erg sober, 
maar laadt daardoor veel sneller. TIPS & TRUCS 67 
I BEVEILICINC 

>VV EDMONDvARWIJK 

Beveiliging 

Wfstmfvuf m vx hf hfwf ot. Nee, geen typfout. Er staat: 
'Versleutel uw gegevens', alleen dan versleuteld. Van 
elke letter is de volgende letter in het alfabet gebruikt. 
Versleuteling maakt gegevens onleesbaar voor iedereen 
die niet de sleutel heeft. Het is de oplossing wanneer u 
belangrijke gegevens 'onder uw arm' meeneemt. geheugenstick op die computer automatisch 
ontgrendelen. Schakel hiervoorvoordat u op Ont- 
grendelen klikt de optie Vanaf nu automatisch 
ontgrendelen op deze computer in. Vista en XP BitLocker To Go is een onderdeel van Windows 
7. Windows XP en Vista kennen dit niet. Toch 
zijn met BitLocker To Go beveiligde geheu- Usb-stick Beschikt u over de Ultimate-versie van Windows 
7, dan kunt u usb-schijven en -geheugensticks 
beveiligen met BitLocker To Go. BitLocker To 
Go is een hulpprogramma van Microsoft om 
alle bestanden op een usb-schijf te versleute- 
len. Plaats de usb-geheugenstick in een vrije 
usb-poort of verbind de usb-schijf met een vrije 
usb-poort op de computer. Klik dan om BitLoc- 
ker To Go te activeren op Start, Configuratie- 
scherm, Systeem en beveiliging, BitLoc- 
ker stations versleuteling In hetscherm ziet 
u zowel de harde schijven in de computer als de 
verbonden usb-apparaten. Daarachter staat tel- 
kens: BitLocker inschakelen. Klik achter de usb- 
geheugenstick op deze optie. BitLocker wordt 
dan gestart en de usb-schijf geinitialiseerd, dat 
wil zeggen klaargemaakt voor gebruik met Bit- 
Locker. Selecteer in het volgende scherm de 
optie Een wachtwoord gebruiken om het 
station te ontgrendelen en typ dan twee 
keer het wachtwoord in op de regels daaron- 
der. Klik dan op Volgende. Daarna kunt u kie- 
zen voor het opslaan of afdrukken van de her- 
stelsleutel. Kies een van beide opties, Opslaan 
in bestand is vaak het handigst. Klik daarna op 
Doorgaan en Versleutelen starten De usb- 
geheugenstick wordt nu versleuteld en alle ge- 
gevens zijn onleesbaar voor iedereen die niet 
het juiste wachtwoord kent. Lyj-LI O penen 
mm Plaatst u een met Bitlocker To Go beveiligde usb- 
geheugenstick in een computer, dan verschijnt 
er in de Verkenner een aangepast pictogram van 
een disk met een groot hangslot. Tegelijk opent 
ook het venster om het wachtwoord voor de Bit- 
Locker-beveiligde schijf te geven. Typ het wacht- 
woord en druk op Enter. Is de computer waarmee 
de stick verbonden is uw computer en gebruikt 
u een Windows-account met wachtwoord om 
op die pc in te loggen, dan kunt u voortaan de 
.V 11 mdmriinsmilmMn voof Amom»mch iltpg'tn u Tip 3 Onder XP en Vista kunt u met 
BitLocker beveiligde usb-geheugensticks 
wel lezen, maar u kunt er geen nieuwe 
gegevens op zetten. < Verwisselbare schijf (G:) - | Verwisselbare schijf (H:) I 6itLccker-stations>. ersleuteling (G:j Dit station wordt beveiligd door BitLocker-stationsversleuteling 

Geef uw wachtwootd op om dit station te ontgrendelen I Tekens van wachtwootd laten Sen tijdens het typen 

Vanaf nu automatisch ontgrendelen op deze computer 
Ik ben mtin wachtwoord veroeten Waarom moel ik het atation ontorendelen? | Ontgrendelen | | Annuleren Tip 1 Beveilig de gegevens op usb- 
geheugensticks met BitLocker To Go. Tip 2 Op vertrouwde computers kunt u een BitLocker-beveiligde usb-stick 
automatisch ontgrendelen. 68 TIPS&TRUCS 201(1 

WW gensticks wel te gebruiken op Vista en XP. Ver- 
borgen op de stick staat namelijk de BitLocker 
Reader. Deze start automatisch wanneer een 
met BitLocker beveiligde usb-geheugenstick in 
een computer zonder ondersteuning voor Bit- 
Locker wordt geplaatst. Dus ook in Windows 
7 Home Premium bijvoorbeeld. Nadat u het 
wachtwoord hebt gegeven om te bewijzen dat 
u recht hebt op toegang tot de gegevens op de 
stick, kunt u de bestanden en mappen daarop 
bekijken. Het is wel 'read only', dus schrijven 
naar de stick kan helaas niet. puter zal scannen en het biedt daarbij twee 
opties: Scannen nu optimaliseren of Wachten 
tot de start van de eerste scan. Anders dan veel 
mensen denken slaat de eerste optie niet op 
het scannen en opschonen van het systeem. 
Via Scannen nu optimaliseren worden alle 
bestanden op de computer geidentificeerd, 
vervolgens als vertrouwd aangemerkt en een 
volgende keer bij een scan niet meegenomen. 
Dat maakt het scannen veel sneller. Wanneer u 
bang bent dat er al malware op uw computer 
staat, kies dan dus voor de tweede optie Wach- 
ten tot de start van de eerste scan. Welke scan? pm Online scanner AVG is een populaire antivirusscanner. Het is 
namelijk gratis, althans er is een AVG Free die 
particulieren gratis mogen gebruiken op hun 
pc. Bij de installatie vraagt AVG of het uw com- SurcmUbM ecvnatowt o 


WacMmutM i!wi van« n>i Tip 4 De eerste vraag van AVG Free kan 
meteen al tot verwarring leiden. N0D32 heeft een goede naam onder compu- 
tergebruikers. Dit komt vooral door de geringe 
impact op de bronnen van de computer die de 
antivirus- en antimalwaresoftware van het merk 
hebben. Wel veilig dus, maar weinig gevolgen: 
uw systeem is nog net zo snel als voorheen. 
De NOD32-producten zijn zelfs zo bekend dat 
eigenlijk maar weinigen weten dat de makers 
niet ook NOD32 heten maar Eset. Waarom het 
ook handig is Eset te kennen? Op de Eset-site 
staat namelijk een prima online scanner waar- 
mee u uw computer kunt scannen op malware. 
De scanner is gemaakt met dezelfde techniek (V ESET Online Scanner - Windows Interne! Explorer 
Remove found threats 

□ Scan archives • 
•-•Hide advanced settings! 

Scan for potentially unwanted applications ! 

G Scan fot potentially unsafe applications 

Enable Anti-Stealth technology 

Current scan targets: Operating memory, Local dives Change... 

□ Use custom proxy settings Configure... Note: You are using ESET Online Scanner for the first time. Downloading the signature 
database may take some time, depending on your connection speed. Start Gereed Sil Internet +. 100% Tip 5 Net zo licht als de betaalde versie van NOD32 is Eset Online Scanner. 


\\V y) r^VMll <:-<-- -:-,, Wat staat open? cgm Een firewall beschermt uw computers en 
netwerlc, althans dat hopen we. Hoe weet 
je dat zeker? Een handige test is Shields- 
Up! van www.grc.com. Deze test stuurt 
allemaal verzoeken tot het maken van een 
verbinding naar uw netwerk en controleert 
welke door de firewall worden geaccep- 
teerd en welke geweigerd. Ga naar de 
genoemde website en klik op Services, 
ShieldsUp!. Blader iets naar beneden en 
klik op Proceed. Daarna kunt u kiezen 
uit verschillende tests. De belangrijkste 
is All service ports. Hiermee wordt op alle 
mogelijke ingangen tot uw computer een 
controle uitgevoerd. ShieldsUp! test zo 
105G van die ingangen en laat die in een 
groot groen veld zien. Een groen vakje wil 
zeggen dat er geen connectie mogelijk 
was. Dat is goed. Een rood vakje wil zeg- 
gen dat die poort open staat en dat daar 
dus een buitenstaander naar binnen kan 
komen. Een rood vakje hoeft niet verkeerd 
te zijn en wil zeker niet zeggen dat uw 
netwerk besmet is. Het wil alleen zeggen 
dat die poort open staat en dat u zich 
dat bewust moet zijn. Bekende poorten 
die al snel open staan, zijn bijvoorbeeld 
80 en 443 wanneer u op uw netwerk een 
webserver hebt die vanaf het internet te 
benaderen is. Belangrijk is ook om goed 
te onthouden welke firewall u test. Hebt 
u een thuisnetwerk achter een router, dan 
test u de firewall in de router. Heeft uw 
computer een eigen, directe verbinding 
met internet zonder een router, dan test u 
de firewall op uw computer. 
Shields UP 7/ 


■ ■ Controleer de werking van uw 
firewall met ShieldsUp!. 1/2010 TIPS&TRUCS 69 (^ \ BEVEIL 
xx als NOD32 en kan dezelfde malware detecteren 
en verwijderen als de andere producten van de 
leverancier. Ga naarwww.eset.com/onlinescan 
en klik op Eset Online Scanner. De installatie 
van een Active X-component is nodig, evenals 
de rechten van een beheerder. Het is mogelijk 
het hele systeem te scannen, een geselecteerd 
station of een selectie mappen. Klik op Start 
om de scanner te starten. C Toolbox - Windows Internet Explorer Wissen s Wel eens een bestand op uw computer ge- 
had dat echt niemand anders mocht zien? 
Een bestand dat wordt gedelete, eindigt in 
de Windows-prullenbak. Daarom gebruiken 
hobbyisten met meer verstand van zaken 
Shift+Del, want dan komt het bestand niet in 
de prullenbak van Windows. Maar ook een 
bestand dat op deze manier is verwijderd, is 
nog aanwezig op de computer. Windows ver- 
wijdert bestanden namelijk niet echt, het wist 
alleen de verwijzing naar het bestand in de in- 
houdsopgave van de harde schijf. Een bestand 
echt weggooien betekent dat de ruimte op 
de harde schijf waar het bestand staat goed 
overschreven moet worden met een nieuw 
bestand of een patroon van lukrake tekens 
zodat er daarna geen restanten meer zijn van 
het originele bestand. Dit kan met File Shred- 
der. File Shredder is open source en gratis 
te gebruiken. Het gooit bestanden echt weg. 
U kunt kiezen uit vijf verschillende manieren 
om de ruimte van een bestand op de harde 
schijf na het weggooien te overschrijven. ( Q j) ,- ' >1 hitp://www,dnsstuff.com/toors/tpallptoolJd^7ctt^ Bestand Bewerken Beejd Favorieten Extra Help *? A Toolbox T IP Information -85.112.20.85 1= address: 

Reverse DNS: 

F.everse BUG aucher.~i.cicy: 

ASK: 

ASK liarte: 

IF range connectivity: 

?e?i=rrar per ASK': 

Country .per IF registrar ■: 

Country lurrency: 

Country IF Aange: 

Country fraud profile: 

City iper outside source : 

Country :per outside source' 

Private .internal' IP? 

IF sddress registrar: 

Known Proxy? 

Link for WHOIS: 53.ili.20.35 

vet servers .idg.nl. 

[Verified] 
23148 

Terre:r.ar!e Ierre:r.ir.< | 
22 

IS [Spain] 

SOD [euros] 

35.112.0.0 to 35. 112. 31 

normal 
Madrid, Madrid 

IS [Spain] 
He 

vhcia.ripe.net 
He 

;; Lli la y [3 
LULU 

Ixl Avlaj**" 
o ei -hi- 
Kaar Sateilicl Belde Ga:apagsrO 
Las Rozas - o Alcobendas Download het programma van www.fileshred 
der.org. Na de installatie klikt u op Add File 
of Add Folder om een bestand of map met 
bestanden toe te voegen aan de lijst van te 
verwijderden bestanden. Klik daarna op Shred 
files now. De bestanden worden dan echt ver- 
wijderd. De manier van wissen kunt u instellen 
via Shredder Settings, tabblad Algorithm. Tip7Laatu niet misleiden door een 
hacker, maar traceer bij ieder IP-adres 
een naam en locatie. IP-adressen rrrxn ^ 1 ile Shredder vZ.O 
r. mm 
^^ HL6 SHREDDER 
9.1 Exit 
I File Shredder * 

1 + AddFfc<!) 

1 + AddFolder<s) 
1 « Remove Selected 
1 >y Remove All 


Name ■ 

m >_j oocs 

9 _| DOTNEIFX 

Jj Blauwe heuveb.lpg 
IS WeterUes.lpg 
^3 Whter.lpg 
jtTJ 2onsondergang.jpg 


Type 

Bestand 

Bestand 

JPEG-afbeeldmg 

JPEG-afbeelding 

JPEG-afbeeldmg 

JPEG-afbeelding 


Path 


Sim 


C 

c 
c 

c 
c 


tDocuments... 

\Docurr«nts . . 
\Docurrents . . . 
\Documants ... 
^Docutvcnt* . 


6895 

42292250 

28521 

83794 

105542 

71189 


I Disks * 

1 c^ Shred Fiee Disk Space 


Option* ft 

O Shiedder Sellings 
5 Updates 
Help » 
U Online Help 
gl Ma*» Donation 
?■ Leammore... 
• ► About 


Shred Files Now.. 


Visit File Shredder Onfcne 


vvww.ideshredc 


er.org 

DNS is de afkorting voor Domain Name System. 
Dit is het systeem dat IP-adressen koppelt aan 
namen. Wanneer u in uw webbrowser http:// 
www.tipwereld.nl intypt en op Enter drukt, dan 
gaat uw computer eigenlijk op zoek naar de 
website met het adres 213.244.172.177. Een 
domeinnaam is veel herkenbaarder dan een 
stel getallen. Hackers weten dat en gebruiken 
daarom vaak geen domeinnamen maar die las- 
tige adressen. Die zeggen toch niemand iets en 
men klikt wel, zo wordt er gedacht. Daarom is 
het verstandig eerst te controleren met welke 
website u van doen hebt. Ga naar www.dnsstuff. 
com. Op de site staan drie Most Popular Tools: 
WHOIS Lookup, Traceroute en IP Information. 
Met de laatste kunt u een 'reversed lookup' 
doen. Voeg een IP-adres in en klik op de PLAY- 
knop naast het invoervenster. Als antwoord 
vertelt de site u de naam die bij het IP-adres 
hoort, waar het geregistreerd is en laat u op een 
Google maps-kaart zien waar de server staat die 
bij het IP-adres hoort. Staat de Rabobank ineens 
in Rusland... dan weet u genoeg! Tip 6 Verzeker uw privacy en voorkom met File Shredder dat bestanden 
die u verwijdert, worden hersteld. 70 TIPS&TRUCS • GMAIL-OPTIES 

MAIKELDIJKHUIZEN Gmail lean veel meer 

Ontdek de talloze extra opties Gmail staat bekend om het gebruiksgemak 
en de enorme online opslagcapaciteit. Het 
kan echter veel meer dan u in eerste instantie 
denkt. Zo kunt u per ongeluk verstuurde 
mailtjes terughalen! Lees snel verder en 
ontdek welke extra opties er verder nog zijn. Boodschappenlijst: 
1 Internetaansluiting • Gmail Notifier • Gmail-account • Gmail Manager > Gmail Drive i nirl— 1 1 DD © - c . I ep 

( atstssaan M - ■■■■:■■ :■•;,■.- t We laten zien welke functies Gmail nog meer biedt. Tip 1: Gmail-account .ff Gmail bestaat nog maar sinds 2004, maar is vanaf de lancering al een da- 
verend succes. Met een opslagcapaciteit van 1 GB was de dienst uniek 
in zijn soort. Ter illustratie: concurrent Windows Live Hotmail stelde vijf 
jaar geleden slechts 2 MB beschikbaar, Inmiddels groeide de opslag- 
capaciteit van Gmail naar maar liefst ruim 7 GB. Om van de dienst ge- 
bruik te maken, hebt u een account nodig. Surf hiervoor naar de website 
www.gmail.com en klik op de knop Een account aanmaken In het 
formulier typt u vervolgens uw persoonlijke gegevens. Kies zorgvuldig 
een gebruikersnaam, aangezien daarmee uw nieuwe e-mailadres wordt 
gevormd. Via de knop Beschikbaarheid controleren bekijkt u of 
het e-mailadres nog vrij is. Klik ten slotte onderaan op Ik ga akkoord. 
Maak mijn account. 
© Tip I Helaas is tipsentrucs@gmail.com niet meer vrij. 
Handig is dot Gmail andere opties laatzien. Tip 02: Interface ff Als u Gmail voor het eerst gebruikt, zult u waarschijnlijk even moeten wen- 
nen aan de interface. Links vindt u onder andere Postvak IN, Verzonden 
berichten en Concepten. Als u op 'nog 6' klikt, dan opent er een uitrolmenu 
met zes extra opties. Overigens kan die ook een ander cijfer zijn. Door be- 
paalde items in of uit dit menu te slepen, deelt u het navigatiemenu naar 
eigen wens in. Eventueel creeert u hier nieuwe labels, die u aan e-mails 
koppelt. Door labels te gebruiken, plaatst u alle berichten van bijvoorbeeld 
een sportvereniging in dezelfde rubriek. Verder ziet u aan de linkerkant een 
chatfunctie en een mogelijkheid om vrienden uit te nodigen. Zoals bij de 
meeste e-mailclients leest u in het midden van het venster alle berichten. 72 TIPS & TRUCS CMA1L-0PTIES n U hebt hier diverse mogelijkheden om het bericht te beantwoorden of be- 
werken. Wanneer u voorheen een ander e-mailadres gebruikte, dan is de 
importeerfunctie een aanrader. Hiermee plaatst u de gegevens van con- 
tactpersonen uit andere e-mailprogramma's in de adreslijst. 
O Tip 2 Het hoofdscherm is erg overzichtelijk en bevat weinig 
hinderlijke reclame. Tip 03: Kleuren aanpa ssen Het standaard uiterlijk van Gmail is sober met weinig kleuren. Dat is een- 
voudig aan te passen aan uw eigen smaak. Klik rechtsboven op Instel- 
lingen en dan op het tabblad Thema's. In dit scherm verandert u de 
kleuren door uit een van de thema's te kiezen, waardoor het uiterlijk van 
de dienst er al gauw op vooruit gaat. Klik op Wiilekeurig als u elke dag 
een ander thema wenst. Wilt u Never zelf iets creeren? Klik dan op Kies 
je eigen kleuren. 
© Tip 3 Kies een leuk thema om het uiterlijk aan te passen. Tip 04: F otopreviews Ontvangt u regelmatig links van de online fotodiensten Picasa en Flickr? 
Het is veel gemakkelijker om de foto's rechtstreeks in uw e-mailaccount 
te bekijken in plaats van dat u naar een andere website surft, Ga hier- voor naar Instellingen en Labs. Selecteer daarna de optie Inschake- 
len bij de functies Picasa-previews in e-mail en Flickr-previews in 
e-mail. Klik ten slotte op de knop Wijzigingen opslaan. Ti p 05: O verige voorproef jes ff Naast (otopreviews van online fotodiensten, kunt u ook van andere on- 
line diensten een voorbeeld direct in uw e-mailaccount bekijken. Zoals 
grappige YouTube-filmpjes die door veel mensen worden doorgestuurd. 
Navigeer naar Instellingen en Labs. Zorg ervoor dat de optie Voor- 
beeldweergaven van YouTube in mail is ingeschakeld. U hoeft 
voortaan niet meer naar de online videodienst te surfen. Ook van Goo- 
gle Documenten bekijkt u op deze manier een voorproefje door de juiste 
optie in te schakelen. BaT) 
© Tip 5 Handig! Bekijk complete YouTube-filmpjes in 
uw e-mailclient. I Bekijk Picasa- foto's 
of YouTube-filmpjes 
gewoon in uw mail Tip 06: Extra schijfruimte LTUD Met een Gmail-account beschikt u over ontzettend veel opslagcapaciteit, 
waarvan de meeste personen slechts een fractie gebruiken voor het ar- 
chiveren van e-mail. Het resterende gedeelte kunt u via een trucje als ex- 
tra virtuele schijf gebruiken. Hierin kunt u allerlei data kwijt, zoals video's, 
foto's en tekstbestanden. Surf naar www.viksoe.dk/code/gmail.htm en 
download het programma Gmail Drive. Open vervolgens Deze compu- 
ter. U ziet dat er 
een extra schijfsta- 
tionistoegevoegd. 

9 Tip 6 Log in 

met uw ac- 
countgegevens 
en beschik over 
extra schijf- 
ruimte. 0- t . ■ — - 


. GM?.iDrve 
* 


_ TIPS & TRUCS 73 n CMAIL-OPTIES Klik op Gmail Drive en vul uw accountgegevens van Gmail in. Houd 
er overigens wel rekening mee dat deze applicatie niet door Google is 
ontwikkeld. Als het internetbedrijf besluit om de software te blokkeren, 
dan kunt u niet meer bij uw gegevens komen. Plaats om die reden nooit 
belangrijke bestanden op het virtuele schijfstation. Tip 07: Gadg e ts in G mail nrg: Gadgets zijn kleine applicaties die een specifieke functie vervullen, zo- 
als het tonen van het weerbericht of het nieuws of het spelen van een 
spelletje. U importeert ze vrij eenvoudig aan de linkerkant in de zijbalk. 
Ga naar Instellingen Labs en schakel helemaal onderaan de optie 
Willekeurige gadget toevoegen via URL in. Sla daarna de wijzi- 
gingen op en ga opnieuw naar Instellingen. Er is een nieuw tabblad 
in het menu bijgekomen, namelijk Gadgets. Via een url voegt u nu klei- 
ne applicaties toe. Surf naar www.google.com/ig/directory?synd=open 
en kies een leuke gadget uit het grote aanbod. Klik op de knop Toe- 
voegen aan uw webpagina en Code ophalen. Selecteer dan de 
tweede url in de html-code tot en met 'xmP (zie afbeelding) en kopi- 
eer deze in het lege invoerveld van Gmail. Helaas is de zijbalk van de 
e-maildienst statisch, waardoor u bij de meeste gadgets met schuif- 
knoppen moet werken. L7Z1 „ 


» "w. •«.»«?. 
© Tip 7 Kopieer hetjuiste gedeelte van de html-code naar Gmail. Tip 08: Windo ws Live H otmail [LOT Via de gadgetoptie uit de vorige tip is het mogelijk om in Gmail zelfs uw 
Windows Live Hotmail-account te bekijken. Ga naar Instellingen, Gad- 
gets en typ de volgende link in het invoerveld: http://lovemygadget. 
com/hotmail/hotmail.xml. Klik daarna op Toevoegen, waarna u in 
de zijbalk eenvoudig inlogt op uw Hotmail-account. Overigens is het ook 
mogelijk om alle e-mailberichten van andere accounts op normale wijze 
te importeren in Gmail. Hiervoor gaat u naar Instellingen, Accounts 
en import en bij E-mailberichten en contactpersonen importe- 
ren vult u de gevraagde gegevens in. Tip 09: E xtra gadgets Toegegeven, gadgets toevoegen via een url is niet bepaald een een- 
voudige methode. In de online e-maildienst zijn twee nuttige gadgets 
voorgeprogrammeerd die u wel op een gemakkelijke manier imple- menteert. Dat zijn Google Agenda en Google Documenten. U ziet dank- 
zij deze gadgets binnen een oogopslag uw meest recente afspraken en 
uw favoriete tekstbestanden. Ga naar Instellingen, Labs en schakel 
onderin de twee opties Gadget voor Google Agenda en Gadget 
voor Google Documenten in. Klik ten slotte op de knop Wijzigin- 
gen opslaan. Tip 10: S neltoetsen QI Via het toetsenbord voert u veel sneller handelingen uit dan wanneer 
u telkens switcht naar de muis. Om met het toetsenbord te kunnen 
werken, moet u eerst de functie activeren. Ga naar Instellingen, Al- 
gemeen, selecteer de optie Sneltoetsen inschakelen en sla de wij- 
zigingen op. U opent bijvoorbeeld met 'c' een nieuw bericht en u stuurt 
met 'f een antwoord naar de verzender. U koppelt ook eenvoudig een 
andere toets aan een bepaalde handeling. Ga naar Instellingen, Labs 
en zorg dat de optie Aangepaste sneltoetsen is ingeschakeld. Sla de 
wijzigingen op en navigeer opnieuw naar Instellingen. Er is een nieuw 
tabblad bijgekomen, namelijk Sneltoetsen. Als u hierop klikt, verschijnt 
er een lijst met handelingen die u naar eigen inzicht aanpast. Eventueel 
voegt u bij bepaalde handelingen ook een tweede sneltoets toe. Sluit af 
met Wijzigingen opslaan. BJ3 • ••«■. "«■ Gei H 


'i«'«: , ,-«i'w 

© Tip 10 U kunt aan alle handelingen een tweede 
sneltoets koppelen. Tip 11: La bels LTPJ U hangt gemakkelijk labels aan uw e-mails, waarmee u snel berichten 
terugvindt die in een bepaalde categorie vallen. Via het linkermenu sor- 
teert u het berichtenvenster op een willekeurige label. Maar ook met 
het toetsenbord is dat mogelijk. Ga naar Instellingen, Labs en schakel 
de optie Ga naar label in. Sla daarna de wijzigingen op en zorg ervoor 
dat de functie sneltoetsen is ingeschakeld (zie vorige tip). Druk achter- 
eenvolgens de toetsen g, I en typ in het pop-upvenster de naam van het 
betreffende label. Ga naar Zakelijk Annulerenl © Tip 11 Razendsnel e-mailberichten vinden die onder 
dezelfde label vallen. 74 TIPS&TRUCS CMAIL-OPTIES ss Tip 12: Markeren als gelezen ff Tip 14: Berichten vertalen r Als u een aantal e-mailberichten in een ander account hebt bekeken, 
dan is het handig als u ze markeert als gelezen. Deze functie zit ver- 
borgen onder de knop Meer acties. Dat kan veel gemakkelijker! Schakel 
de knop Markeren als gelezen in, Ga daarvoor naar tnsteliingen, 
Labs. Nadat u de wijzigingen hebt opgeslagen, staat de zojuist toege- 
voegde functie bovenaan in de knoppenbalk. Tip 13: N ieuwe e-mail LTTJJJ Waarschijnlijk hebt u niet continu Gmail openstaan in uw browser, maar 
vindt u het toch handig om op de hoogte te blijven van nieuwe e-mail. 
Het hulpprogramma Gmail Notifier helpt u hierbij. Ga naar http://tool 
bar.google.com/gmail-helper/notifier_windows.html en klik op de knop 
Download Gmail Notifier for Windows. Doorloop de installatiepro- 
cedure en log in met uw inloggegevens. Rechtsonder in het systeemvak 
nestelt zich een witte envelop. Deze wordt blauw zodra u een nieuw be- 
nefit hebt. Bovendien verschijnt enkele seconden de afzender in beeld 
met een gedeelte van het bericht. Een andere optie is om Google Talk te 
installeren. Dit chatprogramma geeft namelijk eveneens aan of u nieuwe 
e-mail hebt ontvangen. M - 1 of 2 - 11: 17 Wendy Specker 

Gefelrciteerd 

Hey Marco, & ntje e»wi feta t eren metje nemte baen' Ga 

xo door' Met vrieridc&e greet _J,T.fj_v © Tip 13 Blijf op 
de hoogte van 
nieuwe e-mail. Als u veel berichten in een andere taal ontvangt, is het wellicht han- 
dig als Gmail de berichten voor u vertaalt naar het Nederlands. Ga naar 
Instellingen, Labs en schakel de optie Berichtvertaling in. Sla de 
wijzigingen op en open een bericht in een vreemde taal. Controleer bo- 
venaan of de juiste taal is geselecteerd en klik op Bericht vertalen. 
In het e-mailvenster leest u vervolgens de Nederlandse weergave van 
de tekst. 

(geen onderwerp) *.«*•«(■ IM L>W UM Tr »a i> •* 

«H . l Mwi pWgnmwVWlpCNI 

MMhichtfMmt Mm «4 *•■•-.« i*:h 
FMwIMMMSMl 
O Tip \A Met een enkele muisklik vertaalt u dit Duitse 
e-mailbericht naar het Nederlands. Tip 15: Op vakantie! Vergeet u voor vakanties altijd een automatisch antwoord in te stellen? 
Dat is niet ontogisch, want vlak voor vertrek denkt u waarschijnlijk aan 
andere dingen, zoals uw koffer en reisbescheiden. Gelukkig bevat Gmail '" ' Gmail - InsuMlingen maitelditkhulzenggmalLcorn - Mozllla Firefox gesttnd Bejverten Be-td Sesdiiedem Sgt.\iu«»j Exfra H-b 
M Ginad - InsteUinocn • maikekJijkhutt... BPl Aandufding van 
geadresseerde: Fragmenten: Automatisch antwoord: 

-«:--:'<-- i.-— JUr* i-r ::- x . - - ■ ■• ■ - - 

Meg* inftumahe Codering van uitgaand 
bericht 

Bijlagen: © Geen aanduidingen 

Aanduidingen weetgeven - Geef een enkele pijl weer ( > ) wjot benchten die naar mijn adres zrjn -.erzonden {geen mailingliisi) en een 
dubbele pijl t ■ ) «or benchten die alieen aan mtj ztjn veizonden 

: v - Fiagmenten weergeven - Fr3gmenter. on het bench! «eergeven Lzoals bj ioeken op het «efc met Google; 
O Geen Fiagmenten - AHeen ondeiueip v<eergeien 


O Automatisch antwoord is uitgeschafceld 
■'.■■ Automatisch antwoord is ingeschakeld 
Eerste dag 15 januan 2010 Laatstedag 29januari2010 Onderwerp: afeezHj 
Bericht Beste heer r me«tou* 

Van 15 I'm 29 januait ben ik afwesig Vanaf 30 

januan| ben rk er iveer en zal ik mijn mal 

beantnooiden Voor dnngende zaken kuni u 

contact opnemen op mijn mobieie nummer v 

f_j Alleen een antwoord semen naar personen die in mijn lijst met contactpersonen voorkomen 

■ v Gebruik standaardtekstcodering voor uitgaande berichten 

■ " Unicode-codering (UTF-8) gebruiken voor uitgaande berichten 

Geavanceerde bijlagefuncties - Bakijk ce vcortgangsbaiken wanneer ie bestanoen 3an benchten tcevoegt en ■.oeg mewtere 

eestanden meens toe Hiei\ooi B Rash vereist t.'.e=t mformafte 
Eenvoudige bijlagefuncties - Bestanden een voor een loesoegen en geen voortgsnasbalken weerg#*en ■.V.;;i3-ng^iic;sl3a- -irUe £'- Voeg een gepefsonaliseerd-! tundiofconiny toe aan al |* ulgaanae benchten Niger i..'. m-.;r.-- © Tip 15 Laat Gmail weten wanneer u op vakantie gaat. I/20H* TIPS&TRUCS 75 88 GMAIL-OPJIES een mogelijkheid otn een begin- en einddatum van uw vakantie aan te 
geven. Hierdoor hebt u vooraf alle tijd om een automatisch antwoord in 
te stellen, Ga naar Instellingen, Labs en schakel de optie Vakantie! 
in. Klik op de knop Wijzigingen opslaan en ga opnieuw naar Instel- 
lingen. Scrol op het tabblad Algemeen naar beneden tot u de optie 
Automatisch antwoord tegenkomt. Vul hier de data van uw vakantie in 
en laat een persoonlijk bericht achter. » Omail Notifier loot via 
het systeemvak weten 
ofu nieuwe post hebt Tip 16: M uisbewegingen Als u razendsnel wilt navigeren tussen e-mailberichten in Gmail, dan 
schakelt u de functie Muisbewegingen in. Dat regelt u via Instellingen 
en Labs. Open een willekeurig e-mailbericht. Houd de rechtermuisknop 
ingedrukt en beweeg naar rechts. Het volgende e-mailbericht wordt ge- 
opend. Beweeg naar links om het vorige bericht te lezen en beweeg 
omhoog om terug te keren naar het hoofdscherm. Tip 17: Standaardantwoorden y 1 1 1 1 

Soms komt het voor dat u vaak hetzelfde antwoord moet sturen. Wan- 
neer u bijvoorbeeld een product hebt geplaatst op een veilingsite en u 
krijgt veel readies, is het erg vervelend om telkens hetzelfde bericht 
te typen. Daar hebben de makers van Gmail wat op bedacht! Ga naar 
Instellingen, Labs en schakel de functie Standaardantwoorden Gmail Agen da Gm il Rgadei He< internet niee; i in. Maak een nieuw bericht aan en klik bovenaan op Standaardant- 
woord. Bedenk een toepasselijke naam. Als u de tekst weer nodig hebt, 
dan plaatst u die via Standaardantwoord en Invoegen in het bericht. Tip 18: Spijt? (1) JEE Ooit weleens 's nachts in een impulsieve bui een e-mail verstuurd, waar 
u de volgende ochtend zeer veel spijt van had? Schakel dan de optie 
Mail Goggles in, dat u vindt onder Instellingen en Labs. U configureert 
het hulpmiddel bij Instellingen en Algemeen. Geef bijvoorbeeld aan dat 
u 's nachts tussen twaalf en zes uur eerst een rekensommetje moet op- 
lossen, voordat u kunt e-mailen. De gedachte hierachter is natuurlijk dat 
wanneer u niet in staat bent om de som op te lossen, u ook niet in staat 
wordt geacht om een fatsoenlijke e-mail op te stellen. U bepaalt zelf de 
moeilijkheidsgraad van de rekensom. 


© Tip 18Neem uzelfin bescherming tegen een dronken bui en 
schakel de functie Mail Goggles in. Tip 19: Spijt? (2) a Google gaat er kennelijk vanuit dat veel van zijn gebruikers ondoordach- 
te e-mails versturen. De e-mailclient bevat namelijk een mogelijkheid om 
na het verzenden van het bericht de e-mail weer terug te halen, mits dat 
binnen een tijdsbestek van maximaal tien seconden gebeurt. Ga naar In- 
stellingen, Labs en schakel de optie Verzenden ongedaan maken 
in. Klik op de knop Wijzigingen. Voortaan hebt u heel kort de tijd om 
uw mail terug te halen. lestllpsenltucj@gmail.com I 1 I BwKhteroeonMtM ZMkcn op km web iffi""?* "wr«Ytn Nleuw bericht 

Postvak IN 
Mel stei A 

Verzonden benchten 

Tips & Tmcs 
nogJST 

Taken 
• • Maikel Dijkhuizen 
Zoeken loevoegen of uilr 

Snelkoppelingen 
inbox 

SneHnawo leeveeooi 

Een wend uitnodigen 
Gmail geven aan 

J l ■':-;-; .czt'zf | 
50 >eiterwO VeizMiden Na otsasn VetwfJeien Concept is automalisch opgeslagen op 14.29 (0 mmuten geledenl 

Aan: 

Cc toevoegen I Bcc tgevpeoen d? I « Platte lekat Onderweip: 

J Bestand loevoegen als bijlane Slandaardantwooiden t 
Opslaan 

steftdaara 'antwoord. . 
Geachte heet/mevTouw 

Helaas is het artikel momenleel uilvetkocht Als we het we?' in vootiaad hebben neem \k contact met u op 

Met vriendelijke gtoeten 

Maikel Dijkhuizen S pelling conlfoleren i '.u opslaan v-fwiicfefefi Concept is automatisch opgeslagen op 14:29 (0 minuten geleden) O Tip 17 Een nuttige optie is om standaardantwoorden op te slaan. 76 TIPS & TRUCS ■ GMAIL-OPTIES 88 
Tip 23: S pelletje Snake © Tip 19 Klik op de knop Ongedaan maken en 
haal de e-mail terug! Tip 20: Pdf-bestanden openen Bij de meeste e-mailclients hebt u een extern programma nodig om pdf- 
bestanden te openen, zoals Adobe Reader. In Gmail opent u ze heel een- 
voudig zonder dat u het bestand hoeft te downloaden of extra software 
hoeft te installeren. Zodra u een pdf-bestand hebt ontvangen, klikt u op 
Weergeven. Hierna opent Google Documenten in een nieuw venster 
de juiste pdf-weergave. Ti p 21: M eerdere adressen si Ale accounts afmelden 
Ale accounts nu controi»en Als u meerdere Gmail-adressen gebruikt, dan is het uitermate handig 
als u ze in een venster beheert. Dat gaat heel gemakkelijk met de Fire- 
fox add-on Gmail Manager. Als u Firefox niet gebruikt, dan downloadt u 
deze browser vanaf www.mozilla-europe.org/nl/firefox. Surf naar https:// 
addons.mozilla.org/nl/firefox/addon/1320. Klik op de groene knop Aan 
Firefox toevoegen. Klik vervolgens op Toestaan en Nu installeren. 

Herstart uw browser en 
klik rechtsonder in de sta- 
tusbalk op de grijze letter 
M. Via de knop Toevoegen 
voert u de gegevens in van 
zoveel accounts als u wilt. © Tip 21 Switch simpel 
tussen meerdere 
accounts met Gmail 
Manager. Gesetecteerde account afinekten 
Nu op rueuwe benchten control en 
testtipsentrucs@q ma llxo in 

Computer to talaal <5gmai, com 
wrebmereldiSgniail.com 


o M 
o M 


Jgpbslte be?oeken 
Optics... i M testfcpsen trues ©gmaii.com Tip 22: V ersleutelde Gmail DJ Gmail werkt ook uitstekend met het https-protocol, waardoor uw e-mail- 
client is versleuteld op basis van ssl. Hierdoor is het voor buitenstaanders 
moeilijker is om uw e-mailverkeer te onderscheppen. Deze mogelijkheid 
wordt helaas nog niet standaard toegepast door Google, omdat het extra 
rekenkracht vraagt van de servers. Wei kunt u bij Instellingen en Algemeen 
aangeven dat u altijd het veiligere protocol wilt gebruiken. Als Gmail vervol- 
gens opnieuw is geladen, maakt u gebruik van de versleuteling. U kunt dat 
zien aan het hangslotje rechtsonder in de statusbalk van de browser. Kent u het klassieke spelletje Snake nog? Het doel is binnen een be- 
paald veld 'voedsel' voor de slang te pakken, waardoor hij steeds lan- 
ger wordt. Hierbij mogen de randen en het eigen lichaam niet worden 
aangeraakt. Ook eens proberen? Zorg ervoor dat de functie Sneltoetsen 
(zie tip 10) is ingeschakeld. Ga vervolgens naar Instellingen, Labs en 
selecteer de optie Old Snakey . In het hoofdvenster start u vervolgens 
met de toets '&' het spelletje. Old 


Snakey. 


■■ 
■■ 
■■ 
■■ 


■■ ■■ 


■■ 


■■■■ ■■■■ ■■ 


■■ 


■■■■ ■■■■ ■■ 


■■ 


■■■■ ■ ■■■ ■■ 


■■ 


■■■■ ■■■■ ■■ 


■■ 


■■■■ ■■■■ 


■■ 


■■■■ ■■■■ ■■ 


■■ 


■■■■ ■■■■ ■■ 


■■ 


■■■■ ■■■■ ■■ 


■■ 


■■ ■■ ■ 


■■ 
■■ 
■■ 
■■ 
■■ 


■■ 


■■ 


■ 


■■ 
■■ 
■■ 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a 


<-Mn»H)e» Cru* cce* 1 ppjsBsefs c"if -fctaaUe* 1 :c ?e wstflCW t.Tii? iwwirt*r tttc AMttlMfcl lnantiaaKl Score: 30 © Tip 23 Het heeft geen enkele functie binnen Gmail, 
maar dat maakt het spelletje Snake niet minder leuk! Tip 24: E-mail doorsturen Als u Gmail een tijdje links laat liggen, dan stuurt u binnenkomende 
e-mail eenvoudig door naar een ander e-mailadres. Navigeer naar In- 
stellingen, Doorsturen, POP/IMAP en selecteer de optie Een kopie 
van binnenkomende mail doorsturen naar. Vul vervolgens een 
e-mailadres in en geef aan of Gmail een kopie moet bewaren. Klik als 
laatste op de knop Wijzigingen opslaan. Tip 25: Gmail beta ff Maar liefst vijf jaar duurde het voordat de makers het beta-etiket van 
Gmail afhaalden. Hoewel Google erom bekend staat dat het zijn produc- 
ten lang in de betafase houdt, was dit wel erg lang. Voor gebruikers 
die erg aan de grijze letters 'BETA' onder het Gmail-logo gehecht zijn 
geraakt, introduceerde de ontwikkelaars een optie om deze tekst terug 
te halen. Ga naar Instellingen, Labs en schakel de functie Terug naar 
de beta in. Klik ten slotte op de knop Wijzigingen opslaan. Gm Terug naar de beta 

Bewwjeci de gemoedsnjst door de vertiounrje. 
twtastickof vieer op hel GmsiMogo te piakketi 'j Imchakelen 
Uitschakelen O Tip 25 Google houdt rekening met gebruikers van 
het eerste uur. TIPS & TRUCS 77 
GRATIS FOTOBEWERKINGSTOOLS DIRK SCHOOFS Gratis foto's bewerken 

De beste 25 one trick pony's! De sleutel tot het succes van gratis software 
is dat deze vaak is gespecialiseerd in een 
kunstje en daar heel goed in is. Ook op 
het gebied van fotobewerking is er veel 
leuke gespecialiseerde freeware te vinden. 
De top 25 tools vindt u hier! Tip 01: Fa stStone Image Viewer Boodschappenlijst: 
Dit is een volwassen, soepel draaiend programma dat initieel bedoeld 
was om snel door afbeeldingen te bladeren en die te bekijken. Wan- 
neer u de muisaanwijzer naar de rand van het scherm beweegt, krijgt u 
alle exif-informatie te zien. FastStone Image Viewer ondersteunt behal- 
ve alle gewone grafische formaten, ook alle courante raw-indelingen. 
Het programma werkt in het Nederlands en bevat filters om beelden te 
optimaliseren of om die om te zetten in sepia of zwart-wit. Het maken 
van contactvellen, diapresentaties met muziek of het converteren 
van meerdere afbeeldingen naar een ander formaat verloopt bijzon- 
der soepel. 

FastStone Image Viewer 3.9, www.faststone.org 
(Windows 2000/XP/Vista, 3,9 MB) mm ■ 
© Tip 1 Van iedere foto kunt u afzonderlijk het histogram en 
de exif-informatie bekijken. Tip 02: IrfanView IrfanView herkent meer dan 400 verschillende indelingen, waaron- 
der een aantal exotische beeldformaten zoals MrSlD, Amiga IFF en 
Nokia LogoManager. Bovendien ondersteunt deze freeware ook veel 
geluids- en videoformaten. IrfanView is onze freeware-favoriet als 
het gaat om via groepsbewerkingen een heleboel foto's te bewer- 
ken. Het kan niet alleen uitstekend foto's herbenoemen, maar ook 
schalen, de resolutie aanpassen en omzetten naar grijswaarden. 
IrfanView kan overigens prima overweg met plug-ins die bedoeld zijn 
voor Photoshop. 

IrfanView 4.25, www.irfanview.com (Windows 98/2000/XP/ 
Vista, 1,3 MB) 78 TIPS&TRUCS- i 2010 
© Tip 2 Ook subtiele kleurcorrectie is mogelijk in het programma 
van de Bosnier Irfan Skiljan. I Een exotisch formoot? 
Crote ko ns dot IrfonView 
het ondersteunt Ti p 03: MioToolbox ff MioPlanet biedt met MioToolbox en set van vier gratis grafische tools. 
Met de Color Picker kunt u van iedere kleur de html-code bekijken en kopi- 
eren. Webdesigners gebruiken die code bij de opbouw van webpagina's. 
Er is ook een verticale en horizontale liniaal om de pixelafstanden op het 
scherm te meten. Met de tool Screen Capture kopieert u een deel van het 
werkvlak naar het klembord. Ten slotte is er een handige loep waarmee u 
kunt inzoomen op de zone waar de muisaanwijzer zich bevindt. 
MioToolbox 4.01, www.mioplanet.com (Windows 98/ME/ 
NT4/2000/XP/Vista, 964 kB) 3D £3 Horizontal Rule* Pacini '-.-' Screen Capuir Macntne Ld 
Coin 


* 


■ CC -56 =3 
* ■••••••■ I 204, 103. SI J 

| 204 | 102 | 51 


Palette 


T 
H 
' 
1 


- 


. 


H 

Custom Palette "I I'r '"l""l" 

3» ace O Tip 3 Zo'n mooie set bureaubladgereedschap kunt u 
niet laten liggen. GRATIS FOTOBEWERKINGSTOOLS Tip 04: Imagelys Picture Styles 
Dit is een perfecte tool om naadloze structuren en patronen te creeren. 
Het programma bevat al meer dan 900 texturen die u zelf kunt aan- 
passen. Op de site mag u trouwens nog meer texturen downloaden. 
Deze patronen kunt u toepassen als bureaubladachtergrond of als ach- 
tergrond voor webpagina's. Wilt u een fragment graniet, kurk of spons? 
Nog veel mooier vonden we de effecten die we konden toepassen op 
afbeeldingen die we zelf inlaadden. Hiermee maakt u naadloze patronen 
van foto's. Bovendien kunt u de spectaculaire effecten ook gewoon los- 
laten op eigen foto's. 

Imagelys Picture Styles 5.3, www.imagelys.com (Windows 
NT/2000/XP/Vista/7, 17,5 MB) 
O Tip 4 We passen het effect Fire toe op een van 
onze eigen foto's. Tip 05: Image.. nfoCards [J Met dit programma voorziet u uw afbeeldingen van copyrightgegevens. 
De 'personal edition' is gratis. U kunt daarmee telkens een foto voorzien 
van verborgen informatiekaartjes. In iedere foto is het mogelijk om vier 
soorten kaarten te verstoppen: een beschrijving, een e-card, een collec- 
tiekaart en een copyrightkaart. Van iedere soort mag u een onbeperkt 
aantal sjablonen aanmaken. Achteraf haalt u met Image.lnfoCards de in- 
formatie op deze kaarten weer tevoorschijn. De gemarkeerde afbeeldin- 
gen kunnen zelfs worden getraceerd met HC-gevoelige software. Image. 
InfoCards ondersteunt jpg, gif en png. 
Image.lnfoCards Publisher Personal Ed. 2.1, www.image- 
infocards.com (Windows98/2000/XP, 457 kB) 1 
C3D--J 9 Tip 5 Deze 
copyrightkaart 
wordt verbor- 
gen in de foto. 1/2010- TIPS &TRUCS 79 
GRATIS FOTOBEWERKINGSTOOLS Tip 06: Jalbum [I U hoeft geen cent uit te geven om prachtige webgalerijen te maken. Het 
gratis programma Jalbum is heerlijk eenvoudig in gebruik. U stelt de in- 
teractieve galerij samen en uploadt deze rechtstreeks naar het internet. 
Daarbij hebt u de keuze uit een onuitputtelijke bron van nieuwe skins. 
Dat komt omdat een enthousiaste gemeenschap Jalbum-gebruikers 
voortdurend nieuwe skins creeert om daarna op de site ter beschikking 
te stellen. Bovendien krijgt u nog er nog eens gratis 30 MB webruimte 
bovenop om 200 webfoto's te publiceren. Wilt u Never een andere ser- 
ver gebruiken, dan kan dat ook. 

Jalbum 8.5.1, http://jalbum.net (Mac OS vanaf 10.3.9, Linux, 
Windows 95/98/NT/ME/2000/XP/Vista, 13,7 MB) 
© Tip6Zonder enige voorkennis maakt en publiceert u met 
Jalbum prachtige webalbums. Tip 07: Foto-Mosaik-Edda Onder het motto 'vele kleintjes maken een grote' stelt dit programma 
met honderden of zelfs duizenden kleinere afbeeldingen een groot 
fotomozaiek samen. Eerst legt u de fotodatabank aan waar het pro- 
gramma alle tegeltjes uit zal plukken. Daarna opent u de afbeelding die 
getranslormeerd moet worden tot een mozaiekplaatje. Het is mogelijk 
om automatisch een cvs-spreadsheet te laten samenstellen, waarin de 
bronverwijzingen zijn opgenomen van de miniatuurafbeeldingen. Is de 
mozaiek eenmaal samengesteld, dan kunt u de afbeelding tot in detail 
bekijken met Zoomview. 
Foto-Mosaik-Edda 5.5, www.sixdots.de 
(Windows 9x/NT/2000/XP/Vista, 1447 kB) Foto-Mosaik-Edda 
• ssszzssxsssar" «»-.■—■- 1 E'srs »»■■—' i «■»- 1 l © Tip 7Stel foto's samen op basis van kleinere fotootjes met 
Foto-Mosaik-Edda. Tip 08 : VisualRinominaFile 1.1 ff Digitale camera's zijn niet handig in het benoemen van opnamen. 
VisualRinominaFile doet slechts een ding: het verandert elementen 
in de namen van de afbeeldingsbestanden zodat u alsnog betekenis- 
volle namen krijgt. 

VisualRinominaFile 1.1, http://xoomer.virgilio.it/softwarebasile/ 
Home_en.html (Windows 2000/XP/Vista, 755 kB) Step 3 Execute fillers fie names IUG10023JPG 
MG10024.JPG 
MG10025JPG 
MG10026.JPG 
MG10027.JPG Modified die names 
111 . Summer 2007 - WG10023JKI 
Summer 2007 BXG10024.(po 
Summer 2007 IMG10025JI10 
Summer 2007 MG10026Jpg 
Summer 2007 rMG10027.|»o «Back Go! Cancel © Tip 8 U kunt de oorspronkelijke naam in de nieuwe 
integreren of u kunt een compleet nieuwe naam en 
volgnummer laten plaatsen. Tip 09: JPGDateChanger CI Sommige applicaties zoals Windows Photo Gallery in Vista wijzigen 
bij afbeeldingbestanden de datum van de laatste aanpassing als u de 
Rotate-knop gebruikt. Met JPGDateChanger herstelt u de aanmaakda- 
tum en de datum van laatste wijziging op basis van de exif-gegevens die 
bij iedere foto zitten. Deze freeware werkt alleen met jpeg-bestanden. 
Sleep de bestanden op het venster en klaar. 

JPGDateChanger 1.1, www.codeproject.com/KB/applications/JPG 
DateChanger.aspx (Windows XP/Vista, 755 kB) I JPGDateChanger o Drop JPG tiles on this window lo change their last modified date 
with the date stored in EXIF tag DateTimeOriginal Diopped 1 jpg tiles, changed date tor 1 tiles 
Keep Window on Top 
Process Subfolders Date lo Change: |iffliiP(irS?l Copyright 2008-2009 Damit Valiulin C Undo Exit © Tip 9 Herstel datumaanduiding op basis van de exif-gegevens. Tip 10: Color Picker Tool Open de Color Picker Tool en klik op het pipet. Daarna houdt u de lin- 
kermuisknop ingedrukt en beweegt u het pipet over om het even welk 
object op het scherm. Color Picker Tool toont de kleurcode in html en 
in RGB. De interface is zeer simpel. Het programma is bijzonder licht en 
daardoor razendsnel en er verschijnen ook nergens advertenties. 
uToolbox Color Picker Tool, www.utoolbox.com/tools/colorpick 
er.html (Windows 9x/NT/Me/2000/XP/Vista, 9 kB) 80 TIPS&TRUCS- 12010 
© Tip 10 Met deze tool analyseert u iedere kleur die op uw 
scherm verschijnt. Tip 11: BorderMaker mm Een interessant Nederlands programma om smaakvolle randen om 
een foto te plaatsen is BorderMaker. Verwacht geen artistieke, frivole 
kaders, maar eenvoudige gekleurde, witte, zwarte, halftransparante, 
rechte of afgeronde randen. Bovendien kunt u in de rand een stukje 
tekst invoeren; dat kan bijvoorbeeld exif-informatie zijn. Tegelijk is het 
mogelijk om afbeeldingen te verkleinen tot webproporties en als u dat 
wilt, plaatst BorderMaker zelfs waterwerken. BorderMaker is een java- 
programma dat zowel op Mac als Windows draait. 
BorderMaker 4.0, www.bordermaker.nl 
(platformonafhankelijk, 4 MB) 
© Tip 11 U kunt verschillende kaders over elkaar plaatsen met 
BorderMaker. Tip 12: Posteriza Stel posters samen op basis van afdrukken op A4-papier. Kies een tekst, 
plaats een fotoachtergrond en voeg nog een kadertje toe. Het program- 
ma plaatst zelf de paskruisjes om de afbeeldingen uit te snijden en perfect 
tegen elkaar te lijmen. Uiteraard maakt u met dit product geen kunstpos- 
ters, maar dit is een uitstekende oplossing om uzelf te behelpen. 
Posteriza 1.1.1, www.posteriza.com 
(Windows 9x/NT/Me/2000/XP/2003, 650 kB) GRATIS FOTOBEWERKINGSTOOLS =s«»™=- 

© Tip 12 Deze poster drukken we af op vier A4'tjes. I Mook snel een leuk 
filmpje yon uw foto's 
met PhotoFilmStrip Tip 13: Calibrize Om zeker te zijn van de kleuren van afbeeldingen moet u uiteraard op 
de weergave van uw beeldscherm kunnen vertrouwen. Dat is de reden 
dat u uw monitor regelmatig moet kalibreren. Calibrize werkt zowel bij 
crt- als Icd-schermen en zelfs bij beamers. Met dit programma stelt u 
het contrast, witpunt en de gamma van uw scherm in. Deze instellingen 
worden bewaard in een ICC-beeldschermprofiel. 
Calibrize 2.0, www.calibrize.com (Windows XP/Vista, 1,2 MB) 
Step?: gin [lings MO onr U? nV d«a ' n« bn*™o> ccM>d rt Vw 
color/ive 

ftjin! yout hamt ontnc. 
- © Tip 13 Volg de instructies om het beeldscherm te kalibreren 
in drie eenvoudige stappen. Tip 14: PhotoFilmStrip Dit programma blinkt uit in eenvoud om kleine filmpjes te maken van fo- 
to's. Verander de volgorde, voeg effecten toe en zet er een soundtrack 
onder. In minder dan tien minuten maakt u een prachtige diashow die I/2010-TIPS&TRUCS 81 
GRATIS FOTOBEWERKINGSTOOLS u kunt uitvoeren in verschillende voorgedefinieerde uitvoerprofielen, 
waaronder dvd en zelfs full HD met een resolutie van 1920 x 1080. Deze 
freeware beschikt over een ingebouwde Xvid-encoder zodat de gebrui- 
ker geen afzonderlijke codec hoeft te downloaden en installeren. 
PhotoFilmStrip 1.2, www.photofilmstrip.org 
(Windows en Linux, 15 MB) 6 Li 


(Ml 

_ 


a*. 

■£ 


+ 


• 


® Tip 14 U kunt de afbeeldingen ook van subtitels voorzien 
met PhotoFilmStrip. Tip 15: Picasa ff Picasa is een geweldige Google-toepassing om uw fotodatabase zonder 
veel gedoe te optimaliseren en organiseren. Verwachtgeen bewerkings- 
mogelijkheden a la Photoshop, maar de thuisgebruiker heeft hiermee 
wel een programma in huis waar hij onmiddellijk, zonder studie, mee aan 
de slag kan. Bovendien kunt u gemakkelijk webalbums uploaden en kiek- 
jes via Google Maps vastpinnen op de locatie waar u ze hebt geschoten. 
De laatste versie, Picasa 3.5, is er nog niet in het Nederlands. Als u niet 
kunt wachten op de Nederlandse update mag u wel al de Amerikaanse 
editie downloaden. Op die manier geniet u van de nieuwe functionaliteit 
die de gezichten in uw afbeeldingen scant en herkent. 
Picasa 3.5, http://picasa.google.com 
(Mac OS, Linux, Windows XP/Vista/7, 9,7 MB) l -.- 
* 1-K'IBti 

£HEI2 O Tip 15 Gelaatsherkenning neemt veel tijd in beslag, 
maar het loont de moeite. Tip_16: ResizeMyPhotos ResizeMyPhotos is enorm handig om snel een aantal foto's in een keer 
te verkleinen. Het programma is heel basic. Het nestelt zich in het con- 
textmenu van de Verkenner. Selecteer de foto's die moeten krimpen, 
klik er op met de rechtermuisknop en laad de juiste foto's in. 
ResizeMyPhotos 0.1.0.0, http://resizemyphotos.shprod.net 
(Windows 9x/XP/Vista, 449 kB) 
Reii?* opiiont 

Resire method }F* lo nged e dpc 

Naming method Add pieftx 

Image quafcty: Medk-m Oiftx* dkectof y: Same si otignal life- v| Pwfix/nifec IMiMd. 
Oually H Actewu S'-i IIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIII Clo:e © Tip 16 Tijdens de krimpoperatie stelt u meteen de 
compressiegraad in. Tip 17: SmillaEnlarger (pm Er bestaan honderden programma's om foto's te verkleinen, maar dit 
is er eentje om afbeeldingen te vergroten zonder dat de kwaliteit er al 
te zeer onder lijdt. SmillaEnlarger laat een aantal algoritmes op de af- 
beelding los waardoor het blokkerige beeld vermeden wordt tijdens de 
vergroting. Omdat iedere afbeelding anders is, kunt u met de schuifbal- 
ken DeNoise, Sharpness, Flatness en Dithering de opties regelen om de 
beste vergroting te genereren voordat u op de knop Calculate klikt. 
SmillaEnlarger 0.8, http://sourceforge.net/projects/imageenlarger 
(Windows 9x/XP/Vista, 9 MB) B3 
Dr iim-mBi^. IIMIUIIDMIllllll <•» 

■i— «... I 9. I © Tip 17Dankzij 
de voorvertoning 
weet u wat u 
te wachten staat. 82 TIPS&TRUCS- I .2010 
GRATIS FOTOBEWERKINGSTOOLS Tip 18 : JPEG & PNG Stripper IT Hebt u de ingebakken exif-informatie niet nodig, dan kunt u die rustig 
verwijderen. Exif-data zijn gegevens over net cameramodel en de ca- 
mera-instellingen zoals de sluitertijd en net diafragma. Deze stripper 
werkt alleen met jpeg- en png-bestanden. Veel plaats wint u er niet mee, 
maar misschien wilt u deze informatie gewoon niet vrijgeven. Wie wel 
de tijdgegevens in de toto's wil bewaren, kan de optie Preserve file date 
and times aanvinken. 

JPEG & PNG Stripper 1.5.0.34, www.steelbytes.com 
(vanaf Windows 95 tot Windows 7, 79,7 kB) O JPEG & PNG Stripper | Clear | Drag files onto this window to process 

J Preview only J Show Shrunk 

Preserve file date and times ' J Show Warnings Add To Explorer 

Ignore Readonly attributes J Show Errors Keep On-Top 

crtosersiHUDiiciKicturesibampie MCiuresiFr^^pirrirHoweTsjprr 
C:\Users\Publlc\Pictures\Sample Pictures\Garden.jpg [read file o 
C:\Users\Publlc\PictureslSample Pictures\Green Sea Turtle.jpg [i 
C:\Users\Public\Pictures\Sample PicturesUHumpback Whale.jpg [i 
C:\Users\Publlc\Pictures\Sample Plctures\Oryx Antelope.jpg [rea 
C:\Users\Publlc\Pictures\Sample PlcturesVfoco Toucan.jpg [read 
C:\Users\PubllcAPictures\Sample Pictures\Tree.jpg [read file ok a 
C\Users\Public\Plctures\Sample Pictures\Waterfall.jpg [read file 
C:\Users\Publlc\Pictures\Sample Pictures\Winter Leaves.jpg [rea 
[scanned M Image files, total 4 MB. shrunk 14 files, saved 141 KE 


© Tip 18 Met JPEG & PNG Stripper kunt u bij een massa beelden 
tegelijk de exif-gegevens verwijderen. Tip 19: Photos On Canvas Print Liefhebbers van afdrukken op doek lezen met dit programma exact hoe 
groot de foto op canvas kan worden. De resolutie-instellingen zijn im- 
mers anders dan bij afdrukken op papier. U laadt de foto in en het pro- 
gramma rekent de mogelijke afmetingen uit. U ziet in de tabel in een 
oogopslag tot waar u een uitstekende, goede of minder goede kwaliteit 
mag verwachten. 

Photos on Canvas Print Calculator 1.00, www.magnipic.com/ 
software/photos-on-canvas.asp (Windows, 3,52 MB) nv\Gnjpic 
DiBmonnon* 

A«pflCt il'.'Un 

Va. ifiijri 4ualll| (-iini uoiatDk 
QEtfatf OW> 220 X 333 cm 

w ui iu. R[(\G HJ P I C. c o n \ O Tip 19 Deze afbeeldingen kunnen we op meer dan 2 bij 3 
meter op canvas laten afdrukken. Tip 20: S10 RedEyes EC U kunt met dit digitaal vernuft afbeeldingen uitsnijden en contrast corri- 
geren, maar toch is het ons vooral te doen om de mogelijkheid om rode 
ogen te corrigeren. U maakt er het pupil niet zomaar donkerder mee. 
U behoudt de controle over de helderheid en kleur van de ogen. Voor 
drastische ingrepen is er zelfs een optie om ogen te vervangen. 
S10 RedEyes 3, www.s10soft.com 
(Windows 2000/XP/Vista, 262 kB) 
i Tip 20 Rode ogen lieten z/'ch nog nooit zo f\jn corrigeren. \ 510 RedEyes weet wel 
rood met die vervelende 
rode ogen Tip 2 1: Noiseware Community rr Vooral bij opnames met moeilijke lichtomstandigheden verschijnt er 
vaak ruis op afbeeldingen. Noiseware is een antiruisprogramma dat zo- 
wel als plug-in voor Photoshop als Lightroom komt. Gelukkig voor ons 
is er ook een standalone freeware-versie. Het is een bijzonder krachtig 
programma dat zowel monochroomruis als kleurruis onderdrukt. Dank- 
zij de regelaars vindt u het ideale compromis tussen ruisonderdrukking 
en scherpte. 

Noiseware Community Edition Standalone 2.6, www.imagenomic. 
com/do wnload_nwsa.aspx (Windows XP/Vista, 1,9 MB) rn jt ■ u w^^^^^^^^^^mtmmm^m^m O Tip 21 Met de freeware-versie kunt u in tegenstelling tot de 
commerciele versie geen batchbewerkingen uitvoeren. 84 TIPS STRUTS- 2010 Tip 2 2: Photobie Photobie ziet er als eenvoudige freeware uit, maar is dat beslist niet. De 
foto-editor ondersteunt lagen, animates, een flinke set filters en zelfs in 
beperkte mate 3D. Het grootste nadeel vinden wij de heel kleine knopjes 
die over de paletten verspreid zitten. Bovendien werkt de editor heel 
anders dan de gebruikelijke beeldbewerkers. Wanneer u bijvoorbeeld 
met het penseel iets aanbrengt op een afbeelding, plaatst Photobie dit 
automatisch op een nieuwe laag. Gelukkig staat er online een set tutori- 
als klaar om uw wegwijs te maken. 
Photobie 6, www.photobie.com (Windows XP/Vista, 10,2 MB) 
GRATIS FOTOBEWERKINGSTOOLS 
Lyi-Ll Ti p 24: Im a ge Analyzer ff Dit pareltje bevat functies om afbeeldingen te corrigeren die niet onder- 
doen voor die van de professionele pakketten. Met deze tool corrigeert 
u onder andere lokale contrasten, pakt u ruis aan en verwijdert u rode 
ogen. Natuurlijk is het mogelijk om afbeeldingen te schalen, te roteren 
en uit te snijden. Bovendien kunt u de meeste ingrepen fijnregelen. 
Image Analyzer 1.31, http://meesoft.com 
(Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7, 1,3 MB) 
© Tip 24 De curve om de helderheid te regelen laat zich bedie- 
nen zoals bij Photoshop. © Tip 22 De werkruimte van Photobie is niet erg overzichtelijk. Tip 23: R aw Therapee Dit is een goede tip voor de eigenaars van een spiegelreflexcamera die 
graag raw schieten. Raw Therapee is namelijk een aantrekkelijke raw- 
converter met uitstekende optimaliseringsmogelijkheden. Het biedt een 
prima beeldkwaliteit. Het programma ondersteunt alle functies die we 
van een raw-converter mogen verwachten: curven, schaduwen/hoog- 
lichten, verscherpen, ruisreductie en correctie van lensvervorming. Ook 
de snelheid van de bewerkingen is best aanvaardbaar. Raw Therapee 
beschikt zelfs over batchmogelijkheden. 
Raw Therapee 2.4.1, www.rawtherapee.com 
(Windows 2000/XP, Linux, 11,4 MB) 
Ti p 25: Fa ceMorpher Lite E De uitsmijter is een leuke tool om gezichten te morphen. U laadt twee 
gezichten in die frontaal zijn gefotografeerd, liefst tegen een egale ach- 
tergrond. U duidt aan waar de ogen, neus, mond en wenkbrauwen zijn. 
Eventueel kunt u nog het een en ander corrigeren. Het resultaat is een 
filmpje waarbij het ene gelaat naadloos overgaat in het andere. Met de 
gratis versie kunt u telkens een morph tussen twee afbeeldingen laten 
uitvoeren. Wilt u meer dan twee gezichten in elkaar laten vloeien, dan 
moet u overstappen naar de betaalde versie. 
FaceMorpher Lite 2.51, www.facemorpher.com 
(Windows 9x/ME/XP/2000/Vista, 5,1 MB) O 
© Tip 23 Op het vlak van interface lijkt Raw Therapee de 
mosterd te halen bij Lightroom. © Tip 25 Even de belangrijkste referentiepunten 
aanbrengen en klaar. I /20 ' -TIPS&TRUCS 85 »--« MASTERCLASS DENNIS CANDASOEBRATA MASTERCLASS 

Windows 7 ligt alweer enige tijd in de schappen. Op het gebied 
van map- en bestandsbeheer kent het nieuwe besturings- 
systeem aardig wat veranderingen. Gelukkig betekent dit niet 
dat u het niet meer naar uw hand kunt zetten. Voor gevorder- 
de gebruikers zijn er nog volop mogelijkheden, zoals u in deze 
Masterclass leest! Tip 01: Verkenner (1) Tip 02: Verkenner (2) U kunt ook speciale mappen in de Windows 
Verkenner openen. Denk hierbij aan de map- 
pen Netwerk, Documenten en Computer. 
Open de eigenschappen van de Windows Ver- 
kenner. Klik daarvoor met rechts op de knop 
van de Verkenner op de taakbalk en klik met 
rechts op de vermelding Windows Verken- 
ner, waarna u kiest voor Eigenschappen. 
Op het tabblad Snelkoppeling in het vak Masterclass Alle tips in Masterclass zijn van een zeer 
hoog niveau. Alleen voor de experts! Beginner Expert 3 Geen garantie Als u vaak wijzigingen in het register aan- 
brengt, zult u merken dat de registertips 
soms niet functioneren of een andere uit- 
werking hebben. De specifieke samenstel- 
ling van hard- en software zorgt ervoor dat 
sommige registeraanpassingen geen of een 
ander effect hebben. Omdat geen enkele 
computer dezelfde is, bestaat de kans dat 
niet alle tips werken. Houd hier dus rekening 
mee als u aan de slag gaat. Dat voorkomt on- 
nodigeteleurstelling, De Windows Verkenner is nog steeds beschik- 
baar in Windows 7. Als u die echter opent, wor- 
den automatisch de nieuwe bibliotheken ge- 
toond. Alles goed en wel, maar mogelijk wilt u 
geen bibliotheken zien (maar bijvoorbeeld een 
andere map). U kunt dit aanpassen. Klik met 
de rechtermuisknop op het pictogram van de 
Windows Verkenner (u vindt dit op de taakbalk) 
en klik weer met rechts op de Windows Ver- 
kenner. Kies Eigenschappen. Op het tabblad 
Snelkoppeling past u de waarde aan bij het 
vak Doel. Typ hier de map die u wilt openen bij 
het starten van de Windows Verkenner. Met de 
opdracht %windir%\explorer.exe c:\afbeeldin- 
gen opent u bijvoorbeeld de map Afbeeldingen 
op de C:\-schijf. 

Benaong 


DacaM: Vongeveniea 
"gmiii 


Sriekoppefcio Zc-vilbMa 
r WrtowiVtakanne, 
Doatiw 
Doeirwp 
Dm) 


Toeoaawig 
Begm*n« 
Snatwi 
Wvoeren. 
Ocroetkro. 


Geen 
jNOTMlwmUr "I 
De be*tanden en ««icen oo dew cwipute, wee 
Beaandetocalieoptnen Mdarpictoyam ' Gaavanoeerd 


OK | | AnJeian j 


O Tip 2 Pas de starteigenschappen van 
de Windows Verkenner aan. 
Favorieten 
H Bureaublad 
4 Downloads 
.. , Rccentc locaties 

.-, Bibliotheken 

Im Afbeeldingen 

•I Documenten 

Jl Munek 

H Video's 

♦4 Thuisgroep 

M Computer 
4a, OS (C: I 

u DATA w 
% Netwerk 

4 items 

•a * O Tip 1 U hoeft de Windows Verkenner niet standaard te openen met de bibliotheken. 86 TIPS&TRUCS- MASTERCLASS Doel geeft u de gewenste waarde op. Typ 
%windir%\explorer.exe ::{208D2C60- 

3AEA-1069-A2D7-08002B30309D} als u de 
map Netwerk wilt openen. Typ %windir%\ 
explorer.exe "{20D04FEO-3AEA-1 069- 

A2D8-08002B30309D} als u het onderdeel 
Computer wilt openen. Typ %windir%\ex- 
plorer.exe "{450D8FBA-AD25-1 1 D0-98A8- 
0800361 B11 03} als u de map Documenten 
wilt openen. Tevreden? Bevestig met een klik 
op OK. U kunt de situatie overigens altijd her- 
stellen. Om weer de Windows Verkenner met 
de bibliotheken te laten openen, typt u %Sy- 
stemRoot%\explorer.exe. Tip 03: Zoektermen 

Alles wat u in Windows 7 binnen mappen zoekt, 
wordt vastgelegd. Hebt u hieraan geen behoef- 
te (bijvoorbeeld omdat de computer in een 
openbare ruimte staat of u de machine deelt 
met anderen)? Schakel de zoekregistratie dan 
uit. Open het menu Start en typ in het zoekvak 
Gpedit.msc, gevolgd door een druk op Enter 
(alleen beschikbaar in Windows 7 Ultimate en 
Professional). Kies Gebruikersconfiguratte, 
Beheersjablonen, Windows-onderdelen, 
Windows Verkenner. In het vak rechts kiest 
u voor Recente zoektermen niet weerge- 
ven in zoekvak van Windows Verken- 
-."..i. hi - 

CED\ © Tip 3 Voorkom dat recente zoektermen 
warden getoond in de Windows Verkenner. ner. Kies voor Ingeschakeld en bevestig 
met een klik op OK. Het zoekvak geeft geen 
recente zoekopdrachten meer weer. Tip 04: Meer Op de nieuwe taakbalk van Windows 7 staan 
snelkoppelingen en programmaknoppen van 
actieve programma's door elkaar. Klikt u op 
een snelkoppeling om een programma te ope- 
nen, dan verandert deze in een knop voor een 
geopend venster. Stel dat u een nieuw venster 
van de Windows Verkenner wilt openen bij het 
navigeren door uw bestanden en mappen? Dat 
gaat eenvoudig: klik nogmaals op de knop van 
de Windows Verkenner op de taakbalk terwijl 
u de Shift-toets ingedrukt houdt. Er wordt een 
nieuw venster van hetzelfde programma ge- 
opend. Handig! Tip 05: Alles tonen Windows 7 verbergt lege schijfstations, onge- 
acht of ze wel of niet aanwezig zijn. Bijvoor- 
beeld een ingebouwde lezer voor geheugen- 
kaarten die op het moment dat u de Windows 
Verkenner opent leeg is. Wilt u dat Windows 7 Mipept*: Itgfej :,r. H •>-;••- iSf.tr. Hqummbmh 

U kirt to uwgirt btvooMiU C**Jt c* fcfagrwnrMrt 

j dMuve«rd*MiMpgttedaopalemippeovinAl>i}« 
tC«»U«n '(■" Mappen h**el«> SannewdtiMH now Hfi cdjfl'SrmieA *«rj*,«fl ncot miutuen 
J Geflanaip-aocrwieomnjiuwiwaefseveri 

J £d*rwHvo«Mi«nd*b«K*ldiDo«nveter9en 
H« voinj* pad ft to u*b*fc wMigftvtn (alaan kUtuk* if* V P»\«0*l^vtr4v96frfllp-«rlbgrHuU*a!emlwMrfi4V!r) Sl>rMUKlrittfr.oanrM«Nfl OK AvhMnn ; ToapMitn Q 77p 5 U kunt ervoor zorgen dat 
Windows 7 alle stations toont. 
Een gewaarschuwd mens De tips in dit artikel vereisen dat u het register handmatig bewerkt. Zoals u weet, is het register een 
van de belangrijkste componenten van het besturingssysteem. Enige voorzichtigheid bij het bewer- 
ken daarvan is dus nodig! Bent u voorzichtig, dan is er niets aan de hand. En al helemaal niet als u 
een goede back-up hebt. Deze kunt u maken met WinRescue. Een probeerversie voor alle soorten 
Windows-versies vindt u op www.superwin.com. 
Bibliotheken Standaardlocatie 

Een bibliotheek bestaat uit meerdere onder- 
liggende mappen. U kunt zelf bepalen in wel- 
ke onderliggende map van een bibliotheek 
nieuwe items standaard worden opgeslagen. 
Klik met rechts op de bibliotheek en kies 
Eigenschappen. Op het tabblad Biblio- 
theek kiest u bij Bibliotheeklocaties de 
map die u wilt gebruiken als standaardlocatie 
en klikt op de knop Opslaglocatie instel- 
len. Klik op OK om de wijziging op te slaan. Bepaal 
welke map 
als standaard 
opslaglo- 
catie wordt 
gebruikt. Aanpassen In vorige versies van Windows is het mogelijk 
om een map extra kenmerken mee te geven, 
zodat deze wat betreft uiterlijk en werking 
rekening houdt met de inhoud. In Windows 
7 kunt u bibliotheken ook aanpassen aan 
de inhoud. Open de Windows Verkenner en 
klik met de rechtermuisknop op een biblio- 
theek. Kies Eigenschappen. Selecteer de 
gewenste inhoud in het vak Deze biblio- 
theek optimaliseren voor. Kies bijvoor- 
beeld voor Video's of voor Muziek. Klik op 
Toepassen en sla de vensters op met een 
klik op OK. Toevoegen Niet tevreden met de standaard mappen die 
in een bepaalde bibliotheek zijn opgenomen? 
Voeg eigen maplocaties toe. Klik met rechts 
op een bibliotheek waaraan u extra mappen 
wilt toevoegen en klik op Eigenschappen. 
Op het tabblad Bibliotheek klikt u op de 
knop Een map opnemen. Selecteer de 
gewenste map. Teruggekeerd in het venster 
Eigenschappen kunt u een map selecteren 
en klikken op Opslaglocatie instellen. zodat 
deze standaard wordt gebruikt voor het op- 
slaan van nieuwe items. 1/2010. TIPS &TRUCS 87 MASTERCLASS alle stations laat zien? In de Windows Verken- 
ner drukt u op de Alt-toets, zodat de klassieke 
menubalk verschijnt. Kies vervolgens voor Ex- 
tra, Mapopties. Selecteer het tabblad Weer- 
gave. Haal het vinkje weg bij Lege stations 
in de map Computer verbergen. Bevestig 
met een klik op OK. De weergave is voortaan 
een stuk completer. Tip 06: S nel starten 

Mist u de bekende balk Snel starten (die in 
eerdere Windows-versies rechts van de knop 
Start werd getoond)? U kunt deze terughalen in 
Windows 7. Dit lukt door zelf een werkbalk te 
maken die het gedrag van de vertrouwde balk 
Snel starten nabootst. Klik eerst met rechts op 
de taakbalk en kies Werkbalken. Nieuwe was de balk niet meer aanwezig. U kunt de balk 
nog wel inschakelen. Kies Organiseren, Inde- 
ling, Menubalk. De balk verschijnt en blijft 
zichtbaar. Tip 08: Toegang Wordt u de toegang tot uw eigen bestanden - 
mogelijk afkomstig van een eerdere Windows- 
versie - ontzegd? Mogelijk hebt u volgens Win- 
dows niet de juiste rechten om de mappen te 
openen of bewerken. In zo'n geval kunt u het 
eigenaarschap van de map terugeisen (in het 
Engels aangeduid met 'Take ownership'). Klik 
met rechts op de map waarmee u problemen 
hebt en kies Eigenschappen. Op het tabblad 
Beveiliging klikt u op de knop Geavanceerd. 
Kies nu voor het tabblad Eigenaar en klik op 
SttllCllnfO 

ShctFtJacn 

SunPige 

S!.nPt}tl 

SMimMUl 

Snunu 

Stixkfecti} 

TislUM 

UurSMFoltoi «av.l!flem 

...-;.'.--' ; • 

u 

GiDup Pohcy 

Group Pc'ity Edrtcr 

Gnuf Pi :. ojjftdi 

"cmeGfOup 

M 

Internet Setting! 
MCT 

Medn Center 
NbCkK - Nun 

**' (StandMidl 
-■ I371DC90-1I3F- 
-» AppDm 
- C«h. 
-Cwkio 
*;D<*op 

B Fi.ohteS 

^ Hittory 

* Loeel Apptttll 

*MyPinuiu 
'* My Video 
•"SetHcod 

: •* PimtHccd 
' b Pcogiifm 
£ ReterU 
•Sendlo 
-* St»rt Menu 
-•Sunup 
•*• TeenplMes >*« 


5e9t.efu 


RfG.SZ 


(geenwurdeingeotld) 


PM.SXPAND.SZ 


MISERPROFlEVDcwnlced! 


RfG.S*PAND_S2 


*USE«WfllEU\AppO«ti\Roiming 


RtG_EXPAND_S2 


VJSIRPROfaESVAFpOnjvtw^U^mofty.ina 


RtG.DJiAND.S2 


%USERPROFllES\AppOBUi\Pc«ming\MiciC50f(vV;- 


REG.EXPAND.S2 


%USB*ORIiN\Oa«op 


REG.EXPAND.S2 


•iUURPR0fllES\fB.t«ilB 


REG_iXPAN0.S2 


«KERPROfllEVApBO«l>«.oc»I\KS,ifMofl\Wii>d.. 


ISG.WAND.S2 


WBEWICfllEWAppO.l.MK.1 


8F.G iXPAND S2 


-.aSEPPROflEVUuK 


: ii_;"~.i.!- 


WBERPROBLiVCwuiB 


RfG.OPAND.S2 


UUSiSPROFIliSWideM 


REGJXPAND.S2 


•iUSESPRORtESVAfpOlU'RMinmgvUoMolfiW- 


«3 EXPAND SI 


SUSiRPRORU"i\0o:umenti 


REG.iSPAN0.S2 


SUSiRPROFHESMppDlUMtwmngiMnraollW-. 


•ij.!'--'.: j: 


*iOSERPROFftEVAppDiU\RoamingvMi(rwofl\W_ 


REG.EXPAN0.S2 


VJSiRPROfB!VAppDM«iRoiming\MiooioH\W.. 


RE6.SXPAND.S2 


= iUSiRPR0BliVAppDiu\aoim.n9i»cTOolt\W-. 


RE6.EXPAN0.S2 


WSIRPROfaES\AppDiU\Roim. n g\IJncoioHW;-. 


RE6.iXPAN0.SZ 


'iUSERPROaEVAppDlU\RMm,ng\Micitso«\W_ 


8fG.WAND.S2 


SUSfRPRCHllE^AppOiU'.RojmingMJurraotlNW- |Cc«Tlft«lr\Hgy_CUWIfW.lJSB»Sc^^ O Tip 9 Een overzicht van alle systeemmappen, uiteraard via het Windows-register. werkbalk. In het invoervak typt u %user- 
profile%\AppData\Roaming\Microsoft\ 
Internet Explorer\Quick Launch. Klik op 
Map selecteren. Klik met rechts op de zojuist 
gemaakte werkbalk en haal de vinkjes weg bij 
Tekst weergeven en Titel weergeven. Ver- 
plaats tot slot de werkbalk naar de positie naast 
de knop Start. Tevreden over de locatie? Klik 
met rechts op de werkbalk en kies Taakbalk 
vergrendelen. Uw werk zit erop: de balk Snel 
starten is weer beschikbaar! de knop Bewerken. Geef de naam op van het 
gebruikersaccount dat u wilt toevoegen en 
bevestig met een klik op OK. Nu is het tijd om 
machtigingen toe te kennen. Klik met rechts op 
de map en kies Eigenschappen. Klik op de 
knop Bewerken. Kies de gebruikers die u toe- 
gang wilt geven. Vervolgens selecteert u de op- 
tie Volledig beheer. Bevestig met een klik op 
OK. De map is weer toegankelijk en bruikbaar. Tip 09: Locaties Tip 07: Menubalk In de Windows Verkennervan Windows 7 heeft 
de menubalk (Bestand, Bewerken, et cetera) 
het veld moeten ruimen. Ook in Windows Vista Het Windows-register komt goed van pas als 
u wilt weten welke systeemmappen er zijn en 
als u behoefte hebt om de standaardlocatie van 
deze mappen aan te passen. Hoewel Windows 
7 intensief gebruikmaakt van bibliotheken, 
Geavanceerd 

Wilt u mappen delen? Windows 7 biedt thuis- 
groepen, waarmee u mappen eenvoudig kunt 
delen tussen Windows 7-computers, Geen 
behoefte aan de eenvoudige deelmogelijkhe- 
den van mappen (met minder opties)? Scha- 
kel eenvoudig delen dan uit. In de Windows 
Verkenner klikt u met de rechtermuisknop 
op het pictogram van de schijf waarvan u de 
mappen wilt delen. Kies Eigenschappen 
en klik op het tabblad Delen. Klik op de knop 
Geavanceerd delen (in het gelijknamige 
vak) en plaats een vinkje naast Deze map 
delen. Kies een gewenste sharenaam en klik 
op Toevoegen. Klik op Machtigingen om 
te bepalen welke gebruikers toegang hebben 
tot de mappen. Minstens even interessant is 
de mogelijkheid om te bepalen welke rechten 
de gebruiker krijgt (kies tussen Volledig be- 
heer, Wijzigen of Lezen). Klik op Toepassen 
en OK. Kies hierna het tabblad Beveiliging. 
Hier kunt u meer rechten beheren. Klik eerst 
op de knop Bewerken (u kunt de rech- 
ten niet direct aanpassen) en pas daarna de 
machtigingen aan. 0«vanceerd delen ~fe» I-'-.* ngi L> T*i f«taaniBloe;r^tJitfioeo«)^*ersb<o«ktnlot: 20 
OomeffanQtsv i-ib.-h:; •;■<• {^•wenipptn , vi Tip! & Tira -— V— I Ataman t*«r better* I vw^ mM j <*r*o*-. 
E*«t*OB>«n-i*rew».*hOr-«-rtL**i-( 

totmm 
totttm 

nsr~i (Va-iNiMitMi 

«ndM gun vcmiM «*■» -oor deh* rritdan VL-MXMdM ^ '•- .-_--. :-,.-:....--: ... i .... -. r; • . _;.-., 
U hoeft geen genoegen te nemen met 
bestandsdeling via thuisgroepen. 88 TIPS&TRUCS- (2010 MASTERCLASS is het nog wel degelijk van belang dat u weet 
waar de onderliggende mappen zijn opgesla- 
gen. Open het Windows-register (Start, en typ 
Regedit in het zoekvak) en navigeer naar de 
sleutel HKEY_CURRENT_USER\Software\ 
Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ex- 
plorer\User Shell Folders. In het rechter- 
venster vindt u alle systeemmappen met nun 
locatie. Een locatie aanpassen gaat eenvoudig. 
Dubbelklik op de map en geef in het vak Waar- 
degegevens het aangepaste pad op naar de 
nieuwe locatie. Bevestig met een klik op OK en 
verlaat het register via Bestand, Afsluiten. Tip 10: Uitvoeren Hebt u de overstap van Windows XP naar Win- 
dows 7 gemaakt, en bent u een fervent gebrui- 
ker van de Register-editor? De vertrouwde optie 
Uitvoeren (in het menu Start) is niet meer aan- 
wezig in Windows 7. U kunt de Register-editor 
starten door de bijbehorende opdracht in het 
zoekvak van het menu Start te typen (dat dan 
dienst doet als de voormalige optie Uitvoeren). 
Wilt u per se de optie Uitvoeren gebruiken? Deze 
is nog steeds aanwezig en met een true terug te 
halen. Klik met rechts op de knop Start en kies 
Eigenschappen. Op het tabblad Menu Start 
klikt u op de knop Aanpassen. Plaats een vink- 
je bij De opdracht Uitvoeren weergeven. 
Klik op OK om de wijziging op te slaan. De optie 
Uitvoeren is weer beschikbaar in Windows 7! ~r^r Bepaai hoe fcoecebnoen, pKtopinrrnen en menu* *eiken en m he! menu 
Start we/den neerffegeven. ■ AfbeeWrcen 

a Ah koceelng wteioeven 
Ah menu w#eroeven 
&t onflerded n*t weeioe.en 
J Apperiten en ennted 
* COfcouter 

• AhtcBX*nfl»<etge\«i 
AJ: menu wet'oeven 
at widedee! net «etfoeven 

-** Confpj»l*etc*-*m 

• Als koppefcng neetgeven 
AJi menu ntergeven 
D>l crderdeet ruel neegeven 

Vj Contt*tmenu'» en Stepen-en-neeriellen *ddwfctfcn 

>\mmn ■ DoooMfMnn aaJEa U Gf cottt van menu Start 
fi*MalrKentei»ogrenTn*'sdatmoet*Orilen«*traeoev«i: 10 : 

AantslrKenteileWid* vodfn *W6*g*'itnr»]utppUsts. 10 ! ^tA-v»aidraMnowfltbn*ai © Tip 10 De optie Uitvoeren weer beschik- 
baar maken. Tip 11: Kopieren Hoe nieuw Windows 7 ook is, het besturings- 
systeem beschikt nog niet over de mogelijkheid 
om mappen snel te kopieren of te verplaatsen via het menu van de rechtermuisknop. Geen 
probleem, deze functionaliteit voegt u zelf toe 
via het register. Kies Start en typ Regedit in 
het zoekvak, gevolgd door een druk op Enter. 
Blader naar de registersleutel HKEY_CLAS- 
SES_ROOT\AIIFilesystemObjects\shellex\ 
ContextMenuHandlers. Kies voor Bewer- 
ken, Nieuw, Sleutel. Deze sleutel geeft u 
de naam {C2FBB630-2971-11D1-A18C- 
00C04FD75D13}. De optie Kopieren naar is 
hiermee toegevoegd aan het menu van de 
rechtermuisknop. Vervolgens kunt u de optie 
'Verplaatsen naar' toevoegen aan het menu 
van de rechtermuisknop. Ga naar HKEY_CLAS- 
SES_R00T\AIIFilesystem0bjects\shellex\ 
ContextMenuHandlers en kies weer voor 
Bewerken, Nieuw, Sleutel. Deze sleutel 
geeft u de naam (C2FBB631-2971-11D1- 
A18C-00C04FD75D13}. Verlaat het register 
via Bestand, Afsluiten. Klik in de Windows 
Verkenner met de rechtermuisknop op een map 
en u hebt direct de beschikking over de opties 
om de map te kopieren of te verplaatsen. Tip 12: Nieuw Via het menu Nieuw (te vinden onder de rech- 
termuisknop) kunt u snel nieuwe bestanden 
maken van een bepaalde soort. In Windows 7 
kunt u bijvoorbeeld snel een nieuw Office-do- 
cument maken als u met rechts op het bureau- 
blad klikt en kiest voor Nieuw. Wist u dat u deze 
opties kunt uitbreiden met eigen, zelfgekozen 
bestanden? Open de Register-editor (Start, en 
typ Regedit in het zoekvak, gevolgd door een 
druk op Enter). Ga naar de sleutel HKEY_CLAS- 
SES_ROOT en zoek naar de extensie van het 
bestand dat u wilt toevoegen aan het menu 
Nieuw. Klik erop met de rechtermuisknop en 
kies Nieuw, Sleutel. Vervolgens voorziet u 
het van de naam ShellNew. In het rechterven- 
ster klikt u met de rechtermuisknop en kiest 
u voor Nieuw, Tekenreekswaarde. Deze 
waarde noemt u NullFile. Verlaat het register 
via Bestand, Afsluiten. De bestandssoort is 
toegevoegd. U kunt het bestand op elk moment 
weer verwijderen. In de eerdergenoemde regis- 
tersleutel bladert u naar het bestandstype dat 
u wilt verwijderen. Klik vervolgens met rechts 
op de sleutel ShellNew en kies Verwijderen. 
Verlaat het register via Bestand, Afsluiten. 
De ingang is verdwenen uit het menu Nieuw. 

Tip 13: Extra opties De Windows Verkenner blijft ook in Windows 7 
een handig onderdeel voor het beheer van uw 
bestanden. Wist u dat er meer mogelijk is met 
de Windows Verkenner? Als u gebruikmaakt van 
Windows 7 Ultimate (of vergelijkbaar, zoals Pro- 
© Tip 13 Geavanceerde instellingen van de 
Windows Verkenner aanpassen. 

fessional), kunt u gebruikmaken van de Editor 
voor lokaal groepsbeleid. Een hele naam voor 
een programma, maar het biedt u de mogelijk- 
heid om beheerinstellingen van onder meer 
de Windows Verkenner aan te passen. Open 
het menu Start en Map 

?} Snelkoppeling 

&] Microsoft Office Access 2007 Database 
*, Bitmapafbeeldtng 

Q Contactpersoon i. CitalystfTM) 


Control Center 
fctf] Microsoft Office Word-document 


Beeld 

Sortejen op 
Vemieuwen 
* 


V Journal-document 
ta] Microsoft Office PowerPoint-presentatie 
^ Microsoft Office Publisher-document 
Tekstdocument 


■ 

Snelkopiieliny p;-'. 

Naam wipgen ongedaan maken 


Ctrt*Z 


■^ Windows Live Call 
^) Microsoft Office Etcel-werfcblad 
1 1 Gecomprimeerde (geiipte) map 


Nieuw 
» 


£) Werkmap ■ Schwrnresotutie 

J Gadgets 

■f Aan petsoonlijke vootkeur aanpassen 
O Tip 12 De optie Uitvoeren weer beschikbaar maken. typ Gpedit.msc 

in het zoekvak. 
Links in het venster 
kiest u Gebrui- 
kersconfiguratie, 
Windows-onder- 
delen, Windows 
Verkenner. In het 
rechterdeel van het 
venster vindt u alle 
beschikbare opties. 
Dubbelklik op een 
instellingomdezete 
veranderen. In het 
geopende dialoog- 
venster kiest u dan 
in de praktijk meest- 
al voor Ingeschakeld 
(hiermee activeert u 
de instelling). O 90 TIPS&TRUCS- .'2010